Copy

Reminder: Laatste dag uitstel belastingbetaling, aanvraag TVL Q1 2022
en NOW periode 2

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u steeds geïnformeerd over de Corona-steunmaatregelen. Deze maatregelen worden nu door de overheid afgebouwd.

Ondernemers die door de coronacrisis in aanmerking komen voor steunmaatregelen kunnen uiterlijk vandaag nog drie zaken regelen. Het betreft het uitstel van belastingbetaling, de aanvraag van de TVL Q1 2022 en de definitieve aanvraag berekening van de NOW periode 2.

Onderstaand gaan we hier nogmaals kort op in. Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij die graag.


Phidra Accountants & Adviseurs 
 

Deadline uitstel van Belastingbetaling

Vandaag, 31 maart 2022, is het de laatste dag dat ondernemers met betalingsproblemen door de coronacrisis uitstel van belastingbetaling kunnen aanvragen. Vanaf 1 april 2022 moet weer worden voldaan aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

 

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022.
 

Aflossen

De opgebouwde schuld dient vanaf oktober 2022 in termijnen te worden afgelost. Hiervoor krijgt men 60 maanden de tijd. In de brief staat vermeld welk bedrag men per maand bedrag moet aflossen. Gedurende de loop van de betalingsregeling wordt de ondernemer periodiek geïnformeerd over de schuldpositie.
 

Wat als aflossen niet mogelijk is?

In de brief staat ook aangegeven wat ondernemers moeten doen als aflossen vanaf oktober echt niet mogelijk is. Voor hulp bij samenloop met andere schulden wordt verwezen naar de Kamer van Koophandel en de gemeente.
 

Gematigde rente

Gedurende de aflossingsperiode geldt tijdelijk een gematigde rente. Deze rente bedraagt tot 1 juli 2022 0,01%, per 1 juli 2022 1%, per 1 januari 2023 2% en per 1 juli 2023 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 gaat de rente terug naar het oorspronkelijke niveau van de invorderingsrente van 4%.

Vandaag ook deadline aanvraag TVL Q1 2022

Ook de deadline om Tegemoetkoming in de vaste lasten voor het eerste kwartaal 2022 aan te vragen, is vandaag, 31 maart 2022. U kunt de TVL aanvragen bij RVO nog tot 17:00 uur. 

U vindt alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze TVL en meer informatie bij RVO.nl.
Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Ook definitieve berekening NOW periode 2

Voor de tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode moeten werkgevers ook uiterlijk vandaag, 31 maart 2022, de definitieve berekening aanvragen. Het betreft de NOW voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Deze aanvraag moet worden ingediend bij het UWV. Ook staat hier alle informatie.

Vragen?

Wij zijn u graag van dienst tezamen met onze collega's van onze aanpalende services en uiteraard telefonisch of via de mail bereikbaar voor al uw vragen rondom de onderwerpen uit deze nieuwsbrief.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Phidra Accountants & Adviseurs, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp