Copy

     


De Fietsersbond Fryslân komt op voor de belangen van de fiets(t)er in Fryslân. Met veel plezier sturen wij u onze nieuwsbrief. We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 Rare Frats: Brug weg
 Fietsetiquette is niet tuttig, maar nuttig
 Dantumadiel durft 30 km in dorpskom Damwâld niet aan
 Trendy naar de BSO
 CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen
 Enquête dienstverlening Fietsersbond
 Ook op de rotonde Postlaan in Drachten krijgen fietsers straks voorrang
 Fietser krijgt voorrang op hoofdfietsroute Bilgaard
 Fryslân heeft minste fietspaden
 Aanpak Kruispunten Bolsward - Leeuwarden
 LandlevenScholieren, forensen, toeristen en gemeenteambtenaren moeten in Grou anderhalve kilometer omrijden over een gevaarlijk bedrijventerrein omdat een fietsbrug is weggehaald.

Begin april liet de gemeente Boarnsterhim het beweegbare brugdeel van de fietsbrug over Rjochte Grou weg takelen door een kraan. Er was acuut gevaar. ‘Na intern overleg hebben wij geconstateerd dat de veiligheidsrisico’s zeer hoog zijn bij het bedienen van de brug’, aldus het persbericht. Het brugdek had in de open stand naar beneden kunnen vallen.
Inmiddels is het half juli en de brug is nog altijd niet gerepareerd, ondanks krantenberichten, brieven en mails van bewoners en ondernemers. ‘Al sinds mensenheugenis is de brug een belangrijke verbinding tussen Leeuwarden, Warten en Grou. (…)
Meer lezen »


Fietsen is heerlijk. Althans, dat vind ik. Ik heb geen auto, wil ook geen auto, want met de fiets kom je overal. Nu is de Fietsersbond - waarvan ik natuurlijk lid ben - al enige tijd bezig met het bevorderen van beleefdheid op de fiets, oftewel vriendelijk verkeer, zoals hij dat noemt. Mijn vak is ondermeer schrijven en vertellen over (het belang van) etiquette, en zo was het voor de Fietsersbond al gauw één plus één: wilde ik niet naar Sneek komen voor deze vriendelijk verkeer campagne  en daar iets zeggen over fietsen en etiquette? Jazeker, dat wilde ik graag, mede omdat ik heel vaak in Fryslân ben om rustig te werken (Starum). Maar helaas, ik kon niet op de afgesproken dag. Gelukkig kreeg ik deze week een herkansing: in Assen bij de opening van de Fietsvierdaagse.

Mij werd gevraagd in vier minuten uit te leggen waarom vriendelijk verkeer nodig is en hoe je dit bereikt. Het waarom is duidelijk. Vroeger was er maar één soort fietser, de keurige man/vrouw op een degelijk rijwiel zonder toeters en bellen, zeg maar "Piet Pelle op zijn Gazelle".
Meer lezen »


Ook na de komst van de centrale as zal de gemeente Dantumadiel geen snelheidsregiem van 30 km per uur hanteren in het dorp Damwâld. Naar de mening van de Fietsersbond moet het 50 km met vrijliggende fietspaden worden of 30 km gemengd. De vrijliggende fietspaden verdwijnen wel, maar de maximum snelheid wordt niet aangepast. Men vertrouwt erop, dat door herinrichting volgens de filosofie van Shared Space (hier Dielde Romte genoemd), de snelheid lager zal liggen dan 50 km. Dit bleek uit de nota van inlichtingen op het VSP (verkeersstructuurplan) van de gemeente Dantumadiel op o.a. schriftelijke vragen van de FB Fryslân. Hieronder de reactie van de gemeente op de inspraakreacties van de FB. De volledige nota van inlichtingen en het VSP staat hier op de site van Dantumadiel.
Meer lezen »


SKL Kinderopvang Leeuwarden zet sinds dit schooljaar twee Stints in om kinderen uit school naar de BSO te brengen. De Stint is een elektrische bolderkar met plek voor 10 kinderen vanaf 4 jaar. Deze bolderkar haalt de kinderen bij school op om ze daarna naar de buitenschoolse kinderopvang te brengen. Met een snelheid van ongeveer 15 kilometer per uur is de Stint geen snelheidsduivel, maar wel een veilig, efficiënt en groen vervoersmiddel om van A naar B te komen. De SKL wil hiermee ook besparen op de vervoerskosten. Voorheen werden de kinder met de auto opgehaald. Dat er zelfs 10 kinderen in passen, laat een foto uit het Friesch Dagblad zien.
Leuk dat het CDA voor haar verkiezingscampagne twee weken op een tandem door Fryslân fietst, met daarop de nummer 3 van de lijst Sander de Rouwe uit Bolsward en nummer  21 Harry van der Molen uit Leeuwarden. Welke partij heeft het woord duurzaamheid niet voor in de mond en waarmee kan je dat beter afficheren dan met een fiets? Om dat nog duidelijker te maken gebruiken ze voor hun tijdelijke twitteraccount zelfs een pleonasme @grienefyts. De Fietsersbond is  vooral geïnteresseerd in het fietsbeleid van de diverse politieke partijen. Daarvoor hebben we landelijk de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd. En natuurlijk wil elke partij het fietsen in het kader van duurzaamheid stimuleren. Een vertaling naar een budget of concrete maatregelen blijft helaas vaak achterwege. Evenals een visie op duurzame mobiliteit die verder gaat dan de elektrische auto.

CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen
Het verkiezingsprogramma van het CDA is op het gebied van fietsbeleid  wel heel summier. Maar een heel belangrijk verkeersveiligheidsonderwerp voor onze provincie laten onze Friese kandidaten ook nu weer liggen.
Meer lezen »

De Fietsersbond wil zijn dienstverlening aan fietsers verbeteren. Daarom vragen wij fietsers geregeld naar hun mening over onze service en belangenbehartiging.
Wij willen je vragen onze enquête in te vullen, ook als u niet bekend bent met de Fietsersbond. De enquête zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. https://www.research.net/s/F6WBHCJ

(Uit de Drachtster Courant)

DRACHTEN – Op de meeste rotondes in Drachten hebben de fietsers voorrang. De rotonde in de Postlaan vormt nog een uitzondering en dat leudt tot verwarring en gevaarlijkse situaties. Dat heeft te maken met de veranderde inzichten in de loop van de jaren. In het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt voorgesteld de huidige landelijke lijn te volgen. Dat betekent dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben.

Daarom zal de rotonde Postlaan aangepast moeten worden. Zo zal de baan van de fietsers rood worden gemaakt net als op andere rotondes. De kosten van het ombouwen van de rotonde zijn 20.000 euro exclusief BTW. Foto Jan Benus

Wijkbewoner Albert van Dijk adviseerde de gemeente Leeuwarden om het fietspad langs winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden voorrang te geven op het verkeer van de Brandemeer. Op 30 augustus bracht de gemeente de markeringen aan, zodat o.a. de jeugd veilliger naar school, zwembad en sporthal kan. De kruising maakt deel uit van het hoofdfietsroute netwerk in Leeuwarden.Als we Fryslân afzetten tegen de andere provincies, dan blijkt dat er in Fryslân de minste fietspaden zijn per km2. In het fietsgebruik per km2 fietspad zit Fryslân onderin de middenmoot.

In Nederland ligt bijna 35.000 kilometer fietspad. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond aan de hand van gegevens uit de Fietsersbond Routeplanner. Dat is meer dan de eerdere schatting van 29.000 kilometer van de Fietsersbond uit 2009 en veel meer dan het laatste cijfer, 17.000 kilometer van het CBS uit 1996.
Meer lezen »

De provincie pakt een aantal gevaarlijke kruispunten aan op het traject N359 Leeuwarden - Bolsward. Op de kruispunten bij Hilaard en Huns - Leons komen er fietstunnels.


en een animatie van de fietstunnel bij Hilaard:
Meer lezen »

Vroeger kon ik uren wegzwijmelen bij het boek ‘leven en liefde van het land'. Dat klinkt eng en dat was het ook wel een beetje. In het boek werd gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe je met een boerderij en een lapje grond zelfvoorzienend kon zijn. Romantische plaatjes van moestuinen en kippen deden de rest. Dat wilde ik ook. Yvon Jaspers bestond nog niet, maar die boer zou ik op eigen kracht wel vinden (ik was een jaar of tien). Het is best weer goed gekomen met me, ik doe mijn boodschappen gewoon bij Albert Heijn.
 
Maar op de fiets komt toch af en toe de vreugde van het landleven in alle hevigheid opzetten. Neem vandaag.
Meer lezen »


Fietskalender komende maand

Oudere berichten:
Elfstedenroute testbaan electrische fietsen
Fietsroute door de Friese Wouden
Toch 3 fietstunnels Europaplein
Fietsroutenetwerk NoardWest-Fryslân vernieuwd
Fietser wil niet langs drukke autoweg
Haak om Leeuwarden leidt niet tot fietsbarrieres
Provinciale wegen te gevaarlijk voor fietsers
Rij2op5 in Ljouwert
Pink ladies
De Cambuurfiets

Friese Fietsrouteplanner 
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address bookSent to webmaster@fietsclubstiens.nl — why did I get this?
unsubscribe from this list | update subscription preferences
Fietsersbond Fryslân · De Knobben 100 · Drachten, Fryslân 9202 XJ · Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp