Copy
View this email in your browser
Nådens Mission Stockholm - Nyhetsbrev oktober 2020

Pastorn har ordet

Pastor Stevens brukade ofta säga att ”misslyckanden är aldrig något slutgiltigt för Gud”. De orden har ofta uppmuntrat mig i allehanda situationer.

Allt för ofta så får våra misslyckanden oss att avbryta loppet vi löper eller åtminstone sakta ner ordentligt. Detta är olyckligt eftersom vi ju löper loppet för att vinna, eller hur? (1 Kor 9:24-27). Till vårt förtret som troende så är misslyckanden vardagsmat, inte sant? Hur hanterar vi dem och varför tillåter Gud dem?


Problemet  

Vad är människans verkliga problem? Det typiska sekulära svaret på den frågan brukar vara att världen och vår tillvaro helt enkelt inte är rättvis. Man tror att mänsklighetens problem bara reflekterar det olösliga dilemmat som kallas orättvisa. Om jordens befolkning skulle få bättre tillgång till utbildning och om världens regeringar bara skulle lägga mera vikt på social rättvisa så skulle saker och ting lösa sig, åtminstone till stor del.

Bibeln instämmer inte alls med det tankesättet. Guds Ord säger istället att människans verkliga problem är att hon vill vara oberoende av sin Skapare. Även som pånyttfödda kristna tenderar vi ofta att vara oberoende av vår Herre och Frälsare. Detta är problemets kärna. Det får oss att stagnera i vår tillväxtprocess. Gud som vår kärleksfulle himmelske Fader, kommer inte passivt se på när hans barn stannar i sin andliga tillväxt. Han kommer därför kärleksfullt att ”provocera” oss i helgelseprocessen.


Planen

Vi gör allt som står i vår makt för att undvika misslyckanden. Gud vet dock att de ibland behövs. De mest framgångsrika företagen började ofta med ett misslyckande, ibland åtskilliga. Denna princip är sann på livets alla områden, inte minst när det gäller vår andliga mognadsprocess. Beroende på från vilket perspektiv vi ser saker så kan misslyckanden och nederlag föra med sig förödelse och tragedi eller så kan det vara fröet till framtida framgång och seger.

Vi försöker nästan utan undantag att åla oss ur de situationer som Gud har berett för oss. Om vi ständigt upprepar våra misslyckanden så måste vi ställa oss själva frågan om Gud försöker säga eller visa något genom dessa motgångar. Gud, som är den sanne ”hantverkaren”, har en imponerande verktygslåda. Herren vet exakt vilket verktyg som behövs för vår specifika situation och han är utomordentligt skicklig i sitt brukande av dessa verktyg.  

 


Poängen   

Guds önskan är att vi ska leva vårt liv på ett sådant sätt att det reflekterar Guds karaktär och egenskaper i denna värld. Därför vill han att vi omformas till hans Sons avbild (Rom 8:29). Det kommer inte att hända om inte vårt oberoende av honom bryts. Tro är i grunden beroende av Gud och hans Ord. Det innebär att vi avsäger oss alla andra ”lojaliteter”.

Vi kan därför påstå att det tydligaste tecknet på andlig mognad är beroendet av Gud. Herren tog den egensinnige Paulus och tillät ett formidabelt fiasko i hans liv för att han skulle erkänna sitt totala beroende av honom. Poängen eller syftet med detta var att utrusta honom så att han senare kunde bli använd på ett sätt som vida överträffade hans vildaste fantasi (Apg 9:15-16).

Om vi har skördat en viss framgång i denna värld så försöker vi inte sällan att tillämpa samma principer i vårt kristna liv. Vi vill se ”förbättringar” i vår vandring med honom, eller hur? Men Gud förväntar sig inte ”förbättringar” utan att vi dör från oss själva (Joh 12:24). Guds nåd är oförtjänt, ouppnåelig och tillräcklig (2 Kor 12:9–10). När vi tillåter Gud att få igenom sin vilja i vårt liv blir vi uppmuntrande exempel för andra (2 Kor 1:4).

 


Sammanfattning

Vårt verkliga problem är vårt oberoende av Gud. Vår Frälsares plan är att tillåta misslyckanden för att krossa vår oberoende ande, precis som med aposteln Paulus. Herren har en respektingivande verktygslåda för att få till stånd detta. Poängen med dessa misslyckanden är inte att genera oss utan att vi ska bli mera lika hans Son. Bara då kan vi vara värdiga ambassadörer för Kristus så länge vi lever i denna fallna värld. Glöm inte att “misslyckanden är aldrig något slutgiltigt för Gud”.      
P. Mikael Toll

Kontakt: stockholm@ggwo.se
Dela Dela
Skicka vidare Skicka vidare

Blick på missionsfältet

Det finns över 50 länder i Afrika. Greater Grace har kyrkor i åtskilliga av de nationer som utgör denna jättekontinent, den näst största i världen. Låt oss be för de afrikanska kyrkorna under oktober månad.
Månadens bönekalender hittar du här...
Den här månaden är det Marie Ask som bidrar till innehållet av ”Tänkvärt”. Hon gör det med ett underbart välskrivet och inspirerande vittnesbörd. Läs om några av hennes senaste upptäckter angående bibelmeditation som på ett genomgripande sätt förändrat och förbättrat hennes personliga tillgodogörande av Gudsordet. Fastän begreppet ”meditation” kan vara både fruktat och ignorerat så är det helt klart ett återkommande tema i Skriften, inte minst i Psaltaren (t.ex. Ps 119:15, 23, 27, 48, 78, 99, 148). Därför är det av yttersta vikt att vi förstår biblisk meditation såsom den framställs i Guds Ord.
Marie bor med sin familj i Stockholm där hon, bland många andra saker, leder lovsång och jobbar som sekreterare i kyrkan. Marie är en av grundarna till organisationen ”Livsval", som arbetar för ett Sverige där ingen efterfrågar abort”. Hon är civilekonom till yrket, en utbildning hon skaffat sig från Stockholms universitet. Hon pluggar för närvarande på Luther Rice Seminary i Atlanta, USA. Där hägrar en magisterexamen i själavård och familjerådgivning inom en snar framtid.
Läs månadens Tänkvärt...

Nya andakter på Youtube

Dr. Mikael har lagt ut flera nya andakter på svenska och engelska, de är drygt 10 minuter långa. Här har vi länkat till den senaste!
Andakt - trolös kontra trofast

Gudstjänst läggs ut på Youtube och Facebook

Vi har börjat ses igen på Pumpan. kontakta stockholm@ggwo.se för mer information.

Se inspelade Gudstjänster på Facebook och Youtube! Varje söndag då vi ses så sänder vi live på Facebook och vi lägger även ut den predikan på Youtube lite senare.

Predikan på Engelska försöker vi lägga ut på Youtube runt kl 18 varje söndag. 
Facebook
YouTube

Kommande händelser

Domkyrkan in Helsingfors
Oktober 
2–3 Kvinnoseminarium i Helsingfors
23–25 Skapelseseminarium i Götene. Gästtalare: Professor Werner Gitt från Tyskland 

December/Januari 
31/12–3/1 Nyårsseminarium i Kiljava, Finland  

Mars
9–13 Europakonferens (Eurocon) i Budapest. 
Kontakta oss för mer information om kommande händelser...
Nådens Mission på facebook
Website
YouTube
Copyright © *2020* *Nådens Mission*, All rights reserved.

Mejla oss på: stockholm@ggwo.se

Här kan du välja att avregistrera dig från dessa utskick.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nådens Mission · LARS FORSSELLS GATA 34 · Stockholm 11215 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp