Copy
UHSK Nieuwsbrief 
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief
Maart 2020
(English below) 

Waarde leden,

Het moment is aangebroken! Deze week vieren we de 94ste Dies Natalis van de UHSK. Een week vol met gezelligheid en verbroedering van al onze leden.

Vooraf wil ik toch graag een paar initiatieven extra aandacht geven door ze te benoemen in deze nieuwsbrief en ze even uit te lichten. Veel activiteiten in de maand februari verdienen nou eenmaal extra aandacht omdat ze zeer geslaagd waren!

Op vrijdag 7 februari organiseerde de Familiecommissie een geslaagde Broertjes- en Zusjesdiner! Onder begeleiding van een paar korte lezingen werd er enorm genoten van de aangeboden tapas en genoten alle meegekomen broertjes en zusjes van de gezellige sfeer op deze avond zelf. Op 12 februari organiseerde de International Committee weer een Language Café in Café Mick O'Connells. De avond was goed bezocht en nog positiever ontvangen dan de eerste versies!

Een week later organiseerde de Eerstejaarscommissie een schaatsuitje bij de Vechtsebanen in Utrecht. Met een leuke groep eerstejaars (en ook ouderejaars) werden er heel wat rondes geschaatst.

De laatste week van februari stond bomvol activiteiten, allereerst vond op dinsdag 25 februari het docentdiner plaats in de Winkel van Sinkel. Woensdag was er een historische quiz die georganiseerd was door de HistoriCie, met bijna 70 aanwezigen en een superleuke quiz was dit zeker een geslaagd evenement die elk jaar blijft groeien! Op donderdag was het alweer tijd voor een geweldig feest in het K-Sjot georganiseerd door de Feestcommissie. Met het thema: Naar de klote in het klooster was het feest enorm goed bezocht!

Vrijdag 28 februari sloot de UBO de maand februari af met een onderzoeksparade die inging op de ongelijkheid in de academische wereld en de ongelijkheid die door de geschiedenis op verschillende aspecten ondervonden werd.

Ook in maart wordt er weer veel georganiseerd vanuit het bestuur en haar commissies! Een paar van deze activiteiten zal ik uitlichten in deze nieuwsbrief.

Tot snel!

Liefs,

namens het 94ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Jelle Vintges

h.t. voorzitter

De Diesweek is begonnen!

Check voor meer info de evenementen op Facebook of op de website!
Op dinsdag 10 maart organiseert het Politiek Café een evenement in het Academiegebouw genaamd: PolCa goes USA! Op deze avond zal er dieper op de Amerikaanse verkiezingen ingegaan worden met een geweldige spreker: Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. De avond begint om 19:15 en is helemaal gratis!
Op woensdag 11 maart is de jaarlijkse Carrièredag georganiseerd door de CarCom! Verschillende professionals geven op die dag workshops en lezingen. De dag begint om 13:00 en zal tot ongeveer 17:00 duren. Iedereen is welkom om op deze interessante dag verschillende lezingen bij te wonen of workshops te volgen!
 
27 maart is de volgende DoMiBo op de Kromme Nieuwegracht! Zet deze datum alvast in je agenda zodat je zeker weet dat je dit gezellige avondje niet mist! Ook de Aqcuisitiecommissie zal weer een veiling organiseren voor tijdens de DoMiBo. De DoMiBo begint om 18:00 en zal tot ongeveer 21:00 duren.
 
Op maandag 30 maart zal de infoavond voor de Grote Reis plaatsvinden. Alle deelnemers krijgen later nog een mail met meer info over de informatieavond. De avond begint om 20:00 en zal tot ongeveer 21:30

Honourable members,

The time has come! This week we celebrate the 94th Dies Natalis of the UHSK. A week full of sociability and fraternization of all our members.

In advance I would like to give a few initiatives extra attention by mentioning them in this newsletter and highlighting them. Many activities in the month of February deserve extra attention because they were very successful!

On Friday the 7th of February the Family Committee organized a successful Brothers and Sisters dinner! Accompanied by a few short lectures, all the brothers and sisters who came along enjoyed the cosy atmosphere of the evening itself. On February 12th the International Committee organized another Language Café in Café Mick O'Connells. The evening was well attended and received even more positive reactions than the first versions!

A week later the Firstyear committee organized a ice-skating event at the Vechtsebanen in Utrecht. With a nice group of firstyears (and also older members) a lot of rounds were skated.

The last week of February was full of activities, first of all on Tuesday, February 25, the teaching dinner took place in the Winkel van Sinkel. Wednesday there was a historical quiz organized by the HistoriCie, with almost 70 people present and a super fun quiz this was definitely a successful event that keeps growing every year! On Thursday it was already time for a great party in the K-Sjot organized by the party committee. With the theme: Go to hell in the monastery, the party was very well attended!

Friday February 28th the UBO closed the month of February with a research parade that dealt with the inequality in the academic world and the inequality experienced by history on different aspects.

Also in March a lot is organized from the board and its committees! I will highlight a few of these activities in this newsletter.

See you soon!

Love,

on behalf of the 94th Board of the Utrechtse Historische Studentenkring

Jelle Vintges

h.t. chair

The Diesweek has begun!

For more info please check the events on Facebook or on the website!
On Tuesday the 10th of March the Political Café organizes an event in the Academiegebouw called: PolCa goes USA! On this evening the American elections will be discussed with a great speaker: Pete Hoekstra, ambassador of the United States in the Netherlands. The evening starts at 19:15 and is completely free!
On Wednesday, March 11th, the annual Career Day is organized by the CarCom! Several professionals give workshops and lectures on that day. The day starts at 13:00 and will last until about 17:00. Everybody is welcome to follow several lectures or workshops on this interesting day!

March 27th is the next DoMiBo on the Kromme Nieuwegracht! Put this date in your agenda so you can be sure you won't miss this fun evening! Also the Aqcuisition committee will organize another auction for the DoMiBo. The DoMiBo starts at 18:00 and will last until about 21:00.

The information evening for the Big Trip will take place on Monday 30 March. All participants will receive an email later with more information about the information evening. The evening starts at 20:00 and will last until about 21:30.
Wednesday 4th of March: Diesrave: Secret Chamber
Wednesday 4th of March: Dies: Diesborrel
Thursday 5th of March: Happy Birthday to the UHSK!
Thursday 5th of March: Dies: Galadiner
Thursday 5th of March: Dies: Diesgala 'Cluedo'
Friday 6th of March: Dies: Welness
Tuesday 10th of March: PolCa goes USA
Wednesday 11th of March: CarCom: Carrieredag
Wednesday 11th of March: Weekly drinks
Wednesday 18th of March: Weekly drinks
Wednesday 25th of March: Weekly drinks
Friday 27th of March: DoMiBo + Aqcui-veiling
Monday 30th of March: Information evening for the Big Trip!

Every Wednesday: Weekly drinks @De Vingerhoed
Website
Facebook
Instagram
Copyright © 2020 UHSK
All rights reserved.Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail ons op:
info@uhsk.nl

Deze e-mail niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven uit de mailingslijst
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp