Copy
Autumn Newsletter Updated - October 2017

Vážení a milí rodiče,

Čas neúprosně letí a my už máme skoro za sebou náš první "semestr". Od toho letního jsme se výrazně rozrostli na 10 českých tříd a 2 slovenské. Uvítali jsme naše nové stážistky, vyjeli společně na víkend do Peak District a naše výuka už je v plném proudu.
Jelikož nás je opravdu hodně a mnozí z nás pracují ve škole jako dobrovolníci nad rámec svých každodenních pracovních i rodinných povinností, chtěli bychom Vás všechny poprosit o dodržování následujícího Desatera pro rodiče. Usnadníte nám tak velice naši práci a my pak budeme mít více elánu a sil budovat naši společnou školu a připravovat pro Vás co nejlepší školní i mimoškolní program.

DESATERO PRO RODIČE

  1. Vždy se ujistěte, že jdou vaše děti do školy připravené, tj. že mají všechny učebnice, pracovní sešit, sešit a psací potřeby (propisku, obyčejnou tužku a pastelky).
  2. Dohlédněte na to, aby vaše dítě dělalo domácí úkoly – jemu to pomáhá procvičovat probírané učivo, a tudíž postupovat ve svém vzdělávání; učitelkám to usnadňuje výuku v tom smyslu, že nemusejí opakovat učivo vždy znovu těm, kdo si ho jako ostatní nezopakovali doma, a mohou snáze a rychleji postupovat v probírání učiva nového.
  3. Choďte do školy včas – ideálně v 9:50 nejpozději. Pozdní příchody bohužel vážně narušují výuku :-(
  4. Pokuste se předem plánované absence hlásit natolik zavčas, aby naše učitelky měly přehled o tom, pro jak velkou skupinu si mají nachystat konkrétní výuku, nebo dostatek času na to, uzpůsobit již naplánovanou výuku pro menší počet žáků. Nečekané absence samozřejmě plně chápeme.
  5. Při čekání na své děti se snažte zdržovat v prostorách kolem kuchyňky, abyste nerušili třídy v přízemí. Rodiče, kteří si přinesou „tichou“ práci s sebou, mohou klidně pracovat u zadních stolů. 5 stolů nejblíže otevřenému prostoru, kde mají svůj program Sluníčka, prosím nechávejte volné pro potřeby školy.
  6. Školní kuchyňské vybavení je pro vás plně k dispozici, jen po sobě vše zapůjčené prosím myjte a uklízejte zpátky do krabic. K dispozici je i „Jar“, houbička a utěrka!
  7. Děti svačí pouze o přestávkách, a to ve společných prostorách dole v přízemí: jíst ve třídách je zakázáno; pít ve třídách nedoporučováno (pitíčka se ráda rozlévají po lavicích a učebnicích). Pokud vaše děti nadrobí apod. na podlahu, prosím ukliďte po nich.
  8. Používání vodní „fontány“ je povoleno pouze rodičům a starším dětem. Na ty menší prosím dohlédněte, ať zbytečně vodou neplýtvají a nerozlévají po podlaze.
  9. Před odchodem vždy zkontrolujte, že si vy i vaše děti odnášíte všechny svoje věci s sebou.
  10. Odchod ze školy (včetně parkoviště) se musí uskutečnit nejpozději do 1 hodiny odpoledne!
Podzimní školní výlet
Jako každoročně se i letos na úvod Vánočního semestru, 28. října-októbra ráno, vydáme na výlet. Tentokráte prozkoumáme unikátní středověké hradby v Chesteru, jejichž výstavbu zahájili již Římané a které jsou jediné v Británii obepínající celé město.
Děti se nejen dozvědí něco o historii, ale také si v reálném životě vyzkoušejí své české a slovenské jazykové schopnosti. Každé věkové skupině bude program připraven přímo na míru, akce je tak vhodná pro všechny věkové kategorie.
Pro úplnost připomínáme, že výlet je součástí školní výuky. Klasická výuka ve školních lavicích tu sobotu nebude. Bylo by proto fajn, aby se ho zůčastnilo co nejvíce našich dětí. Občas je dobré vypadnout ze školních tříd a učit se pod širým nebem :-)
Více informací pro účastníky pošleme začátkem prázdninového týdne, ale v Chesteru se sejdeme přibližně v 10 hodin a výlet skončí kolem 13. hodiny.
Po veleúspěšném loňském vystoupení se k nám opět vrací cimbálová muzika Notečka a víno od Vinař Mádl.
Hudba - zpěv - víno - jídlo - skvělá zábava! To vše v sobotu 4. listopadu-novembra od 18 do 22 hodin.
Cena £25 - děti £10 (kompletní pohoštění včetně vína je v ceně - skupinové slevy dohodou)
Krásná historická jídelna St Bede's College Manchester bude jistě skvělým prostředím pro nezapomenutelný večer.
Více info a rezervace na events@czechschoolmanchester.org.
Kapacita sálu je omezena - kdo zaváhá, ...
Nadcházející akce
Kromě již zde zmíněných akcí (školní výlet do Chesteru a vystoupení Cimbálové muziky Notečka) chystáme ještě do konce roku další dvě akce:

Neděle 19. 11. odpoledne - ONE DAY CHARITY SHOP AND COFFEE AFTERNOON - fundrasingová akce ve prospěch školy - Proberte o prázdninách své půdy a šatníky a věnujte škole zánovní hračky, dětské oblečení, sportovní potřeby, apod. A nebo se přijdte pobavit s ostatními krajany a nakoupit za levno. Sladké pohoštění je zaručeno! 

Neděle 10. 12. - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - před obědem pro nejmenší a odpoledne pro větší děti s kulturní vložkou - pro více informací sledujte naše Facebookové stránky
Rádi bychom i v novém školním roce pokračovali v dopisování s dětmi ze základní školy L. Coňka v Praze (se žáky 4. a 5. třídy). Naše děti tak mají skvělou příležitost k procvičování češtiny i angličtiny také mimo školu (každé dítě v Manchesteru dostane vždy jeden dopis v češtině a jeden v angličtině). Proč nevyužít příležitost a neudělat si kamarády i za hranicemi UK? Všechny zájemce prosíme, aby se přihlásili do soboty 14.10. u učitelky Včelek Báry F., a to buď prostřednictvím e-mailu na: fimanova.b@seznam.cz, nebo osobně v sobotu ve škole.
Stážistky programu Erasmus+
Jak jsme již mockrát zmiňovali, naše škola by nemohla fungovat bez podpory českých a slovenských univerzit, které k nám každý půlrok vysílají své studentky magisterských učitelských oborů. My jsme za jejich práci pro naši školu moc vděčni a na oplátku se jim snažíme pobyt u nás co nejvíce zpříjemnit. Zde je prvních pár dojmů naší stážistky Báry F., učitelky Včelek, třídy pro děti, které se  češtinu učí tak říkajíc "od píky":
Po příjezdu do Manchesteru mě čekalo velmi milé překvapení. Přes počáteční nervozitu mě velmi rychle přenesl hlavně úžasný výlet do Peak District hned v prvním týdnu školy, který nám novým stážistkám umožnil neformální seznámení jak s rodiči a dětmi, tak s pedagogy. Všechny vyučující i prostředí školy navíc působilo příjemně už od počátku. Na Czech and Slovak School Manchester se mi nejvíc líbí přístup lidí, kteří se na jejím chodu podílí. Na prvním místě jsou zde totiž opravdu děti s jejich různými potřebami a společným cílem je nejen výuka češtiny, ale i přibližování české kultury a budování kladného vztahu k ČR a jejímu jazyku. Samozřejmě i celá komunita funguje skvěle, takže se do školy netěší jen děti, ale i rodiče.
 
Víkendový výlet do Peak District - 9. - 10. 9. 2017
Reportáž z víkendu, jak ji zapsala naše stážistka Majda.
Po prvním školním dni, který se konal v sobotu 9.září se většina z nás vydala na dobrodružný školní výlet do malebné destinace národního parku Peak District. Po chvíli strávené cestováním v autech se nám pohled do nekonečných městských ulic proměnil v hotový přírodní ráj, plný kopců, které byly zahaleny do příjemných růžovo-fialových barev vřesovišť. Hned po příjezdu byly všem přiděleny pokojíčky a mohli jsme se všichni vydat na dobrodružnou výpravu do divočiny, pod vedením paní ředitelky Pavly. Za doprovodu odpoledních paprsků slunce jsme započali výstup na nedaleký kopec. Cesta, krapet bahnitá, lemovaná hustými trsy kapradinového porostu, zaměstnávala plně náš zrak a doprovázela příjemné konverzování. Avšak co nás nepotkalo, z ničeho nic přišla obrovská průtrž mračen, déšť na nás utočil ze všech stran, jak je v této krajině zvykem. Po pobavení se a zasmání se velkým a nečekaným krůpějím dešťové vody, naše dobrodružná cesta směřovala zpět k chatě. Nicméně ještě více k smíchu bylo to, že naše postupné přibližování se k chatě bylo doprovázeno postupně vycházejícím sluníčkem. A odměnou za naše odhodlání a úsilí přišla nádherná duha, která se nám zjevila na obloze. Po patřičném převlečení a zahřátí se, jsme s dětmi hráli různé seznamovací a pohybové hry. Děti si hry náramně užívaly a s jejich velkým nadšením a zápalem pro hru, by chtěly hrát hry až do noci, pokud by je však nevyrušila lahodná večeře, kterou jim přichystali jejich rodiče.  Po večeři a také po setmění přišla na řadu nejvíce vzrušující a dobrodružná aktivita, jíž se stala stezka odvahy. Tato stezka, byla přichystána v nedalekém lese, jehož atmosféru dotvářely zapálené svíčky a nechyběla ani strašidla. Všechny děti prošly temnou cestou plnou strachu a děsu až k úplnému konci, kde měli stvrdit svůj úspěch podpisem. Potom všechny děti spokojené odkráčely do svých pokojíčků a uložily se do hajan. Následně jsme se my stážistky a rodiče, sešli ve společenské místnosti a seznamovali jsme se při veselé společenské hře a při příjemném a milém zpěvu u kytary. A další den ráno nás čekala báječná, ač mírně větrná procházka doprovázená krásnými výhledy do krajiny, ale také kamaráděním se s ovečkami a beránky, kterých bylo na naší trase nespočet.
Copyright © 2017 Czech & Slovak School & Community Manchester, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp