Copy

     


De Fietsersbond Fryslân komt op voor de belangen van de fiets(t)er in Fryslân. Met veel plezier sturen wij u onze nieuwsbrief. We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 Groepsfietsen op verkeersmarkt
 Recht op een rechte tunnel in Sneek
 Nieuw fietspad langs de Zwette in gebruik
 Fryslân landschappelijk meest aantrekkelijke fietsprovincie
 Kanniewaarzijn kan weer naar Sneek
 College van SWF wil fietspad tussen Stavoren en Warns
 Eenvoudig Ebikes huren met komst van E-bike Fryslân
 Petitie voor het behoud van de Algerabrug in Workum


Voor beginnende scholieren op het VO geeft de Friese Fietsschool steeds meer trainingen in het zogenaamde groepsfietsen. Dit als onderdeel van de door de stichting bevordering verkeerseducatie (SBV) georganiseerde verkeersmarkten. Op het Dockinga college in Dokkum werd dit o.l.v. de fietsdocenten Bernard en Tekla geoefend door o.a. de volgende oefeningen:
  • tweetallen naast elkaar, met koord (50 cm) tussen hen in.
  • -idem, slalommen
  • -idem, passeren van een obstakel, dan achter elkaar fietsen en weer als tweetal verder.
Meer lezen »

De handtekeningenactie bij de Lemstertunnel vrijdag 30 augustus is een groot succes geworden. Door de Fietsersbond afdeling SudWest Fryslân, het wijkpanel Tinga en wijkplatform Lemmerweg-West werden binnen een paar uur ruim 600 handtekeningen opgehaald van bezorgde fietsers die twee haarspeldbochten en een steile klim niet zien zitten.
                           
Online petitie
Het is ook mogelijk de petitie online te tekenen en er is een facebook-pagina aangemaakt voor de actie, waar iedereen kan reageren op de plannen en de acties.

Tellingen
Meer lezen »

Tussen Mangumerhuske en de Froonackerdyk
Fietspad langs de Zwette met fietsbrug naar Reduzum
Het fietspad langs De Swette tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyk is sinds 1 juli in  gebruik genomen. De fietsroute is het eerste deel van een fietspad langs de hele Middelseerûte tussen Leeuwarden en Sneek.

Het pad is alleen geschikt voor fietsers en wandelaars, niet voor bromfietsers. Bij het fietspad tussen het Mantgumerhúske bij Mantgum en de Froonackerdyk bij Dearsum is een fietsbrug naar Reduzum aangelegd. Zo kunnen inwoners van dit dorp makkelijk bij het pad komen en ook richting Sneek fietsen.


Meer lezen »

Net als in 2012 is ook in 2013 Fryslân landschappelijk de meest aantrekkelijke fietsprovincie. Een en ander blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2013 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform.

Beheer routenetwerk
Opvallend is ook dat het beheer van het routenetwerk het laatste jaar sterk is verbeterd. In 2012 was Fryslân hier nog bijna hekkesluiter (alleen Noord-Holland scoorde nog lager) met een 1,7. In 2013 is Fryslân opgerukt naar de middenmoot met waardering van 3,8. Mogelijk dat de uitbesteding van het fietsknooppunten routenetwerk aan de Marrekrite hieraan heeft bijgedragen.

Er bestaan vergaande plannen om de hoofdfietsroute door de Lemmerweg tunnel in Sneek aan te passen. Het voorliggende plan bevat een tweetal haarspelbochten en een klimmetje over de nieuwe vaarverbinding tussen de Geeuw en de Woudvaart. Het water wat als onderdeel van het plan Waterstad Sneek langs de A7 moet gaan stromen. Het water zal om de Potterzijlflat worden geleid.

Over de te steile Tinga brug
Presentatrice Astrid Joosten in Kanniewaarzijn over de Tinga brug
Kanniewaarzijn
Daarmee lijkt sprake van een tweede Tinga tunnel. Deze tunnel is door de sociaal- en verkeersonveilige aanleg langzamerhand een barrière geworden voor het fietsverkeer vanuit de wijken Duinterpen - Tinga naar het centrum van Sneek. Die tunnel was weer een alternatief voor de veel te steile brug over de A7. Hier heeft Astrid Joosten in het programma Kanniewaarzijn in 2011 al een item aan gewijd.

(bron: OmropFryslân) Der komt lang om let in fytspaad fan Warns nei Starum. Oer dat fytspaad wurdt al 30 jier praat, mar it slagge hieltyd net om it te realisearjen. De dyk fan Warns nei Starum is net feilich foar fytsers, stelt de gemeente Súdwest-Fryslân.

Steatefraksje Friese Koers
It ûntbrekkende stik fytspaad fan Warns nei Starum moat der gau komme. De steatefraksje fan Friese Koers wol dat nei de simmer fuort mei de oanlis begûn wurdt. Neffens de partij is der no sprake fan in gefaarlike situaasje foar fytsers, foaral foar skoalbern. Ek wen-wurkferkear hat lêst fan it ûntbrekkende stik fytspaad, seit Friese Koers.
Meer lezen »

Electric bicycles for rent, velos electriques a louer
Als je in Friesland een flinke tocht langs de Friese meren wilt maken, kan dat deze zomer ook heel gemakkelijk op een elektrische huurfiets.

Ruim 25 verhuurpunten (rijwiel-, recreatie- en horecabedrijven) bieden deze fietsen aan. Als je wilt kun je de fiets ook bij het ene verhuurpunt huren en bij het andere weer achterlaten.
De accu van de fiets gaat 60 tot 90 kilometer mee, afhankelijk van ondersteuningskeuze, versnelling en lichaamsgewicht. Op het display ziet je hoe vol de accu nog is. Mocht deze toch leeg raken, dan laadt je hem bij het dichtstbijzijnde verhuurpunt binnen een uur op.
De fietsen zijn te herkennen aan de witte fietstassen met daarop het logo van E-Bike Fryslân. Op e-bikefryslan.nl vind je meer informatie.

Door middel van een brief van de gemeente Súdwest-Fryslân, gedateerd 5 juli 2013, zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de Algerabrug definitief wordt afgesloten en verwijderd. De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen.


De fiets- en voetgangersbrug is al sinds 1995 onderdeel van de openbare weg en vormt een belangrijke en inmiddels veilige verbinding voor fietsers en voetgangers die vanuit de richting It Heidenskip het centrum van Workum ingaan en die vanuit het centrum van Workum naar het NS-Station lopen dan wel fietsen. Daarom willen de omwonenden door middel van een petitie druk op de gemeente uitoefenen om dit besluit te herzien.

Teken de petitie
Wilt u ook dat deze fiets- en voetgangersbrug blijft bestaan en veilig blijft, teken dan nu deze petitie!
De handtekeningen worden aangeboden aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Súdwest Fryslân.


Fietskalender komende maand

Oudere berichten:
10 mooiste Ebike vriendelijke fietsroutes in Fryslân
Veel positieve reacties op de eerste Elfstedenfietsvierdaagse
FietsPaden Putten Probleem
Nuon geld inzetten voor fietsverkeersveiligheid
Weststellingwerf kandidaat fietsgemeente
Wijken Sneek bang voor tweede Tinga tunnel
Tink om Fytsende Alderein
Upgrade Fietsendokter in Kollum
Rij2op5 van start met 33 Leeuwarder bedrijven
Gedrag jongeren t.o.v. fietsende ouderen centraal bij start vriendelijk verkeer 2013

Friese Fietsrouteplanner    
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address book