Copy
LBP|SIGHT
 Twitter  Facebook      Linkedin
jaargang 4 | juli 2015 | Aanmelden

LBP|SIGHT ook in jubileumjaar breed actief

Het jaar 2015 staat bij LBP|SIGHT in het teken van het 45-jarig bestaan. We organiseerden een inhoudelijke bijeenkomst over gebiedstransformatie voor onze relaties, maar daarnaast gaan de activiteiten van LBP|SIGHT op breed gebied natuurlijk ook onverminderd door.

Cadeau: 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Met een bijeenkomst voor zakelijke en bestuurlijke relaties vierden we in september ons 45-jarig bestaan. De bijeenkomst had naast een feestelijk ook een sterk inhoudelijk karakter. Lees meer...

LBP|SIGHT zet nadrukkelijker in op integraal projectmanagement

Steeds vaker vragen klanten ons om projecten van begin tot eind te begeleiden. Daarom hebben we als bedrijf besloten om nadrukkelijker in te zetten op integraal projectmanagement. Lees meer...

Planschaderisicoanalyse bij bouw windpark steeds relevanter

Er komen steeds meer windparken bij. De behoefte aan planschade-risicoanalyses wordt daarmee groter. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring op het gebied van planschade en windturbines. Lees meer...

'Wacht niet op Omgevingswet met plan in procedure brengen'

Wacht niet totdat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, maar breng plannen die op basis van de huidige wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) vergunbaar zijn, snel in procedure. Lees meer...

BREEAM Outstanding-certificaat voor Life Sciences Incubator

De Life Sciences Incubator in Utrecht heeft als eerste laboratorium in Nederland het BREEAM-NL ontwerpcertificaat Outstanding gekregen. Wij waren nauw bij dit project betrokken. Lees meer...
©LBP|SIGHT | Afmelden | Aanmelden | Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier