Copy
View this email in your browser
Nådens Mission Stockholm - Nyhetsbrev juli 2020

Ett ord från Pastorn

”Timeout” en gång till  

I mars månad skickade P. Schaller ut en kort och uppmuntrande video. Han talade om den oundvikliga ”timeout” som coronaviruset har fört med sig.

Varför inte se det som en gåva från Gud och dra nytta av den extra tid som i många fall blivit oss given? Vi har ju möjlighet att reflektera över Herrens underbara verk och ladda våra tomma andliga batterier på nytt. Som vi alla vet så har denna ”timeout” varat mycket längre än vi först förväntade oss.

I det förra nyhetsbrevet så var jag entusiastisk angående den tidigare uppskjutna men nu snart förestående konferensen i Baltimore. Jag hade börjat göra planer för att åka när jag plötsligt fick åka in till akuten. Hoppsan – mycket snart ska jag opereras för ljumskbråck. Det är ganska vanligt och normalt sett inte farligt. Hur som helst så stängdes dörren för mig att åka på konferensen denna sommar. Med andra ord så blev det en andra ”timeout” för mig, eller åtminstone en förlängning av den första.
Svåra tider  

När Paulus under sin sista fängelseperiod skrev det andra och därmed sista brevet till Timoteus, sin ”andlige son”, så berättade han för honom vad han kunde förvänta sig av denna fallna värld – ”svåra tider” (2 Tim 3:1–13). Han gjorde också klart att saker och ting inte kommer att gå åt rätt håll då vi närmar oss slutet på denna tidsålder. Faktum är att det kommer att ske en intensifiering av människans uppror mot Skaparen.

I kölvattnet på denna pandemi har vi bevittnat många utbrott av ilska och frustration. Ett av dessa, kanske det främsta, har varit den sociala oron på gatorna i USA, men också på andra platser i världen. För många år sedan bestämde jag mig för att utestänga stora delar av nyhetsflödet. Jag gjorde det av flera olika skäl. Min poäng i sammanhanget är dock att det är viktigt att nära sig själv med sanning som bygger upp – idag förmodligen mer än någonsin. Tyvärr är det ju inte det som vi normalt blir serverade av sekulär media, eller hur? Följaktligen så behöver vi ha ett strategiskt och vist förhållningssätt till vad som pågår runt omkring oss.

Rasism eller ”nådism”

För ett antal år sedan när vår kyrka var ute och sjöng och evangeliserade betraktade en man oss på avstånd. Efter ett tag kom han fram och utropade: ”hur har du lyckats med det här?”. Lyckats med vad, frågade jag. Han sa vidare: ”Du har ju en grupp här som kommer från hela världen och de tycks helt naturligt komma väl överens – vilket tillvägagångssätt eller metod har du använt för att få till stånd detta?” Jag berättade att jag har inget hemligt ”framgångskoncept ”att ge honom. Jag har dock ett budskap som överskrider alla kulturer och så kallade ”rasskillnader” – det kallas för evangelium, de goda nyheterna. Genom Guds nåd så kunde jag förklara i detalj vad innehållet i dessa goda nyheter är.

Till att börja med så är ordet ”ras” är en felbeteckning. De påstådda ”rasskillnaderna” är ofta helt missförstådda eller överdrivna. Ken Ham, grundare av organisationen Answers in Genesis, säger följande:

 "Vetenskapsmän har konstaterat att om man tar två personer, från vilka delar av världen som helst, så är den grundläggande genetiska skillnaden mellan dessa två individer i normala fall runt 0,2 procent – även om de kommer från samma folkgrupp. De så kallade ”rasskillnaderna” som många ser som så viktiga (hudfärg, ögonform, etc.) utgör endast 6 procent av denna 0,2 procentiga variation, vilket då endast innebär 0,012 procent genetisk skillnad." (Ken Ham, One Blood, Master Books 2000, s.54 - egen översättning från engelskan).

Baserat på detta citat kan vi konstatera att om någon, låt oss säga en vit europé, behöver matcha vävnad för en organtransplantation så kan den ultimata matchningen mycket väl återfinnas hos en afrikan eller asiat. Detta fungerar naturligtvis omvänt också.

Med andra ord så har ”rasism” ingen biblisk förankring. Kristi obegränsade försoning inkluderar ALLA människor (Joh 1:12; 3:16). Religiös rasism är ofta baserad på en felaktig tolkning av 1 Moseboken 9:18-27, angående Noas söner. Alternativt så kan det vara grundat på någon form av fatalistisk determinism och en missuppfattning av det bibliska konceptet ”utkorelse” eller ”utväljande”. Roten till den sekulära rasismen återfinns inte sällan inom det ”evolutionistiska tänkande”, där man ofta föreställer sig att ”raserna” har utvecklats olika under årmiljonerna. Följaktligen har de nått olika stadier i sin utveckling. Bibeln säger i motsats till detta att Gud "har av en enda människa skapat alla människor och folk" (Apg 17:26a SFB 15).

Bara två sorters människor

Bibeln vidkänner bara två sorters människor – ofrälsta och frälsta. Det finns de som blivit födda en gång och de som blivit födda två gånger. De förstnämnda är inte pånyttfödda medan de sistnämnda är nya skapelser i Kristus (Rom 3:23; Kol 2:13; 2 Kor 5:17). De som är ofrälsta kan bli frälsta. Med andra ord så finns det ingen exklusivitet i sammanhanget. Eftersom en del människor förblir ofrälsta så varnas vi för att inte gå i ok med dem som inte tror (2 Kor 6:14-18). Detta betyder dock inte att vi föraktar dem. Vi vill att de ska bli som oss - Guds barn.

Denna ”andliga uppdelning” har inget att göra med vårt fysiska utseende eller genetiska sammansättning, utan avgörs uteslutande av om personen ifråga har trott på Jesus Kristus som sin Frälsare. Finns det skillnader mellan människor? Naturligtvis finns det stora skillnader. Dessa olikheter beror dock inte på hudfärgen eller ögonformen. De är istället baserade på deras olika kulturer. En kultur är en begränsad grupp med människor (till exempel länder, provinser, företag, familjer eller församlingar). De har sinsemellan ”kultiverat”, det vill säga utvecklat, vissa beteenden och värderingar. Dessa kan vara bra eller dåliga ur ett bibliskt perspektiv. Kulturer som blivit positivt påverkade av Gud, Bibeln och kristna värderingar fungerar som regel bättre än de som blivit influerade av andra värderingar, filosofier och religioner. Om då alla från ett speciellt land eller kultur har en viss hudfärg eller ögonform så tänker vi snabbt att ”de där människorna” och ”deras uppförande” har någonting att göra med ”rastillhörighet”. Detta är en sorglig missuppfattning. Är det möjligt att slå vakt om en kultur och ändå inte vara rasist? Ja, genom att skilja på ”kultur” och ”ras”. För att kunna göra det så behöver vi rätt dela Guds Ord och förtrösta helhjärtat på Guds Helige Ande.

Snälla, använd ditt inflytande

För många år sedan spenderade jag mycket tid i Atmore, Alabama. Jag träffade till och med borgmästaren och fick en gyllene nyckel till staden. Atmore är Evander Holyfields födelsestad. Holyfield är före detta världsmästare i tungviktsboxning. Vi är också årsbarn. Jag träffade honom inte för han hade redan flyttat till Atlanta. Senare i livet, på grund av mina teologiska studier spenderade jag mycket tid i även i Atlanta. Tyvärr så träffade jag honom inte där heller. Jag gillar Holyfield av flera skäl, men speciellt av två anledningar. För det första så lyckades han slå ut Mike Tyson. Någon var ju tvungen att ta sig an uppgiften och jag kände mig inte ledd att göra det just då – så, stort tack Holyfield! För det andra så är han en pånyttfödd kristen med ett glasklart vittnesbörd.
Nyligen så råkade jag snubbla över ett speciellt videoklipp på YouTube. I denna video så möter Holyfield några demonstranter i Florida. Han introduceras till den unga skaran och får en megafon. Istället för ett politiskt brandtal så åkallar han Herren och leder folket i en bön. Du kan se videon här. Hur som helst så bad alla tillsammans med honom. De vågade väl inte annat 😊.

Han använde sin ställning för att påverka. Vi är alla inflytelserika på grund av att vi är unika lemmar i Kristi Kropp i denna värld (1 Kor 12:27; Ef 4:16). Hur kan vi bli inflytelserika? Om vi spenderar mycket tid med vår Frälsare så kommer han att visa oss hur, inte sant? Apropå Holyfield så går ryktet om en returmatch mellan honom och Tyson. Om så är fallet så har åtminstone jag min favorit klar. Nåväl, för er som inte är intresserade av boxning, låt oss kika snabbt på ytterligare en sak.
Den enda vägen ut är vägen upp

Många människor letar desperat efter politiska lösningar till det som pågår idag. Folket på vänsterkanten ropar efter ”rättvisa” och ”jämlikhet”. Även om dessa är bibliska koncept så förvrider och omdefinierar man dem tyvärr oftast. De som befinner sig på högerkanten är bekymrade över bevarandet av vissa friheter och rättigheter. Dessa är visserligen viktiga men vi ska inte bli förvånade över om de tas ifrån oss i denna kristusförkastande värld. Med det sagt så ska vi inte vara passiva eller likgiltiga. Gud vill att vi ska vara salt och ljus i denna värld (Matt 5:13-14). I denna sena tid i mänsklighetens historia så uppmanar inte Jesus oss att se åt vänster eller höger utan att lyfta upp våra huvuden (Lukas 21:28). Psalmisten skriver: ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord” (Ps 121:1–2 SFB15).
Som kristna måste vi upptäcka Guds tillgångar. När det gäller gudomliga resurser såsom bön och fasta så tror jag knappt att vi har skrapat på ytan. Kom ihåg att vi är som längst när vi står på våra knän. Glad sommar!

I Kristus, 
P. Mikael Toll

Kontakt: stockholm@ggwo.se
Dela Dela
Skicka vidare Skicka vidare

Blick på missionsfältet


I förra månadens nyhetsbrev nämnde vi den månatliga bönekalendern. Vi kan vara missionärer precis där vi befinner oss utan att ens köpa en flygbiljett. Här är länken till julis bönekalander. I dessa osäkra tider så är bön viktigare än någonsin. Det finns en tid för att be och en tid för att gå ut i vida världen. Greater Grace har avsatt den första onsdagen i varje månad för bön och fasta. Fastan var en naturlig del av den första församlingens aktiviteter (Apg 13:3; 14:23). Varför inte bli en del av den växande skara som har överlåtit sig till bön och fasta en gång i månaden? Det kanske tycks vara en oöverstiglig utmaning. Tänk då på profeten Sakarjas ord: ”vem vill förakta den ringa begynnelsens dag?” (Sak 4:10 SFB 15). Detta är förstås också ett utmärkt tillfälle att be för världen och våra missionärer.

Korta svar på svåra frågor


Har du någonsin tänk på uttrycket ”köttsliga kristna”? Många troende anser att hela konceptet är en oxymoron, det vill säga en motsägelse. Arminianer, som betonar människans fria vilja, tänker sig att en köttslig livsstil är ett tecken på att den kristne har fallit från nåden och därmed inte längre besitter evigt liv. Lutheraner brukar se det på samma sätt. Kalvinister däremot, som betonar Guds suveränitet, tror inte att frälsningen kan förloras. De ser istället köttslighet som ett bevis för att personen egentligen bara är en namnkristen och aldrig varit en sann troende. Finns det ytterligare protestantiska alternativ som kan förklara detta fenomen utan att befrämja lättsinne och laglöshet? Absolut finns det fler alternativ. Lyssna till Dr. Mikael då han förklarar vad Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 3:1–4.
En del menar att om en troende förvisar kontinuerlig köttslighet så var de inte frälsta från början. Andra menar att de kanske var frälsta men har förlorat frälsningen. Bibeln talar om köttsliga kristna men vad är konsekvenserna av en sådan livsstil och vad är vägen ut ur den? 1 Korintierbrevet 2:14-3:4 belyser ämnet.
Många människor undrar varför det finns så många religioner i världen. Säger de egentligen samma sak med några små ytliga skillnader, eller är de fundamentalt olika? Bibeln talar bara om två ”religioner” – en gärningsbaserad och en trosbaserad. I 1 Moseboken 4 så är Kain och Abel representanter för dessa två sätt att närma sig den stora frågan – hur kan människan bli rättfärdig inför en helig Gud? Läs P. Mikaels tankar angående detta ämne här.
Läs mer...

Gudstjänst läggs ut på youtube och facebook

Vi har börjat ses igen på Pumpan. kontakta stockholm@ggwo.se för mer information.

Se inspelade Gudstjänster på facebook och Youtube! Varje söndag då vi ses så sänder vi live på Facebook och vi lägger även ut den predikan på Youtube lite senare.

Predikan på Engelska lägger vi ut på Youtube runt kl 18 varje söndag. 
Facebook
YouTube

Kommande händelser


Augusti
4-8 Internationell konferens i Baltimore, USA. Mer information kommer.
Nådens Mission på facebook
Website
YouTube
Copyright © *2020* *Nådens Mission*, All rights reserved.

Mejla oss på: stockholm@ggwo.se

Här kan du välja att avregistrera dig från dessa utskick.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nådens Mission · LARS FORSSELLS GATA 34 · Stockholm 11215 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp