Copy
View this email in your browser
Nådens Mission Stockholm - Nyhetsbrev april 2020

Pastorn har ordet

I år kommer påskfirandet onekligen att vara annorlunda än tidigare år. Resor har blivit inställda, många efterlängtade besök har uteblivit och möjligheterna är överhuvudtaget begränsade när det gäller umgänget med nära och kära. 

Även de fysiska kyrkolokalerna står tomma i Sverige och runt om i världen.

Allt detta betyder inte att vi inte kan ”fira påsk”. Guds Ord bär dessbättre inte bojor (2 Tim 2:9). Aldrig någonsin har vi haft en sådan möjlighet att göra en djupdykning i påskens sanna historia, betydelse och tillämning. 

Jag tänkte nyligen på en intervju som jag såg på 90-talet. Den då nytillträdde ärkebiskopen blev intervjuad av en journalist som beskrev sig själv som en sökare. Denne journalist, Göran Skytte, blev senare omvänd och har idag ett tydligt kristet vittnesbörd. Under intervjun pressade Skytte biskopen på några punkter. Han ville veta huruvida han trodde på en Levande Gud eller om han bara betraktade ”Gud” som ett mänskligt koncept. Vidare så ville han ha svar på om uppståndelsen verkligen ägt rum eller om den bara representerade ett slags symboliskt önsketänkande som gav förnyad kraft till lärjungarna att gå vidare med budskapet som Jesus förmedlat till dem under sitt jordeliv. Efter mycket manglande så erkände kyrkans överhuvud att han varken trodde på en levande Gud eller en bokstavlig uppståndelse. Gud var för honom bara ett koncept. Uppståndelsen var ett återupplivande i lärjungarnas sinnen av Jesu livsgärning som tjänade som en inspirationskälla för att sedan bygga ”kyrkan”.  

Vår gamle vän Michael Ewens är numera hemma hos sin Frälsare. Ett av de många arbeten som denne kontroversielle livskonstnär ägnade sig åt var att köra en färdtjänstbuss. Han skjutsade då ibland en ung tjej med funktionsnedsättning som läste på ett prästseminarium. Hon berättade för honom att hon och en student till av 19 elever i hennes klass trodde på en levande Gud. De övriga 17 trodde att ”Gud” var ett av människor påfunnit fenomen, ett koncept, som förvisso hade förmågan att förbättra vår värld om det tillämpades rätt.

Är situationen i frikyrkosverige annorlunda? Kanske något, men vi ser även där negativa tendenser när det gäller tilltron till Bibeln, Guds eviga felfria och inspirerade ord (Ps 119:89; 2 Tim 3:16-17; 2 Pet 1:21). Alla har dock inte ställt in sig i ledet och vi antar förväntansfullt att detta avlånga land rymmer många kristna som älskar Guds Ord och dess innehåll. 

Vad som än är fallet så får vi idag glädjas över att våra namn står skrivna i Livets Bok i Himlen (Lukas 10:20). Gud har ”stenkoll” på allt. Våra dagar står nedskrivna i en bok (Ps 139:16). Gud har ytterligare en bok, nämligen den som talar om oss som har Honom som fokus i våra liv (Mal 3:16). I den boken vill vi gärna bli omnämnda på många sidor, eller hur? 
 
För oss råder det ingen tvekan. Gud är verklig, en Levande Gud i himlen, som (fysiskt) ska komma åter och rädda oss från den kommande vreden (1 Tess 1:10). Lika verklig är Hans uppståndelse. Aposteln Paulus säger att han meddelande korintierna det allra viktigaste – att Jesus dog för våra synder, blev begravd och har uppstått från de döda (1 Kor 15:3–4). De som bekänner sig till en ”kristendom” som förnekar uppståndelsen är de mest beklagansvärda av alla människor (1 Kor 15:19). 

Gud, som är ande och därmed osynlig, kan vara svår att greppa för våra ändliga och fallna sinnen (Joh 4:24; Kol 1:15; 1 Tim 1:17). Genom inkarnationen har Kristus dock gjort Fadern känd (Joh 1:18). Det grekiska ordet som översätts ”känd” är det ord som vi får det svenska ordet exegetik från. Det betyder att ”föra ut” betydelsen ur en text. Med andra ord så har den inkarnerade Sonen ”fört ut” vad som finns i Gud på ett sådant sätt att vi kan förstå vem Gud är (jmf. Heb 1:3). 

Koncept kan inte frälsa, befria eller beskydda. Koncept kan inte heller uppstå från de döda. Det kan däremot en Levande Gud i himlen vars Son har uppstått i en fysisk kropp. I denna förhärligade kropp ska Han komma åter för att hämta sin församling (Joh 14:1–3; 1 Kor 15:51-52; 1 Tess 4:13-18).

Denna uppståndelsekraft är det som verkar i oss, inte bara i påsktider och när coronavirus gör sig påminda, utan alltid (Rom 8:11). Bibeln säger att en förnekelse av inkarnationen är att manifestera antikrists ande (1 Joh 4:1-3).

Det är genom bekännelsen av Jesu död och uppståndelse som vi förkunnar hopp till en fallen och döende värld. Det har vi otaliga möjligheter att göra denna påsk även då den på många sätt är annorlunda än tidigare påskar.

Vi stämmer glatt in i Paulus bekännelse – ”men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade” (1 Kor 15:20).

Glad Påsk och Guds välsignelse! 
      

P. Mikael Toll

Kontakt: stockholm@ggwo.se
Dela Dela
Skicka vidare Skicka vidare

Pandemisk Panik eller Profetisk Precision


Dr. Mikael Toll, April 2020


Coronarädslan


Det är ovanliga tider vi lever i. Nyhetsflödet är tämligen monotont och informationen om Covid-19 dominerar... Coronarädslan har tagit ett fast grepp om vår omgivning. Det är därför lätt att bli överväldigad och drabbas av panik... Bibeln överflödar med vishet, definition och uppmuntran. Läs mer i dagens Tänkvärt!
Läs mer...
Vill du se eller lyssna på den senaste gudstjänsten? Vi sänder alltid live på facebook (söndagar kl 11). Det publiceras så att du kan se det senare också. Inom kort ska vi även börja sända på youtube - håll utkik!  

Bilder från P. Mikaels resa till Helsingfors i februari

Lovsångsteamet i Helsingfors, P Mikael predikar och kära vänner som samlats... Även Rico (lilla hunden) var med, han är en missionärshund som bott i tre länder.

Gudstjänst live

 

Observera att vi under rådande omständigheter med Covid-19 inte ses på gudtjänsterna på plats på Pumpan. 

Du är istället välkommen att vara med på gudtjänst via livesändning på Facebook - varje söndag kl 11:00
Se alla gudstjänster här...

Kommande händelser

OBS- Sommarkonferensen i Ludvigsborg inställd. Vi återkommer med mer information om vad som händer i sommar.
                                                                      
Juni
22–27 Internationell konferens i Baltimore, USA. Gäster från hela världen. 

Juli 
9–12 ”Sommardagar”. Konferens i Kiljava, Finland. 
 
Nådens Mission på facebook
Website
Copyright © *2019* *Nådens Mission*, All rights reserved.

Mejla oss på: stockholm@ggwo.se

Här kan du välja att avregistrera dig från dessa utskick.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nådens Mission · LARS FORSSELLS GATA 34 · Stockholm 11215 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp