Copy

Corona-maatregelen
update september 2021

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

Wees op de hoogte van het laatste nieuws rond het steunpakket!

Phidra Accountants & Adviseurs 

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Respect

De regering heeft veel respect voor de veerkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van bedrijven, ondernemers, zzp'ers en werkenden tijdens deze uitzonderlijk moeilijke periode. Een zware tijd waarin complete sectoren tot stilstand kwamen en mensen soms afscheid moesten nemen van hun baan of bedrijf. Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen echter beperkt gebleven en zijn de werkloosheidscijfers laag. De economische cijfers zijn bemoedigend: het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022.

Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021.

Het kabinet beseft dat de situatie voor sommige groepen de komende tijd nog moeilijk is. De nachthoreca is nog steeds verplicht gesloten. Daarnaast zijn er bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzicht van begin 2020. Daarom blijft in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen van kracht, om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen en om de aanpassing van de economie te bevorderen. 

In totaal is ruim 80 miljard euro aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket in maart 2020. 

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van €40,4 miljard. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€16,6 miljard) of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (€4,6 miljard). Per saldo staat op dit moment €19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van.

Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Nachtclubs en disco's

Het kabinet is, zoals eerder aangekondigd, bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco's, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo'n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden.

Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode van juli tot en met september 2021, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is mogelijk tot en met uiterlijk 30 september 2021.

NOW

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, met een omzetdaling van minstens 20% worden geconfronteerd. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten.

Let op!
De oorzaak van het omzetverlies doet er niet toe. Dit betekent dat ook ondernemers met omzetverlies vanwege bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg NOW kunnen aanvragen als het omzetverlies over drie maanden voldoende groot is.

Euro
Nieuw: omzetverlies maximaal 80%

In deze zesde periode mag het omzetverlies maximaal 80% zijn. Bij een hoger omzetverlies wordt het meerdere dus niet gecompenseerd met een tegemoetkoming. Daardoor kan de tegemoetkoming maximaal 85% x 80% = 68% van de loonkosten zijn.

Loonsom februari 2021 uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de berekening van de NOW is de loonsom van februari 2021. Uw loonsom mag hiervan 10% afwijken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming

Aanvragen via UWV

Het aanvragen van de tegemoetkoming moet u doen via het UWV. Het hiervoor benodigde formulier treft u aan op de site. U moet het invullen, afdrukken, scannen en weer uploaden naar het UWV.

Tellen subsidies mee als omzet?

Subsidies die niet bedoeld zijn voor de normale activiteiten van uw bedrijf, tellen niet mee als omzet. Denk aan subsidies voor zonnepanelen, voor het aanpassen van uw bedrijfsruimte aan de coronamaatregelen en subsidies voor werknemers die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Let op!
Voor deze aanvraagperiode telt ook de TVL niet meer mee als omzet voor de NOW.

Loket coronaregeling TVL voor derde kwartaal geopend voor bedrijven

Bedrijven kunnen terecht bij het overheidsloket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het derde kwartaal. Ondernemers die van de subsidie gebruik willen maken, kunnen aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ondernemers die in de maanden juli, augustus en september van dit jaar door coronamaatregelen getroffen zijn of worden, kunnen een aanvraag voor deze steun indienen. Bedrijven die in deze periode zeker 30 procent van hun omzet mislopen, kunnen hun vaste lasten voor 100 procent vergoed krijgen.

Ondernemers die vlak voor of aan het begin van de coronacrisis met hun bedrijf zijn begonnen, kunnen ook steun aanvragen voor deze maanden. Ze komen in aanmerking als hun omzet in het derde kwartaal van dit jaar zeker 30 procent lager is dan in het derde kwartaal van 2019 of 2020 (toen de coronamaatregelen weer werden aangescherpt).

De TVL is een van de belangrijkste steunmaatregelen van het kabinet om bedrijven overeind te houden in de coronacrisis. Door de strenge coronaregels moesten veel ondernemers eerder hun deuren sluiten of konden ze minder omzet draaien.

Het demissionaire kabinet stopt op 1 oktober definitief met de coronasteunregelingen NOW (voor loonkosten), TVL, de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen. Het kabinet vindt dat doorgaan met de steunmaatregelen het economisch herstel in de weg zit.

Bijzonder uitstel van betaling belasting aanvragen kan tot 1 oktober 2021

De Belastingdienst roept ondernemers op die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen uitstel van betaling hebben aangevraagd dit zo snel mogelijk te doen. Dit kan nog tot en met 30 september 2021.

Ondernemers die nu bijzonder uitstel aanvragen, krijgen dat tot 1 oktober 2021. Wie al bijzonder uitstel heeft aangevraagd, en loopt dat af vóór 1 oktober 2021, dan is het niet nodig om verlenging van het  bijzonder uitstel aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021, voor alle belastingen waarvoor de ondernemer bijzonder uitstel heeft.

Voor alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben, geldt:

  • Tot en met 30 september 2021 hoeven zij  de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verleend, niet te betalen.
  • Vanaf 1 oktober 2021 moeten zij weer op tijd voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zij gebruikmaken van een betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. De ondernemer betaalt die belastingschuld dan af in 60 maanden.

Mkb-ondernemers krijgen steun bij verduurzaming 

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel van hen hebben vaak zelf weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen.  

Staatssecretaris Dilan Yesilgoz (Klimaat en Energie): "Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld. Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Dus helpen wij ze daarmee."  
  

Energieadvies en ondersteuning maatregelen 

Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens. 

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer.  

Relatief laag energiegebruik 

De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branchespecifieke lijsten met erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor beschikbaar. 

Aanvragen subsidie 

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar. 

De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw). Hiermee dragen deze ministeries bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.  

Btw-ondernemer moet vanaf 2022 aan de slag met eHerkenning 


Vanaf volgend jaar kunnen btw-ondernemers met bijvoorbeeld een bv geen aangifte meer doen in het oude portaal van de Belastingdienst. Het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, stelt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 bij het inloggen verplicht. Er is een uitzondering voor eenmanszaken. Zij kunnen ook met DigiD inloggen. Voor het gebruik van eHerkenning wijst de fiscus op enkele aandachtspunten. 

De Belastingdienst weet van ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal voor ondernemers gebruiken om btw-aangiften te doen. Vorige week nodigde de Belastingdienst hen via een brief de overstap nu al voor te bereiden. Aanvullend op deze brief geeft de dienst antwoord op een aantal veel gestelde vragen. 

Hoe kan een ondernemer btw-aangifte doen bij de Belastingdienst? 

Iemand kan op drie verschillende manieren btw-aangifte doen bij de Belastingdienst: 

  1. Met administratiesoftware. Hierbij is het belangrijk dat de software een rechtstreekse koppeling met de Belastingdienst heeft. Dit wordt ook wel een system2system-koppeling genoemd. En kiest een ondernemer ook voor software met Standard Business Reporting (SBR) dan worden gegevens op een eenduidige manier vastgelegd en snel verwerkt worden door de Belastingdienst. 
     

  1. Via een belastingadviseur. Belastingadviseurs helpen bij het doen van een correcte btw-aangifte en bij het insturen van de aangifte via hun eigen software. 
     

  1. Direct via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst. Een eenmanszaak kan inloggen met DigiD of eHerkenning. Is het bedrijf een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, dan logt de ondernemer verplicht in met eHerkenning. 

Wat is eHerkenning? 

eHerkenning is hét inlogmiddel waarmee ondernemers veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij meer dan 500 (semi-) overheidsorganisaties. Zowel eenmanszaken als rechtspersonen kunnen eHerkenning gebruiken. eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Om btw-aangifte te kunnen doen bij de Belastingdienst heeft de ondernemer betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Hoe vraagt een ondernemer eHerkenning aan? 

eHerkenning kan een ondernemer aanvragen via een erkende eHerkenningsleverancier is gebaseerd op de inschrijving van het bedrijf bij de KvK. Het aanvragen van eHerkenning duurt enkele werkdagen. Dit verschilt per leverancier. De verwerkingstijd van een aanvraag is afhankelijk van wat er in het Handelsregister is opgenomen en de aangeleverde gegevens. 
 
Wanneer een ondernemer eHerkenning alleen gebruikt voor het doen van zijn btw-aangifte, dan is ook het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel mogelijk. De ondernemer kan dan compensatie voor de gemaakte kosten aanvragen. Het is niet mogelijk om met dit middel in te loggen bij de andere (semi-)overheidsorganisaties zoals de RVO. 

Wat kost eHerkenning? 

eHerkenning is niet gratis. Om ondernemers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Alle ondernemers die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften via Mijn Belastingdienst Zakelijk kunnen gebruikmaken van de regeling. Eenmanszaken kunnen kosteloos aangifte doen met DigiD. 
 
Een ondernemer kan de compensatieregeling aanvragen wanneer hij het inlogmiddel ‘Belastingdienst EH3 inlogmiddel’ aanvraagt of aangevraagd heeft. Hiermee krijgt hij maximaal twee keer € 24,20 inclusief btw gecompenseerd. De compensatieregeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022 en kan worden aangevraagd via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Voor een reguliere eHerkenning, die dus ook nodig is voor ondernemingen die zelf de aangifte VPB of de loonaangifte doen, is er geen compensatieregeling. 

Is eHerkenning nodig bij uitbesteding van de btw-aangifte? 

Wanneer een belastingadviseur de aangifte voor een ondernemer doet, heeft de ondernemer zelf geen eHerkenning nodig. Een belastingadviseur heeft bij eHerkenning wel een machtiging nodig zodat de adviseur namens de ondernemer btw-aangifte kan doen met eHerkenning. Op eherkenning.nl staat meer informatie over machtigen voor eHerkenning. 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Vragen?

Wij zijn u graag van dienst tezamen met onze collega's van onze aanpalende services en uiteraard telefonisch of via de mail bereikbaar voor al uw vragen rondom de onderwerpen uit deze nieuwsbrief.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Phidra Accountants & Adviseurs, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp