Copy
LBP|SIGHT

 Twitter  Facebook      Linkedin

jaargang 3, juni 2014 | Aanmelden
Nieuwsbrief SPECIAL DOMunder
 

LBP|SIGHT al tien jaar boven én onder de grond betrokken bij realiseren DOMunder

Afgelopen maandag opende minister Jet Bussemaker het nieuwe ondergrondse bezoekerscentrum DOMunder op het Utrechtse Domplein voor het publiek. Daarmee is na een traject van vele jaren de 2000 jaar geschiedenis onder het Domplein zichtbaar geworden. Al vanaf 2004 is LBP|SIGHT intensief betrokken bij de ontwikkeling van het bijzondere project. In dat jaar verstrekten we onze eerste adviezen en tot en met de laatste dag voor de opening hebben we op verschillende manieren en vanuit diverse disciplines directe bemoeienis gehad met het realiseren van DOMunder. En we blijven ook in de toekomst actief betrokken bij het bezoekerscentrum. Lees meer

Beschermen van de archeologische resten

Het begon allemaal met het aanpakken van een goed afgesloten kelder onder de binnenplaats van het UCK-gebouw aan het Domplein. Daar bevindt zich een restant van de Romeinse castellummuur. Door deze kelder te voorzien van een glazen dak wist initiatiefnemer Theo van Wijk  de muur aan het publiek te tonen. Maar daarmee begon voor LBP|SIGHT ook de bemoeienis met dit bijzondere project. Binnen korte tijd veranderde deze eeuwenlang bewaarde muur in een met groen overwoekerde ruïne; door een combinatie van vocht en licht overgroeiden mossen en varens de muur. Aan deze biologische aantasting moest een eind komen. Lees meer

 

DOMunder: een klein maar complex project

DOMunder beslaat totaal ca. 400 m2. Dat zijn relatief weinig meters, maar de hoeveelheid tijd en energie die hierin is gaan zitten is enorm geweest. Dit komt door de complexiteit van het vraagstuk, maar ook door de zorgvuldigheid waarmee alle stappen moesten worden gezet. Alle elementen van het plan moesten eerst worden ‘bewezen’. Dit leidde ertoe dat we veel proeven en onderzoeken hebben moeten doen om ten overstaan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) overtuigend aan te kunnen tonen dat de plannen en oplossingen haalbaar en veilig waren. Lees meer

DOMunder: een bijzonder conserveringsconcept

De grote uitdaging voor LBP|SIGHT was en is: het in goede staat houden van de archeologie. Met de Stichting Domplein 2013 kon deelgenomen worden aan het Europese (Interreg) kennisontwikkeling-project PORTICO (zie www.portico.nu). Samen met de andere partners (de steden Utrecht, Gent, Keulen en Chester) is onderzoek gedaan naar methoden om cultureel erfgoed in situ beter te behouden en aan het publiek beschikbaar te stellen. Mede in het kader van dit project werd het mogelijk gemaakt om kennis en ervaring uit de rest van Europa te halen, en er is ook zeker geleerd hoe het niet moet! Lees meer

Een sterk DOMunder-team

Een bijzonder project als DOMunder is alleen te realiseren met een constructieve samenwerking tussen vele partijen. Stichting Domplein 2013 heeft daartoe een sterk DOMunder-team geformeerd, dat gezamenlijk een brede deskundigheid vertegenwoordigde en waarin wij een prominente rol speelden. Lees meer

Over LBP|SIGHT

LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu tijdens de ontwikkel-, realisatie als ook beheerfase van projecten. Met ruim honderd professionals hebben we alle specialistische kennis in huis om slimme, praktische oplossingen te ontwikkelen. Maar we zijn tegelijkertijd klein genoeg voor persoonlijke aandacht, korte lijnen en maatwerk. Juist die combinatie is nodig. Projecten worden namelijk steeds complexer. Zelfs als het eenvoudig lijkt, zijn de gevolgen groot – ruimtelijk, juridisch, technisch en economisch. Lees meer
©LBP|SIGHT | Afmelden | Aanmelden | Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier.