Copy
View this email in your browser
Nådens Mission Stockholm - Nyhetsbrev maj 2020

Pastorn har ordet

Det senaste eller det viktigaste?

Människan har alltid varit intresserad av att ”veta det senaste”. Kunskap är makt heter det. Paulus erfor detta redan för tvåtusen år sedan då han besökte Grekland: ”Alla atenarna liksom utlänningarna där ägnade

nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt” (Apg. 17:21 SFB15). Känner vi igen det beteendet idag? Självklart gör vi det. Skillnaden är bara att idag går vi inte till stadens torg eller den lokala marknadsplatsen för att höra det senaste. Informationsutbytet sker istället nästan uteslutande på sociala medier och internet. På grund av de teknologiska framgångarna i vår tid så är det ingen överdrift att säga att den ackumulerade kunskapen är minst sagt imponerande, åtminstone ur ett mänskligt perspektiv. 

Från Guds synvinkel så är dock folkens tankar tomma (Ps 2:1). Han förstår våra tankar fjärran ifrån (Ps. 139:2). Herren förkunnar ”från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett” (Jes. 46:10a). Lukas berättar om människorna i den sista tiden och hur de ska ”stå rådlösa vid havets och vågornas dån” (Lukas. 21:25b). Det är därmed uppenbart att det massiva informationsflödet och den ”senaste informationen” inte är tillräckligt för att råda bot på människans rädsla, förvirring och hopplöshet.  
Paulus fokuserade inte på det ”allra senaste” utan på det ”allra viktigaste”. Han skriver till korinthierna att ”Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” (1 Kor. 15:3–4 SFB15). Detta konstaterade aposteln för snart tvåtusen år sedan och det är lika rykande aktuellt idag som det var då. Endast denna så väl beskrivna sanning möjliggör en försoning mellan den fallna människan och hennes Skapare (2 Kor. 5:18-21). 

Gud har dock, även i denna fallna värld, gett oss otaliga bilder där vi kan reflektera över hans eviga sanningar. En av dem är årstiderna. Även om de flesta säkert har sina favoriter så har jag personligen lärt mig att uppskatta alla säsonger. Våren är dock speciell. Då ser vi på ett särskilt sätt uppståndelsen illustrerad. 

På hösten dör allting. Vi är ombedda att dö från oss själva (Lukas. 9:23; 1 Kor. 15:31). På vintern ligger sedan allting begravt. Paulus betonade att Jesus blev begravd därför att det var beviset för och dokumentationen på att någon verkligen var död (jmf. Matt. 27:62–66). När våren kommer uppstår allt och livet blir återigen manifesterat. Överallt, bland växter och djur, ser vi denna pånyttfödelse, en bild av att graven inte kunde behålla vår Herre (Mark. 16:6–7; Rom. 8:11). Slutligen kommer sommaren, skördetiden, då allting bär frukt.  Johannes talar om ”utvecklingen” i vårt fruktbärande - frukt, mera frukt, rik  
frukt och bestående frukt (Joh. 15:1–8, 16). Vi har även fått ett löfte om att vi kan bära frukt också på äldre dagar (Ps. 92:15). Frukten är inte garanterad, men däremot förväntad, i den troendes liv (jmf. Jes. 5:1–7; Matt. 13:3–9; 18–23; Lukas. 13:6–9).   

Vad är det som händer där ute egentligen? Den ”senaste informationen” gör oss inte mycket klokare. Men det gör den ”allra viktigaste informationen”, den som står omskriven i Guds Eviga Ord, som står för evigt fast i himlen (Ps. 119:89). Bibeln har en unik profetisk precision och har alltid rätt. Nästa profeterade händelse är församlingens uppryckande. Inget “tecken” behöver visa sig innan och det kan således hända när som helst (jfr. 1 Kor. 15:51-52; 1 Tess. 4:13-18). 

Vad händer innan ”uppryckandet”? Svaret är att vi inte vet, eftersom ”uppryckandet” är en händelse som inte behöver föregås av någon uppfylld profetia eller något speciellt tecken. En sak är dock säker; vi bevittnar just nu hur denna världens gud vill bygga färdigt det torn som påbörjades för ungefär 4 200 år sedan i Babel, i ett sista desperat försök att förena den fallna mänskligheten i sitt uppror mot den Levande Guden (1 Mos. 11:1–9; Ps. 2:1–3; 2 Kor. 4:4). Vår värld kommer inte att vara den samma efter Coronapandemin. Däremot så är ”Jesus Kristus ... densamme i går och i dag och i evighet ” (Heb. 13:8 SFB15). Han har kontroll över de som vill kontrollera. 

Vårt hopp står därför inte till denna världen utan till Honom som både skapat och friköpt den, Herren Jesus Kristus. Låt oss därför be Skördens Herre att han sänder ut arbetare till skördefältet (Matt 9:37-38). Vårt uppdrag att nå hela världen är inte slut ännu. Han som kan göra mer än vi kan tänka oss eller bedja om har mycket att ge oss i denna sena tid, om vi är redo och villiga att lyssna (Ef. 3:20; Heb 3:15). 

Vi är just nu åskådare till våren, uppståndelsens årstid. Vi har sommaren framför oss, skördetiden. Låt oss inte fokusera på det allra senaste utan istället på det allra viktigaste - Jesu död, begravning och uppståndelse, och i förlängningen hela Guds vilja och plan (Apg. 20:27). Därför går vi ut i hela världen med evangelium (Matt. 28:18–20). Jag har valt att rata det ”senaste” och istället har jag tagit till mig det ”viktigaste” – hans eviga ord (1 Pet. 1:25). Varför inte låta naturen påminna oss om Guds urgamla sanningar, just nu genom våren, denna uppståndelsens årstid. Min fru och jag, under våra många och långa promenader, suger i oss så mycket vi kan i hans storslagna klassrum, naturen. När vi vet det ”viktigaste” så spelar det ”senaste” inte så stor roll, eller hur? 

Guds rika välsignelse till er alla!

P. Mikael Toll

Kontakt: stockholm@ggwo.se
Dela Dela
Skicka vidare Skicka vidare

Ny småskrift! Beställ, dela eller läs online.

Korta svar på svåra frågor

En enkel förklaring av den så kallade oförlåtliga synden (Matteus 12:31-32)

De goda rebellernas land (Jes 64:6)


Dr. Mikael Toll

 

Bibeltexten i Jesaja 64:6 talar om ”rättfärdiga gärningar.” De sägs, kanske till mångas förvåning, vara som en ”smutsig klädnad.” Hur kan Jesaja påstå något sådant och göra oss missmodiga i vår iver att göra gott och förändra världen till det bättre. Förklaringen är enkel, men ofta betydligt svårare för oss självrättfärdiga människor att acceptera. Vi vill ju, till en viss del åtminstone, kunna hävda att vi har en del i vår frälsning och befrielse. Vad gäller vår eviga räddning så finns det dock inga plats för mänskligt skryt (1 Kor 1:29; Ef 2:9)...
Läs mer...

Gudstjänst läggs ut på youtube och facebook

 

Observera att vi under rådande omständigheter med Covid-19 inte ses på gudtjänsterna på plats på Pumpan. Vi kommer inte sända live just nu heller, men det kommer tillbaka så snart vi är på plats på Pumpan igen. 

Varje söndag lägger vi ut predikan på youtube och facebook.

Predikan på svenska senast kl 11
Predikan på engelska senast kl 18
Facebook
YouTube

Predikan från 9 maj

Svenska: Mera av Gud
English: More of God

Kommande händelser

Juli 
9–12 ”Sommardagar”. Digital konferens från Kiljava, Finland. 

Augusti - OBS NYA DATUM
4-8 Internationell konferens i Baltimore, USA. Gäster från hela världen. Mer information kommer.
Nådens Mission på facebook
Website
YouTube
Copyright © *2020* *Nådens Mission*, All rights reserved.

Mejla oss på: stockholm@ggwo.se

Här kan du välja att avregistrera dig från dessa utskick.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nådens Mission · LARS FORSSELLS GATA 34 · Stockholm 11215 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp