Copy

     


De Fietsersbond Fryslân komt op voor de belangen van de fiets(t)er in Fryslân. Met veel plezier sturen wij u onze nieuwsbrief. We streven ernaar om u regelmatig van actuele informatie te voorzien over alles wat met fietsen in Fryslân te maken heeft. Hebt u zelf ook informatie of een artikel, wat u wel zou willen plaatsen, schroom niet om het naar ons te mailen: fryslan@fietsersbond.nl. Onderaan kunt u ook nog de actuele fietskalender aanklikken, voor fietsevenementen in de regio voor de komende maand.

Veel leesplezier!

De redactie

Onderwerpen:
 Campagne "Ik Wil Je Zien" van start
 Fietsnota Leeuwarden: ambities, maar geen budget
 Veilig door de buurt in Sneek
 Fietsknelpunten in Heerenveen
 Veel media-aandacht voor Veilig E-biken
 Enquête: waarom gebruikt u een Ebike?
 Fietspad Kloosterweg komt er nu toch
 Ook schoolkinderen lobbyen voor vrijliggend fietspad
 Fiets goedkoper mee op treinen van Arriva
 11Steden Spakenplan
 De bedwinging van de Afsluitdijk
 Krijgt de afsluitdijk een fietspad langs het wad?
 Gemeente Leeuwarden fietsendief


Ik wil je zien'Ik wil je zien' is het motto van de landelijke fietsverlichtingscampagne die start op 27 oktober. De campagne richt zich vooral op fietsers van 13 - 25 jaar. Juist deze groep fietst nog te vaak zonder licht. Met aansprekende boodschappen, verrassende acties, advertenties op populaire jongerenwebsites, op Facebook en met buitenreclame wordt de campagne breed onder de aandacht gebracht.
Event in Leeuwarden
In Leeuwarden wordt op donderdag 22 November een 'ik wil je zien' event georganiseerd met een speciale licht 'act'.
Meer lezen »

De gemeente Leeuwarden wil dat de helft van de verplaatsingen tot < 7,5 km op de fiets plaatsvinden. Dat betekent een groei van ongeveer 8 %. Daarvoor moet dus wel wat gaan gebeuren. In de fietsnota Richtingwijzer Fiets toont de gemeente in ieder geval ambities. Nog niet duidelijk is of men daar ook bijbehorend budget voor beschikbaar gaat stellen. De Fietsersbond heeft een uitvoerige reactie geschreven.

Fietsstratenplan
Meest in het oog springend is misschien het idee van een fietsstratenplan. De wens om tot een fijnmaziger fietsnetwerk te komen kan ook gerealiseerd worden door de aanleg van fietsstraten. De FB doet op onderstaande kaart een voorzet voor daarvoor mogelijk geschikte straten:

Fietstratenplan Leeuwarden weergeven op een grotere kaart

Beloningssysteem
Ook doet de Fietsersbond het voorstel om fietsers te belonen. Hiervoor zijn reeds systemen in de markt, die op basis van RFID techniek fietsers kunnen scannen en belonen. Klik hier voor de volledige reactie van de Fietsersbond.

Zaterdag 13 oktober is er door de wijkvereniging de Spil van de wijken Tinga en Duinterpen in Sneek Veilig door de Buurt activiteiten georganiseerd. Ook de Fietsersbond was daar aanwezig met fietslessen en een inventarisatie van knelpunten in de wijk. Opvallend was dat er vanuit de wijk Tinga veel knelpunten werden gemeld en vanuit de wijk Duinterpen vrijwel niets. De lokale omrop SudWestFryslân heeft een reportage van de dag gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=ENJzLAxXEVI&feature=share&list=PLp7g-7Zh3esEEszwxvHZQ7-KbuJgckR7fKnelpuntenkaart
De knelpunten werden met stickers op een plattegrond geplaatst door de buurtbewoners. Secretaris Rowdy van der Veen heeft deze vervolgens op een google maps geplaatst:
Meer lezen »

De afdeling Heerenveen van de Fietsersbond heeft een middagje knelpunten geïnventariseerd. Door op een foto of op de kaart te klikken, kan je eventueel opmerkingen toevoegen. Heb je zelf ook nog knelpunten, meld ze bij fryslan@fietsersbond.nl:Dat fietsende ouderen erg in de publieke belangstelling staan, kunnen we ook merken aan de Veilig E-bike dagen die door de Friese Fietsschool zijn georganiseerd dit najaar. Met name de lessen in Burgum  waren volop in het nieuws. Op deze dagen kwamen ongeveer 60 senioren af. De lessen worden gegeven in opdracht van het ROF (Regionaal Overleg verkeersveiligheid Fryslân) als onderdeel van de permanente verkeerseducatie en zijn voor gemeenten gratis.


Fietsdocent Klaas Brouwer was ook nog te horen op Omrop Fryslanhttp://www.omropfryslan.nl/nijs/kursus-foar-fytsers-op-e-bike


Robin Inpijn en Martin Vrieling, vierdejaars studenten Mobiliteit aan de hogeschool Windesheim te Zwolle, doen onderzoek naar de motivatie van mensen om op een E-bike te rijden. Via onderstaande link komt u bij een door hen opgestelde enquête, die slechts 3 minuten van uw tijd kost: 
https://www.surveymonkey.com/s/QNJ2GRP

(Bron: grijpvogel.nl)
De bevolking van Elsloo en Tronde heeft er al jaren via Plaatselijk Belang bij de gemeente Ooststellingwerf op aangedrongen om een fietspad langs de Kloosterweg naar Oud-Appelscha gerealiseerd te krijgen. Al meer dan vijftig jaar wordt er over gesproken en de laatste vijftien jaar, door de toenemende verkeersdrukte op de Kloosterweg, is het steeds actueler geworden om het fietspad te realiseren.
Maar vorig jaar leek men in Elsloo  de moed al haast te hebben opgegeven toen, ondanks de belofte, de eerste schep maar niet de grond in ging. De planning was dat in 2010 al met de aanleg zou worden begonnen.
Meer lezen »


Klik om te vergroten

Klik om te vergroten
(Bron www.menaldumadeel.nl)
Kiinderen van de basisscholen in Berltsum hebben burgemeester Van Mourik de weg laten zien tussen Berltsum en Ried (Kleasterdyk).

De kinderen stonden de burgemeester op te wachten bij basisschool ‘de Fûgelsang’ in Berltsum. Daar vertelden zij aan Van Mourik hun ervaringen met de weg. De kinderen fietsen vaak over deze weg maar vinden het eigenlijk te gevaarlijk omdat er geen fietspad is.
Meer lezen »

Sinds kort kan de fiets voor slechts € 3,50 een hele dag mee op de Noordelijke treinlijnen van Arriva. Voorheen was het gelijk aan het NS-tarief nl. € 6,--.  In Noord- en Zuidwest Friesland mag de fiets in de zomervakantie van 2013 gratis mee op de toeristische buslijnen 44 (Balk–Bolsward) en 47 (Sneek–Lemmer). Bij succes wordt de proef mogelijk verlengd. Op lijn 66 (Leeuwarden–Holwerd Haven) kunnen reizigers twee keer per dag hun fiets meenemen, maar dat kost 6 euro extra voor een fietskaartje. Op die lijn rijdt ÈÈn VDL Citea XLE van 14,5 meter. De lagere prijs in de trein komt vooral, doordat er in Groningen altijd al een lager tarief werd gehanteerd.
Meer lezen »

In 2040 is het Noorden bevrijd van haar minderwaardigheidscomplex. Krampachtig is een eeuw lang geprobeerd om het rijke “Westen” na te apen, om vergelijkbaar haar krenten uit de economische pap mee te pikken. Te lang is gewed op wat in 2040 verouderd welvaartsperspectief blijkt. Lang is er visieloos ingezet op elk willekeurige werkgelegenheid. Elk bedrijf kreeg als een vorm van concurrentievervalsing te veel goedkope ruimte aangeboden voor weer een paar fte werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid bleek vaak van korte duur en al bijna nooit duurzaam. 

Doordat het Noorden 25 jaar eerder eindelijk met visie haar sterke punten heeft benut, is het in 2040 bij uitstek het landsdeel geworden, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Dat allemaal door het begrip mobiliteit anders te gaan benaderen.


Meer lezen »

De Afsluitdijk bestaat tachtig jaar. Duizenden fietsers doen elke zomer dé dijk. Voor sommigen is het een soort col voor de laaglanden, voor anderen gewoon een verbinding van Noord-Holland naar Friesland.

Het fietspad lag er al toen de snelweg nog een tweebaans-betonweg was. Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten. Een jaar en drie maanden later mocht het verkeer erover. Sindsdien kun je erover heen fietsen. Generaties Nederlanders hebben dat inmiddels gedaan. Een rondje IJsselmeer behoort tot de klassieke fietsvakanties.
Saai. Dat zeggen mensen vaak over de Afsluitdijk. Eentonig. ‘Daar ga je in jezelf mompelen.’
Wat vooral opvalt als je de Afsluitdijk oprijdt is de verkeersruimte die je betreedt: witte strepen, verkeersborden, hectometerpaaltjes, praatpalen.
Meer lezen »

De planning is dat de Afsluitdijk in 2016 flink op de schop gaat. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Er komt een ‘overslagbestendige’ dijk en de sluizen en spuien worden vernieuwd. Het fietspad zal dan een andere plek krijgen. Daarnaast wordt de verbouwing aangegrepen om een aantal ‘extra’s’ te realiseren: een experiment met een blue energy-centrale (energie uit het zoet-zoutverschil), een vispassage, en meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

De verbouwing van de dijk is in de eerste plaats een zaak van Rijkswaterstaat. Alle extra’s staan in de Ambitie Agenda Afsluitdijk, een gezamenlijk programma van de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Harlingen, Súdwest Fryslân en Hollands Kroon.
Tjalling Dijkstra, projectleider namens de lokale overheden: ‘Er komt in ieder geval een fietspad terug, maar wij zoeken naar een fietspad met recreatieve meerwaarde.
Meer lezen »


De gemeente Leeuwarden gaat voortvarend te werk bij het opruimen van foutief gestalde fietsen bij het N.S. station. Na een opknapbeurt rond het station blijkt nog steeds dat er een nijpend tekort is aan mogelijkheden om de fiets daar als forens te stallen. De gemeente hanteert het “protocol fietsenverwijderen 2011”. Fietsen die niet juist in de stalling zijn gezet, er half buiten of op een plaats waar niet gestald mag worden – en dat zijn alle plekken rond het station behalve de fietsenstalling  -  getooid worden met een label van de AFAC Leeuwarden met de dringende boodschap om de fiets binnen 4 uur te verwijderen. Voldoet men daar niet aan dan wordt het slot van de fiets doorgeknipt en de fiets op grond van het protocol afgevoerd naar de fietsenopslag van AFAC.  Tegen betaling van €. 25,00 kan vervolgens de fiets weer worden afgehaald door de eigenaar van de fiets.

De grootste fietsendief van Leeuwarden
Men zou zeggen dat dit alleszins redelijk is. Helaas wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met het feit dat mensen die met het openbaar vervoer reizen en de fiets stallen bij het N.S. station om de reis per trein voort te zetten. Dat deze treinreizigers doorgaans niet binnen 4 uur weer terug zijn in Leeuwarden o.a. door het werken elders.  Een  praktijkvoorbeeld van het optreden van de gemeente is het volgende:
Meer lezen »


Fietskalender komende maand

Oudere berichten:
Rare Frats: Brug weg
Fietsetiquette is niet tuttig, maar nuttig
Dantumadiel durft 30 km in dorpskom Damwâld niet aan
Trendy naar de BSO
CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen
Enquête dienstverlening Fietsersbond
Ook op de rotonde Postlaan in Drachten krijgen fietsers straks voorrang
Fietser krijgt voorrang op hoofdfietsroute Bilgaard
Fryslân heeft minste fietspaden
Aanpak Kruispunten Bolsward - Leeuwarden

Friese Fietsrouteplanner 
Ons adres is:
Fietsersbond Fryslân
De Knobben 100
Drachten, Fryslân 9202 XJ
Netherlands

Add us to your address bookSent to webmaster@fietsclubstiens.nl — why did I get this?
unsubscribe from this list | update subscription preferences
Fietsersbond Fryslân · De Knobben 100 · Drachten, Fryslân 9202 XJ · Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp