Copy
       

We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 Ferlet fan fytsdosinten
 PvdA pleidooi voor landwegheffing voor vrijliggende fietspaden
 Elfsteden Fietsvierdaagse krijgt extra dag
 Fietsverkiezingsdebatten in SúdWest Fryslân en Smallingerland
 Littenseradiel: overal 60 km/uur buiten de bebouwde kom
 Gratis fietsvakantie in Fryslân


De fytsskoalle fan it Fytsersbûn siket betûfte fytsers dy't fytsdosint wurde wolle. Kandidaten krije in oplieding fan twa dagen. Doel fan de lessen is om dielnimmers better fytsen te learen, mar ek om ferkearsynsicht, fertrouwen en wille yn it fytsen te krijen of te hâlden. Minsken dy't les krije kinne, binne skoalbern, âlderen, bûtenlânske studinten en nije ynwenners fan ús lân.


Meer lezen »
Onderhoud wegen
Gemeenten hebben meestal de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van plattelandswegen. Vaak zijn die wegen in de vorige eeuw aangelegd als gevolg van een ruilverkaveling. Toen ging men nog uit van een maximale belasting van twaalf ton per transport en van een voertuigbreedte van 2,50 meter.
Hoe anders is de situatie nu: de tankauto’s die melk van boerderijen naar fabrieken brengen of de vrachtwagens met suikerbieten hebben
Meer lezen »
Op weg naar Stavoren
In samenwerking met de Fietsersbond heeft Stichting Friesland Beweegt de bekende Elfsteden Fietsvierdaagse nieuw leven ingeblazen. In 2013 is een succesvolle pilot van deze tocht der fietstochten verreden, met direct al een internationaal deelnemersveld. Op veler verzoek start hij hij dit jaar op 28 juli als vijfdaagse.

De opzet van de Elfsteden Fietsvijfdaagse is niet alleen om alle Friese steden aan te doen, maar ook om de diversiteit van het landschap te tonen.
Meer lezen »
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart organiseren de Friese afdelingen van de Fietsersbond Súdwest-Fryslân en Smallingerland een fietsverkiezingsdebat.

De bedoeling is dat kandidaat-raadsleden met elkaar in discussie gaan over een aantal stellingen. Bijv. of er een fietssnelweg moet komen van Drachten en Sneek naar Leeuwarden bijvoorbeeld.
Meer lezen »
De Friese gemeente Littenseradiel gaat met één besluit op alle wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid instellen van 60 km/uur. In totaal gaat om zo’n 40 wegvakken.

Littenseradiel telt slechts 10.000 inwoners, maar de gemeente bestrijkt wel een oppervlak van 130 km2, met veel erftoegangswegen. Het zijn wegen met gemengd langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden.

Om grote verschillen in snelheid tussen de beide verkeerssoorten te voorkomen moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag. Daarom wordt op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld. Op verschillende wegen in de gemeente is de maximumsnelheid al van kracht.
Meer lezen »

Internationale fietsgemeenschap
Hebben we in Nederland de populaire vrienden van de fiets adressen, waar fietsreizigers voor een schappelijke prijs kunnen overnachten, internationaal kan je als fietser nu terecht bij de Warm Showers community. Hier zijn de overnachtingen zelfs gratis. Ook in Fryslân hebben zich inmiddels een aantal mensen aangesloten.


Meer lezen »

Fietskalender komende maand
 
Oudere berichten:
Gemeenten moeten van de Minister meer doen aan fietsveiligheid
Fietsen voor Serious Request
Vrijwilligers brengen duizenden fietsknelpunten in kaart
Fietsverlichting op VO scholen redelijk in orde
Een lichtje of een boete
Plysje siket stellen fytsen
VVD Smallingerland wil fietssnelweg Drachten Leeuwarden
Dongeradeel worstelt met 60 kilometer en natuurlijk sturen
Provincie dekt tekort rondje Lauwersmeer
Fietspad Berltsum Ried komt er echt

Friese Fietsrouteplanner     
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address book