Copy
       

De Fietsersbond Fryslân wenst u ook voor het komende jaar veel fietsplezier. We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 Gemeenten moeten van de Minister meer doen aan fietsveiligheid
 Fietsen voor Serious Request
 Vrijwilligers brengen duizenden fietsknelpunten in kaart
 Fietsverlichting op VO scholen redelijk in orde
 Een lichtje of een boete
 Plysje siket stellen fytsen
 VVD Smallingerland wil fietssnelweg Drachten Leeuwarden
 Dongeradeel worstelt met 60 kilometer en natuurlijk sturen
 Provincie dekt tekort rondje Lauwersmeer
 Fietspad Berltsum Ried komt er echt
 Fietspad Grou Wergea eind 2014 klaarBeleidsimpuls
Vanwege het toenemend aantal gewonden en doden in het verkeer, heeft het ministerie van IenM in 2013 de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld, met focus op (oudere) fietsers, jonge bestuurders en gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen.

Mede op basis van de inventarisatie naar fietsknelpunten uitgevoerd door vrijwilligers van de Fietsersbond in Fryslân, kan door de gemeenten een plan van aanpak worden gemaakt. Hiertoe is een landelijk modelaanpak veilig fietsen ontwikkeld.


Meer lezen »
Eind december stond Leeuwarden en eigenlijk heel Fryslân op zijn kop door de komst van Serious Request. Veel geld is er binnen gehaald door heel veel initiatieven en activiteiten. Ook fietsen was een populaire activiteit. Zo zijn o.a. een winter-elfstedenfietstocht, een fietstocht van Den Haag naar Leeuwarden en niet te vergeten de eerste 11dorpenfietstocht voor lagere scholen in Leeuwarden georganiseerd.Meer lezen »
Het afgelopen jaar hebben vele vrijwilligers zich ingezet om de fietsknelpunten in de provincie Fyslân in kaart te brengen. Hiertoe werden ze uitgerust met GPS camera's. Dit heeft geleid tot een paar duizend foto's van knelpunten.

De aanleiding van dit onderzoek is het inzicht dat het aantal eenzijdige ongevallen voor fietsers de laatste tijd toeneemt. Eenzijdig houdt in dat er niemand anders bij betrokken is. Slecht wegdek, stoepranden, paaltjes, boomwortels, versmallingen in fietspaden en hekjes zijn een aantal belangrijke oorzaken hiervan.
Meer lezen »
De laatste weken van het jaar en de eerste van het nieuwe jaar is de fietsverlichtingscampagne "IkWilJeZien" op diverse scholen in het voortgezet onderwijs geweest.

's Morgens in het donker was goed te zien, wie zonder fietsverlichting fietste. Zij kregen dan snel een lichtje gemonteerd. Iedereen kreeg een hip "IkWilJeZien" armbandje uitgedeeld. Ongeveer 1 op de 10 scholieren fietste zonder werkende fietsverlichting.
Meer lezen »
In Sneek en Surhuisterveen is samen met de politie een verlichtingsactie "IkWilJeZien" georganiseerd. De politie is in beide plaatsen met veel manschappen, waaronder ook een bikerteam, uitgerukt om de controleren op fietsverlichting. Wanneer het licht niet in orde was, kon een ieder de boete ontlopen door tegen kostprijs bij een stand van de Fietsersbond licht te laten monteren.

In Sneek was het erg druk met liefst 113 fietsers zonder licht. In Surhuisterveen was het juist erg rustig met nog geen 10 fietsers. Dat
Meer lezen »
De plysje hat by in kontrôle yn Ljouwert fjirtjin stellen fytsen fûn. De kontrôles fûnen plak op trije skoalle en op it NS-stasjon. It gie mei help fan in framenûmerlêzer. Dy stiet yn ferbining mei de Dienst Wegverkeer en dy wit hokker fytsen as stellen registrearre stean. It is dêrby wichtich dat de eigener fan de stellen fyts oanjefte dien hat.

De stellen fytsen binne yn beslach naam. Se wurde werombrocht as de eigener te achterheljen is.

De learlingen mei fytsen dy't net harren eigendom binne, moatte harren ynkoarten melde op it plysjeburo.
(bron: Omrop Fryslân)
De Fietsersbond heeft de ‘Toekomstagenda Snelfietsroutes' gepresenteerd aan minister Melanie Schultz, met daarin het plan voor 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes. Ook Friesland pikt een graantje mee.

De Fietsersbond zet in op verbetering van de routes van Stiens naar Leeuwarden, van Akkrum en Grou naar Leeuwarden en van Woudsend naar Sneek. Als het traject tussen Grou en Leeuwarden wordt aangepakt, dan levert dat ook winst op voor de Leeuwarder Zuidlanden.

De genoemde routes zitten nog in het fase van voorzonderzoek. De ambities van de verschillende gemeenten mbt fietssnelwegen en het co-financieren spelen een grote rol bij de uiteindelijk keuze voor fietssnelwegen.

VVD Smallingerland wil fietssnelwegen 
In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Smallingerland opgenomen om een fietssnelweg tussen Drachten en Leeuwarden te realiseren. Daarnaast wil het door fietssnelwegen verbonden worden aan Groningen door aan te sluiten op de plannen voor een fietssnelweg tussen Leek en Groningen.Het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur vergroot volgens verkeerskundigen de veiligheid. Maar als enige gemeente in de provincie is de limiet op de buitenwegen in Dongeradeel nog 80 kilometer per uur.
Alle andere gemeenten hanteren al 60 kilmeter of hebben het beleidsvoornemen.

Verkeerskundigen Rinus Jaarsma en Wim Hauptmeijer vertelden dit in september op een symposium van de Fietsersbond in Hiaure dat het met creatieve ideeën ook anders kan.

Natuurlijk sturen
De verkeerskundigen gaven met voorbeelden op basis van het concept natuurlijk sturen aan, dat er meer mogelijkheden zijn om tot een lager snelheidsregiem te komen. ‘Natuurlijk sturen’ probeert met behulp van gebiedseigen kenmerken het gedrag van verkeersdeelnemers positief te veranderen. Zo kunnen natuurlijke elementen als hagen, overhangende bomen of een boomwal haaks op de weg, de snelheid beinvloeden.
Wethouder de Graaf vindt de maatregelen wel mooi,
Meer lezen »
(bron: Leeuwarder Courant) De provincie tast extra diep in de buidel voor nieuwe fiets-, wandel- en vaarverbindingen in het Lauwersmeer en omgeving.

Uit het verwachte rekeningoverschot willen gedeputeerde staten €332.000 extra bijdragen in het Rondje Lauwersmeer. Hiermee worden Dongeradeel en Kollumerland ontzien, die niet bij machte zeggen te zijn elk €166.000 in het project te steken.

De totale kosten van Rondje Lauwersmeer zijn €3,3 miljoen. Friesland had eerder al €667.000 toegezegd.Na jarenlange strijd en lobby van de dorpen Berlstum en Ried wordt er nu toch vrijliggend fietspad aangelegd tussen beide dorpen. Die vonden het fietsen over de provinciale weg te gevaarlijk, onder meer vanwege het vele landbouwverkeer. De aanleg van het fietspad kost € 450.000,--, waarvan de provincie € 180.000,-- subsidieert.Het fietspad door het Leechlân tussen Grou en Wergea is eind 2014 klaar. Boarnsterhim en Leeuwarden en de provincie Fryslân ondertekenen binnenkort een overeenkomst.

Voor het pad wordt al sinds 2003 gestreden door de werkgroep Fietspad Leechlân. Probleem was lange tijd dat de gemeente Boarnsterhim er geen financiën voor had.

De provincie nam het project over en trok er €1,2 miljoen voor uit. Dat was niet genoeg. De gemeente Leeuwarden, waar Grou en Wergea vanaf 1 januari bijhoren, en de provincie leggen het tekort bij.
(bron: Omrop Fryslân)

Fietskalender komende maand
 
Oudere berichten:
Groepsfietsen op verkeersmarkt
Recht op een rechte tunnel in Sneek
Nieuw fietspad langs de Zwette in gebruik
Fryslân landschappelijk meest aantrekkelijke fietsprovincie
Kanniewaarzijn kan weer naar Sneek
College van SWF wil fietspad tussen Stavoren en Warns
Petitie voor het behoud van de Algerabrug in Workum
10 mooiste Ebike vriendelijke fietsroutes in Fryslân
Veel positieve reacties op de eerste Elfstedenfietsvierdaagse
FietsPaden Putten Probleem

Friese Fietsrouteplanner     
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address book