Copy
Bekijk de mail in de browser of stuur deze mail door aan een vriend

In deze nieuwsbrief
Online EVENTS
en nieuws over De Grote Transitie

  • Er is een minister van Nieuwe Economie (en hij geeft een workshop)
  • De transitie naar een duurzaam land. Wat hebben we nodig van politici?
  • Vermogen en Macht - een transitiegesprek over de gevolgen van ongelijkheid
  • Inkomen en Basisbehoeften - een transitiegesprek over bestaanszekerheid
  • Een workshop voor het hoger onderwijs over True Price, door niemand minder dan ...
  • Bijeenkomsten van de Nederlandse Transitiebeweging
  • Petitie voor een Duurzaam regeerakkoord van SDG Nederland
  • De Grote Transitie gaan ook zelf in transitie
Wat kunnen politici doen om de transitie te versnellen?

Dat is de vraag in de openbare sessie waar drie sprekers uit de wetenschap de noodsituaties en kansen vanuit een Nederlands perspectief laten zien. Recente ontwikkelingen zullen worden gerapporteerd in zeven pitches van innovators, ondernemers en experts. Wat hebben zij nodig van de politiek om te kunnen opschalen naar systemische verandering? Alle bijdragen zullen resulteren in praktische aanbevelingen voor politici om de omslag naar een duurzaam land te maken. Aan het slot van het programma overhandigen we een cassette met alle teksten en pitches aan de premier, koning en burgemeester van Amsterdam.
Informatie en aanmelden

Transitiegesprekken

Our New Economy is na goede ervaring met de sessie met Katherine Trebeck weer medeorganisator van twee sessies in de serie transitiegesprekken door De TransitieMotor. Deze transitiegesprekken zijn bedoeld voor specialisten en mensen die op deze onderwerpen actief zijn, of dat willen worden.
19 februari: Vermogen en Macht

De rijkste 1% van de Nederlanders bezit ongeveer één derde van het Nederlandse private vermogen. Dit heeft gevolgen voor onze samenleving, milieu en democratie. Wat kunnen we doen?

Informatie en aanmelden
5 maart: Inkomen en basisbehoeften

Binnen het brede onderwerp bestaanszekerheid zoomen we in op kwetsbare groepen. Sprekers over inkomen uit arbeid en over de betaalbaarheid van wonen.

Informatie en aanmelden

Onderwijs & Nieuwe Economie

ONE Workshops True Price voor het hoger onderwijs

Een workshop door de Minister van Nieuwe Economie? True Price staat 17 feb. op het programma: een boeiend thema voor docenten en lectoren in het hoger onderwijs, maar ook breder. Ben jij actief in het onderwijs? Zorg dat je erbij bent!

Informatie en aanmelden

En wat speelt er verder?

Transition Towns Nederland start online activiteiten
Door vanuit verschillende lokale initiatieven met elkaar uit te wisselen kan ieder initiatief geïnspireerd raken om nieuwe stappen zetten. Ben je bekend met Transitie Nederland? Ga dan naar de Online Treffens.
Kijk bij Transitie Nederland
SDG Nederland voor een duurzaam regeerakkoord
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voert SDG Nederland campagne voor een duurzaam regeerakkoord, met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als leidraad.

De transitie naar meer duurzaamheid is al volop bezig. Overal in Nederland zijn mensen en bedrijven aan het experimenteren en innoveren. Als de overheid een handje helpt, kan die trend zich doorzetten en kunnen ze samen optellen tot iets revolutionairs. Met de campagne #DuurzaamRegeerakkoord wil SDG Nederland die energie én bezorgdheden bundelen in een gezamenlijke oproep aan het nieuwe kabinet.

Teken ook!

De Grote Transitie wordt Our New Economy


Wist je dat De Grote Transitie een project is van Our New Economy? Misschien niet en dat is ook begrijpelijk. Lang niet iedereen weet wie of wat er eigenlijk achter de Grote Transitie zit. De hoogste tijd voor een helderder verhaal en één duidelijke identiteit. Graag lichten we toe waarom we daarvoor kiezen. Het is verleidelijk om de hele historie te schetsen om dat allemaal helder te maken, maar het voornaamste punt is dat we vooruit willen naar een duidelijke identiteit en betere communicatie. Zo kunnen we samen met jou de Nieuwe Economie vormgeven en nog meer impact maken.
 

Wij zijn ONE

Om maar met de deur in huis te vallen: wij zijn Our New Economy (ONE). Dat is het naambordje op de deur en het is de stichting waarvoor het hele team werkt. En vanuit ONE voeren we allerlei activiteiten uit om het denken over economie in Nederland te veranderen. Dat is onze missie. We stellen ons een globale economie voor, die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.
 

Goed om te weten

Om samen met jou aan de slag te kunnen voeren we veel activiteiten uit om onze missie te realiseren. Denk daarbij aan het ontwikkelen van onderwijsmaterialen voor docenten, het organiseren van workshop en lezingen voor actieve burgers en beleidsmaker, of het ontwikkelen en publiceren van nieuwe inzichten samen met onze Fellows. We doen dat graag samen met andere organisaties. Wetenschappers, docenten, beleidsmaker en burgers zijn expliciet uitgenodigd om mee te doen met die Nieuwe Economie.
 

Samen naar een Nieuwe Economie

De Grote Transitie is gestart vanuit het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie en het is nu één van de projecten die wij vanuit ONE doen. Via deze website informeren we tot nu toe iedereen over ontwikkelingen en events rondom de Nieuwe Economie. Ook willen we via de website van de Grote Transitie partijen verbinden om samen op te trekken in de transitie naar een Nieuwe Economie en daarin hebben we mooie stappen gezet.
 

En een Wellbeing Economy

In Nederland zijn steeds meer organisaties bezig met het verbinden van initiatieven rondom economische transities. Op dit moment ontstaat een idee voor samenwerking onder één internationale paraplu: de Wellbeing Economy Alliance (wordt alvast lid van WEALL). Daar werken we vanuit Our New Economy graag aan mee; niet krampachtig vasthouden aan hetgeen we zelf creëerden, maar het doel centraal stellen en samenwerken.
 

Daarom ONE

In plaats van De Grote Transitie ga je vanaf nu steeds vaker de naam Our New Economy (ONE) tegenkomen in onze communicatie. En via ONE houden we iedereen graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de Wellbeing Economy beweging in Nederland. We vertellen je ook graag over onze activiteiten van ONE op gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk. Via deze nieuwsbrief hoor je vanzelf wanneer er waardevolle workshops zijn, wanneer er lesmateriaal beschikbaar komt of wanneer een interessante spreker een presentatie houdt over een relevant onderzoek.

Onze communicatie ontvang je dus binnenkort vanuit Our New Economy (ONE). Wij zijn nog steeds dezelfde en hebben nog steeds hetzelfde doel: Samen de nieuwe economie vormgeven!
 

Steun ons direct

Het ontwikkelen van goed onderwijsmateriaal en bruikbare workshops vergt een professionele aanpak. Ook het onderhouden van websites en het schrijven van goede publicaties - die krantenpagina's bereiken - is een proces dat uitgebreid onderzoek en redactie vraagt. 

Ondersteun ons met een
bijdrage op bankrekeningnummer:
NL 27 TRIO 0197 6010 65 t.n.v. Our New Economy.

Stichting Our New Economy heeft de ANBI-status,
het RSIN-nummer is 852199703

Projecten van ONE in 2021

Twitter
Facebook
Website
Email
Copyright © 2021 Stichting Our New Economy, All rights reserved.


Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van deze emails?
Je kunt zelf je voorkeuren bijwerken of uitschrijven van de maillijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp