Copy
LBP|SIGHT
 Twitter  Facebook   Linkedin
jaargang 4 | juni 2016 | Aanmelden

LBP|SIGHT vertegenwoordigd op de Winddagen 2016

Ons windteam is aanwezig op de jaarlijkse Winddagen. Adviseur Mike Dijkstra behandelt in een sessie het geluid van windturbines. Deze sessie is op 16 juni en start om 11.15 uur. Bezoek ons windteam bij stand 59.

Geluidexcursies om draagvlak voor windpark te verstevigen

Een geluidexcursie naar een bestaand windpark om omwonenden van een gepland park goed te informeren, is volgens David Vrolijk een nuttig initiatief. Omwonenden krijgen zo een realistisch beeld. Lees meer...

Uitstel Omgevingswet is wel jammer, maar zeker geen ramp

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 2018 naar 2019. Daniël Verburg vindt dat wel jammer, maar zeker geen ramp voor de ontwikkeling van duurzame projecten, zoals windmolenparken. Lees meer...

De praktijk bevestigt het belang van een zakelijk recht bij kabels en leidingen

We adviseerden vorig jaar al om bij de aanleg van kabels en leidingen een zakelijk recht te vestigen. Een recent concreet geval heeft volgens Wesley Smeier de noodzaak van die benadering bevestigd. Lees meer...

'Tijdrovende weerstand tegen windmolenparken neemt af door mensen goed te informeren'

Energiebedrijven, private partijen en overheden moeten omwonenden van beoogde windmolenparken in een zo vroeg mogelijk stadium bij het project betrekken. Zo’n aanpak kan veel kostbare tijdwinst opleveren. Lees meer...

Jurisprudentie: Geluidnormen van windturbines: terug naar af?

De geluidnormeringssystematiek voor windturbinegeluid is in gevaar. Recent deed de Rechtbank van Den Haag een eerste uitspraak in een procedure over maatwerkvoorschriften voor windturbinegeluid. De rechtbank bevestigt de mogelijkheid om principieel af te wijken van de nieuwe Lden- en Lnight-norm. Er mag kennelijk weer teruggegrepen worden op de 'oude' systematiek. We zijn benieuwd wat de Raad van State hiervan vindt...
Uitspraak Rechtbank Den Haag; SGR 15/1872 en SGR 15/3122 
©LBP|SIGHT | Afmelden | Aanmelden | Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.