Copy
       

We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 11StedenFiets5daagse gaat van start
 Toch fietstunnels op het Europaplein
 Lobbyen voor een fietsveiliger Europaplein
 Barrière voor fietsers dreigt in Hurdegaryp
 Gemeenten nu echt aan de slag met de fietsverkeersveiligheid
 Fietsvrouwen Fryslân van start
 Plaats de Fietsersbond routeplanner op je eigen website
 Fietstochten AgendaFriesland
 Fietsenovernachten in Fryslân
 Bonifatiusfietstocht langs vindplaatsen van barmhartigheid


Maandag 28 juli gaat de tweede Elfstedenfietsvijfdaagse van start. Om 9.30 wordt het startschot gegeven vanaf het WTC hotel in Leeuwarden voor Etappe 1. De start finish locaties zijn paviljoen de Leyen, Watersportcamping Heeg, camping 't Seleantsje Molkwerum, camping de Zeehoeve Harlingen en de eindfinish op vrijdag 1 augustus bij Café restaurant de Walrus in Leeuwarden.

Voor deze editie is zelfs een apart routeboekje samengesteld met informatie over bezienswaardigheden langs de route.

De elfstedenfietsvijfdaagse wordt georganiseerd door Friesland Beweegt i.s.m. de Fietsersbond Fryslân.
Hoewel we natuurlijk ook gewoon alle Friese 11-Steden aandoen, zal de route verre van traditioneel zijn.

Meer lezen »

Jarenlang lobbywerk is nu eindelijk toch beloond. Er komen toch fietstunnels op het Europaplein. 2 Fietsvriendelijke raadsleden van Groen Links en de overtuigingskracht van Klaas Zwart binnen de eigen PvdA fractie gaven uiteindelijk de doorslag. De nieuwe landelijke "fietsvriendelijke" koers van D'66 was helaas nog niet merkbaar.
Meer lezen »
De besluitvorming voor de herinrichting heeft in totaal ongeveer 3,5 jaar in beslag genomen. Dat vereist voor een belangenorganisatie een lange adem. Alle lobby-middelen zijn hiervoor dan ook wel ingezet. Praten met verkeersambtenaren, raadsleden en - fracties, persberichten, wijkverenigingen, aanwezig zijn op informatiebijeenkomsten, mobiliseren betrokkenen uit de omliggende wijken, ingezonden stukjes in de krant en natuurlijk ook vele mailtjes en social media zoals Twitter. Het is niet voor niets geweest.

(ingezonden in LC dd. 30/6/2014)
Het Europaplein, een barrière voor fietsers


720 miljoen heeft de overheid ervoor uitgetrokken om de auto-bereikbaarheid van Leeuwarden  te verbeteren via het programma Leeuwarden-Vrijbaan. Daar zijn tot nu toe door de lokale politiek weinig kanttekeningen bij geplaatst.
Meer lezen »
Wordt de nieuwe rondweg om Hurdegaryp een fiets-onveilige barrière voor fietsers? Behalve een onderdoorgang onder het spoor, moeten fietsers de nieuwe Rondweg mogelijk via een stoplicht overgang kruisen. De Fietsersbond pleit samen met dorpsbelangen  Hurdegaryp voor het ongelijkvloers kruisen van de nieuwe rondweg. Een alternatieve oplossing wordt nu gezocht door een nieuwe fietspad aan te leggen langs het water aan de westkant van Hurdegaryp, wat de Ryptsjerker Feart verbindt met de waterplas ten Westen van Hurdegaryp. Hier kan het fietspad makkelijker onder de nieuwe rondweg worden aangelegd.
Meer lezen »
Stijgend aantal ernstig fietsgewonden
Verschillende gemeenten in Fryslân maken nu toch echt werk van de fietsverkeersveiligheid. Minister Schulz van I&M heeft de gemeenten opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen. Mede op basis van een inventarisatie van fietsknelpunten in Fryslân door de Fietsersbond stellen een aantal gemeenten nu een dergelijk plan op. Zo hebben Achtkarspelen en de Friese Meren alle geïnventariseerde knelpunten benoemd en geprioriteerd. Beperkt budget blijkt nog wel een knelpunt. Vaak wordt de oplossing gezocht in pragmatische oplossingen, zoals bijv. de zichtbaarheid verbeteren van obstakels. Dit kan in
Meer lezen »

Steeds meer vrouwen ontdekken de racefiets. Maar fietsen vaak alleen, omdat heren fietsgroepen vaak te ver of te hard gaan. Fietsvrouwen Friesland organiseert één keer per week een fietstocht van 40 tot 70 kilometer. Tempo: rond de 25 km/u.
Dag: iedere zondag, 10 uur, vanuit Leeuwarden. Mét helm en koffiepauze.
Meer lezen »
 Naar fietsersbond routeplanner widgetmakerMet de Fietsersbond Routeplanner-widget is het nu voor elk bedrijf / organisatie mogelijk om zijn fietsende bezoekers een (gratis) routeadvies op maat mee te geven. Van en naar elke plek in Nederland. Binnen 5 minuten kan de widget op de contactpagina van uw website staan! Gebruik hiervoor de widget-maker.
Jan Schippers
Jan Schippers onderhoudt met zijn zoon sinds kort de website fietsenovernachten.nl.
Doel van de website is om eenvoudig en doeltreffend een overnachting te vinden langs één van de vele fietspaden en fietsroutes.Meer lezen »
Solidair Friesland organiseerde op zondag 15 juni a.s. een pelgrimsfietstocht tussen Leeuwarden en Dokkum. De fietstocht met als thema ‘Te doen gerechtigheid’ voerde langs de zeven vindplaatsen van barmhartigheid. De pelgrimage wordt georganiseerd in samenwerking met de Fietsersbond en Friesland Beweegt!

De fietstocht startte tussen 7.00 en 7.30 uur bij de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek 20. De tocht bestond uit twee gedeeltes, waarvan het eerste (25 km.) eindigde bij de Bonifatiuskapel in Dokkum.
Meer lezen »

Fietskalender komende maand
 
Oudere berichten:
Deinum en Boksum willen veilige fietsverbinding met stad
Sa graach in fytspaad fan Domwier nei Koldyk
Kom ook naar een E-bike dag
Bussluis Esdoornstraat moet sluipverkeer weren
Waarom fietsen Liwwadders?
Provincie wil grotere rol voor fiets in voor- en natransport
Fietsles op verkeersmarkt
Groen Links wint fietsverkiezingsdebat SWF
Veiligheid betwist van alternatief Europaplein
Fryslân populaire fietsprovincie

Friese Fietsrouteplanner     
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address book