Copy
       

We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 Doe mee aan de Fietsavond4daagse Leeuwarden
 Ook in Sneek de Fietsavond4daagse georganiseerd
 Fiets toch in college-akkoord Fryslân
 Fryslân nu met Drenthe voor het eerst beste recreatieve fietsregio
 Model Aanpak veilig fietsen Leeuwarden voorbeeld voor Fryslân
 Ben je dit jaar van de fiets gevallen in Smallingerland?
 Fietsnota Smallingerland een mooi begin, maar lat mag hoger
 Park&Bike Locaties in Leeuwarden breiden uit
 Nieuwe fietsbrug voor watersportdorp Kollum
 Thuiszorg op E-bike naar klant
 Fietsenfacts animaties voor veilig fietsen
 Schoolfietsplan Leeuwarden gaat van start


Ga jij de uitdaging aan? Kun je 1, 2, 3 of 4 avonden 25 - 30 kilometer fietsen? Doe dan mee met de Fietsavond4daagse van Leeuwarden, van 15 tot en met 18 juni. 

Iedereen mag mee doen. Vooral ook leerlingen van de basisschool en middelbare scholieren zijn van harte welkom. Het is een uitgelezen kans om je conditie te verbeteren, gezellig met vrienden te fietsen en tegelijkertijd de stad Leeuwarden en omgeving goed te leren kennen.

De routes
Maandag 15 juni: in ZuidOostelijke richting richting Suwald.
Dinsdag 16 juni naar NoordWest Britsum Stiens Dokkumer Ee 
Woensdag 17 juni naar ZuidWest via Boksum Ritsumazyl
Donderdag 18 juni naar NoordOost via Trynwalden Wyns

Meer lezen »

Start bij het Schutterveld
De afdeling SWF heeft voor het eerst een fietsavondvierdaagse georganiseerd. De nog niet massale belangstelling zorgde wel voor een gezellige ons kent ons sfeer. De routes waren uitgezet langs de fietsknooppunten vanaf het Schuttersveld en behalve de wind op de eerste dag, was het prima fietsweer.

De jongste deelneemster was 5 jaar en deed anderhalve avond mee. De eerste avond was de tegenwind haar nog iets teveel.
Meer lezen »
In het nieuwe college-akkoord wordt toch nog nadrukkelijk over de fiets gesproken. Dit terwijl in de verkiezingsprogramma's van de nieuwe coalitie partijen de fiets nauwelijks aandacht kreeg. En daarnaast is er voor het eerste een portefeuille wandel- en fietspadenbeleid. De nieuwe gedeputeerde SP gedeputeerde Michiel Schrier is de portefeuillehouder.

Fiets in het college-akkoord
Fietsen en wandelen zijn de duurzaamste vormen van vervoer. Mede door de elektrische fiets gebruiken mensen de fiets ook op langere afstanden steeds meer. Als provincie willen we dit optimaal faciliteren
door zowel de woonwerk fietspaden als de meer recreatieve fietspaden goed te onderhouden. Ook willen we samen met de Friese gemeenten investeren in nieuwe fietspaden.
Meer lezen »
Fryslân heeft het beste fietsroutenetwerk van Nederland. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform. Er is onder andere gekeken naar de kwaliteit van het netwerk, het beheer en onderhoud, route-informatie en aantrekkelijkheid van de omgeving.

Kersvers gedeputeerde Michiel Schrier is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Wij willen de komende jaren een flinke impuls geven aan het wandelen en fietsen in Fryslân. Zowel recreatief als in het woon-werkverkeer. Dit is alvast een mooie opsteker. Het is een beloning voor de verbeteringen die gedaan zijn aan het fietsroutenetwerk de afgelopen jaren. En een mooi vertrekpunt om verder te werken aan de wandel- en fietsvoorzieningen.” 
Meer lezen »
De gemeente Leeuwarden heeft de model aanpak veilig fietsen vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin een pragmatische aanpak mede gebaseerd op de knelpunt inventarisatie uitgevoerd door de Fietsersbond Fryslân in 2013. Vooral het nieuwe fietspaaltjes beleid valt in goede aarde. Heel veel paaltjes zullen worden verwijderd.

In de aanpak van de gevaarlijke kruispunten met 50 km wegen kiest de gemeente voor prioriteiten. Helaas wordt er te weinig budget vrijgemaakt om alle knelpunten op te lossen.

De knelpunten in Leeuwarden zijn te vinden via onderstaande interactieve google maps kaarten:
Meer lezen »

Wat zijn uw ervaringen als fietser in Smallingerland? Op www.fietsmeter.nl kunt u een enquête invullen. De enquête is opgesteld door studenten van de opleiding Mobiliteit van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Zij werken in opdracht van de Fietsersbond Fryslân. Door het invullen van de enquête krijgt de gemeente een beter beeld wat fietsers belangrijk vinden en waar in de gemeente verbeteringen nodig zijn.Fietsen is gezond! Gezond voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Voor jezelf betekent de beweging dat je (langer) fit en vitaal blijft.  Fietsen brengt  geen schade toe aan de omgeving, zoals de uitstoot van schadelijke gassen. Daarnaast is ook de geluidhinder die fietsen oplevert minimaal. Daarom wil de gemeente Smallingerland  fietsen stimuleren. Met dit in het achterhoofd is de Fietsnota 2015 – 2024 opgesteld.

De Fietsersbond Smallingerland wil graag dat de ambitie uit het Energieakkoord wordt overgenomen: Voor eind 2014 bevorderen VNG in samenwerking met ANWB, Fietsersbond en NS dat regionale afspraken worden gemaakt om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030 (2011: 26%).

Fietsers krijgen op alle rotondes voorrang in Drachten
In de reactie van de afdeling op de fietsnota is er lof voor het rotonde beleid in Drachten.
Meer lezen »
In en rond Leeuwarden zijn vier nieuwe Park & Bike-locaties in gebruik genomen. Dat gebeurt nadat de eerste locatie in Goutum al enige tijd vol zit.

Goutum startte met 30 fietskluizen. Dat aantal werd eind 2014 uitgebreid met nog eens 20 kluizen. Werknemers van de circa vijftig werkgevers die aangesloten zijn bij Leeuwarden Vrij-Baan kunnen gratis hun auto parkeren en kosteloos een toegangspas
Meer lezen »
Met het plaatsen van de fietsbrug over de Sylster Ryd in Kollum is een begin gemaakt. De brug, onderdeel van de plannen voor Watersportdorp Kollum, heeft een doorvaarthoogte van 3 meter. Over een paar weken start de aanleg van twee bruggen die het eilandje nabij Meckama State in Kollum bereikbaar moeten maken. Te midden van de waterwegen die naar het dorpshart van Kollum leiden krijgt dat eilandje een ,,parkachtige uitstraling’’. De bruggen en het eilandje zijn voor de bouwvak af beloofde wethouder JelleBoerema, die de kraan bediende die de liggers en leuning van de brug op zijn plek tilde. De brug is gemaakt door Starko uit Kollum. Het hele Watersportdorp Kollum is eind dit jaar klaar.  (bron LC foto Marcel van Kammen)
(bron LC) Het Friese Land heeft acht e-bikes gekocht. De thuiszorgorganisatie is enthousiast over de
powerfietsen. De zorgverleners zoeven naar hun klanten in Leeuwarden. Geen parkeerproblemen,
goed voor mens en milieu en vlot ter plaatse.

De fietsen vervangen de dienstauto’s niet, maar bieden een goed alternatief op de stadsritten langs de clienten, zegt woordvoerster Gerry Dijkstra. ,,Je hebt geen oponthoud in de stad en kunt ’m overal gemakkelijk neerzetten.’’ De fiets pakken is niet alleen gezond, maar spaart ook geld aan brandstof uit. ,,Dat geld komt ten goede aan de klanten.’’
Meer lezen »
Veiliger door meer fietsen
De Fietsersbond Fryslân wil het fietsen stimuleren en de fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen bevorderen. Dat gaan we vooral doen door de ‘fun’ van het fietsen te benadrukken. Onder de vlag van het Schoolfietsplan Leeuwarden organiseren we de komende maanden allerlei activiteiten als een fietsavondvierdaagse, fietsactiviteiten met de sportcoaches van de gemeente en we laten kinderen kennismaken met sportief fietsen op de
Meer lezen »

Fietskalender komende maand
 
Oudere berichten:
Politiek Cafe fietsen in het buitengebied op 13 maart
Gladheidsbestrijding in NL veel complexer dan in de echte winterlanden
Verkeersambtenaren Leeuwarden trots op hun 'fietsstad'
Deelnemers tevreden over winterfiets elfstedentocht
Ik Wil Je Zien: de politie heeft ons gevonden
Hoe plak je een band?
Fiets ondergewaardeerd als motor van de economie
De fytser fan al den dei 2014
Foarinoar: Ellert Jongstra
Leeuwarden internationaal podium voor derde World Cycling Congress

Friese Fietsrouteplanner     
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address book