Copy
Nieuwsbrief De Grote Transitie

Symposium: Samen de circulaire economie vormgeven

Vrijdag 26 februari, middag en avond, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Is het mogelijk om een duurzame economie te creëren in een systeem dat gericht is op economische groei? En welke waarden willen we sterker tot uitdrukking brengen in onze toekomstige samenleving? In drie workshops (tickets €20,-) staat de de zoektocht naar een regionale en circulaire economie centraal.
Circle Economy, Rijksduurzaamheidsnetwerk en filosoof Michel Bauwens verzorgen workshops op uitnodiging van De Grote Transitie. ‘s Avonds zijn er lezingen en debat met o.a. Herman Daly, grondlegger van de ‘ecologische economie’ (gratis toegankelijk, aanmelden wel verplicht).

Met onder anderen:

▶  Meer informatie en kaartverkoop

Irene van Staveren: “Ethiek moet het economieonderwijs in”

Vernieuwing van het economieonderwijs betreft punt 10 van de Grote Transitie. In opdracht van Rethinking Economics NL interviewden we Irene van Staveren, hoogleraar Pluralistische Economie, over de noodzaak van meer diversiteit in het economieonderwijs en -onderzoek. Van Staveren schreef ook het boek Wat wij kunnen leren van economen die bijna niemand meer leest (Boom).

▶  Bekijk het interview met Irene van Staveren

Theo Kocken: “De neoklassieke economie is een sprookje”

Ook Theo Kocken, hoogleraar Risicomanagement, werd door ons geïnterviewd voor Rethinking Economics NL. Kocken maakte samen met Terry Jones (Monty Python) de kritische documentaire Boom Bust Boom (2015) over de financiële crisis. In het interview legt Kocken uit hoe de huidige economie risico op risico stapelt en hoe andere ideeën tot een betere economie kunnen leiden.

▶  Bekijk het interview met Theo Kocken

Wat er achter het vluchtelingendebat schuilgaat

Je zal maar Syriër zijn met vijf jaar geleden nog een prima leven en nu alles in puin door een uitzichtloze oorlog. Een leven met de voortdurende angst voor wat nog komen gaat. Dat kan komen door jarenlange droogte die de bestaansgrond onder je voeten wegslaat zoals nu gebeurt in Syrië, Iran, Kenia en nog zo wat landen. Geen wonder dat talloze vluchtelingen voor oorlog, geweld, klimaat en wanbestuur de oversteek wagen naar het Europa van Vrede, Veiligheid en Welvaart.

“Nederlanders én vluchtelingen zijn gebaat bij goed bestuur en een dienstbare economie”

In dat vredige Europa hoopt de angst zich echter op: angst voor ‘de islam’, voor een de botsing met een andere cultuur met andere opvattingen over bijvoorbeeld de van vrouwen en homo’s. Dat zijn reële angsten. Toch is deze angst vooral een gevolg van een dieperliggend probleem. De dieperliggende oorzaken hebben alles te maken met het doorgeslagen marktdenken, waarbij de overheid zich meer ziet als facilitator van de markt en economische groei dan als beschermer van de sterk groeiende groep zwakkeren in de samenleving.

▶  Lees het gehele artikel van Frans van der Steen op platformdse.org

De Grote Transitie
De Grote Transitie bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door fundamenteel in te grijpen in economische structuren scheppen we kansen voor verandering. Voor behoud van de natuur en een goed leven voor huidige én toekomstige generaties. De Grote Transitie is een initiatief van Platform Duurzame en Solidaire Economie.