Copy
LBP|SIGHT
 Twitter  Facebook      Linkedin
jaargang 3 | mei 2014 | Aanmelden

Adviseur en kenniscentrum

Naast actief en betrokken adviseur bij uiteenlopende projecten is LBPlSIGHT ook prominent aanwezig in het publieke debat. Gevraagd en ongevraagd dragen wij als kenniscentrum en opinion maker graag bij aan het verspreiden van relevante informatie en het delen van deskundigheid. Zo stuurde staatssecretaris Mansveld onder meer een onderzoek van LBPlSIGHT over laagfrequent geluid van windturbines naar de Tweede Kamer, als bijdrage in de discussie in het parlement. In deze nieuwsbrief leest u nog enkele voorbeelden van recente activiteiten van ons bureau als adviseur én als kenniscentrum.

Literatuurstudie laagfrequent geluid naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld heeft in het kader van de discussie rondom laagfrequent geluid van windturbines verschillende onderzoeken, waaronder dat van LBP|SIGHT, aan de Tweede Kamer verzonden. De staatssecretaris geeft aan dat de huidige norm voor de maximale geluidhinder van windturbines van 47 dB als jaargemiddelde Lden en 41 dB als jaargemiddelde gedurende de nacht Lnight en het bijbehorende reken- en meetvoorschrift voldoen en geen wijzigingen behoeven. Lees meer

Brandveiligheid bestaande stallen eenvoudig te verbeteren

In Nederland komen bij stalbranden jaarlijks bijna 150.000 dieren om het leven. Inmiddels zijn er strengere eisen voor nieuwe stallen in de maak. De tienduizend bestaande stallen vallen daar niet onder. Maar ook dáár kan met relatief eenvoudige, goedkope oplossingen de dierveiligheid aanzienlijk worden verbeterd. Dat stelt ing. Emiel van Wassenaar, senior adviseur brandveiligheid bij LBP|SIGHT. Lees meer

Opinie: 'Bank meet bij particuliere erfpacht met twee maten'

Banken meten bij hypotheken voor woningen op particuliere erfpachtgrond met twee maten. De financiers vinden de onzekerheid over een eventuele canonverhoging in de toekomst te groot. Dat is vreemd, aldus ing. Arend Dijkstra, rentmeester bij LBP|SIGHT. Die verhoging is namelijk op voorhand bekend. En daarbij: ook ‘gewone’ hypotheken hebben risico’s. Lees meer

Grondruil Drievliet-Den Haag winst voor beide

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan heeft de gemeente Den Haag grond van Familiepark Drievliet nodig. Tegelijkertijd zoekt het park naar uitbreidingsmogelijkheden. Vorige week is de samenwerkingsovereenkomst gesloten die beide zaken regelt. LBP|SIGHT, gespecialiseerd in recreatieparken, stond Drievliet bij de onderhandelingen en alle juridische en ruimtelijke aspecten bij, en ondersteunt het park nu bij de uitbreiding. Lees meer

LBP|SIGHT ontwikkelt nieuwe aanpak milieuzorgsystemen

LBP|SIGHT heeft voor Legrand Nederland een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het combineren van milieuzorgsystemen. Productgerichte duurzaamheid, zoals LCA's, en bedrijfsgerichte duurzaamheid, zoals de CO2-prestatieladder, worden daarbij direct aan elkaar gekoppeld. Deze combinatie van procesgerichte milieuzorg en de gerelateerde milieuwinst per product is uniek.can add and subtract content blocks and also a drop-down selector that allows you to choose which type of content block to display. Lees meer
©LBP|SIGHT | Afmelden | Aanmelden | Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier