Copy
Nieuwsbrief De Grote Transitie

Beste vrienden/volgers van het Platform  Duurzame en Solidaire Economie,

Graag willen we jullie informeren over een belangrijke nieuwe ontwikkeling, een nieuwe activiteit.
In november gaat na een gedegen voorbereiding ‘Our New Economy’ van start, als een afsplitsing van het Platform DSE. Our New Economy (ONE) gaat ons denken over de economie drastisch veranderen, en richt zich daarbij op onderzoek,  onderwijs en praktijk.

Vernieuwing van het economisch denken is hard nodig. Uit onderzoek van Rethinking Econonomics NL blijkt dat 89 % van het curriculum op economische faculteiten nog steeds bepaald wordt door de neo-klassieke economie (link). Wij pleiten daarom voor breder en diverser economisch denken omdat het ons in staat stelt om de complexe uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Om deze – in onze ogen – noodzakelijke vernieuwing van het economisch onderzoek en onderwijs te versnellen is ‘Our New Economy’ opgericht.

Naast onderwijs en onderzoek richt Our New Economy zich ook op de praktijk. Met denkers en doeners ontwikkelt Our New Economy theorieën en praktijken die aantonen dat het anders kan. Our New Economy wil een economie die een goed leven voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert.

Our New Economy is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur, onder voorzitterschap van oud Platform DSE-coördinator Martijn van der Linden, en enkele medewerkers, waarvoor financiering is gevonden.  Esther Somers, medeoprichter en lid van het Platform DSE, is de directeur. Maarten Nijman, eveneens lid van PlatformDSE, is de nieuwe coördinator van De Grote Transitie. Op de nieuwe site – www.ourneweconomy.nl – vindt u meer informatie over de doelstellingen, de samenstelling van het bestuur etc.

De afgelopen jaren hebben wij, Platform DSE, De Grote Transitie gelanceerd, een tien puntenplan voor een nieuwe economie. We waren verheugd met de grote steun die we voor het project kregen. Voor de tien thema’s vonden we tien gemotiveerde ambassadeurs, waaronder Jan Terlouw, Rutger Bregman en Jan Rotmans. Met elke ambassadeur hebben we een video’s  gemaakt met daarin heldere statements. Heb jij ze al gezien? Je kunt de video’s bekijken op de website van De Grote Transitie, www.degrotetransitie.nl. Vanaf nu geven we de voortzetting en verdere uitwerking van De Grote Transitie in handen van ‘Our New Economy’. De nieuwsbrief van De Grote Transitie blijven we gezamenlijk uitgeven.

En het Platform DSE dan?  Wat gaat gaan wij nu doen? Wij gaan verder als zelfstandige onafhankelijke denktank. Het eerste jaar vervullen wij een advies- en inspiratie-functie voor ‘Our New Economy’, en blijven we meewerken aan activiteiten rond De Grote Transitie. Als onafhankelijke denktank blijven we het landelijke beleid kritisch en opbouwend volgen, met name rond de nieuwe ‘Monitor Brede Welvaart’, die mede door onze jarenlange campagne richting Tweede Kamer in 2018 voor het eerst uitkomt. Deze monitor komt in de plaats van de ‘Monitor Duurzaam Nederland’ die drie keer is verschenen, maar van onze kant vrij veel kritiek kreeg. Voorts hebben we onlangs de werkgroep ‘Mondiaal-Lokaal’ opgericht. Daarmee willen we lokale groepen, die bijv. actief zijn met wind- en zonne-energie, met TTiP of met lokaal voedsel, informatie en inspiratie bieden over verbanden tussen mondiale vraagstukken en lokale oplossingen. Dit alles met het uitgangspunt ‘Denk Mondiaal, handel Lokaal’. Het cursusaanbod is hier te vinden op onze site van het PlatformDSE. Samen met de FNV en Milieudefensie werd afgelopen voorjaar een landelijke bijeenkomst over de nieuwe economie georganiseerd in St. Michielsgestel, waar ruim 100 jongeren op af kwamen. De tijd voor deze activiteit bleek inderdaad nu rijp te zijn.

Ook hebben we het afgelopen jaar meer tijd gestopt in artikelen die we met grote regelmaat publiceren op de sites van het Platform DSE en De Grote Transitie, en die veelal voor publicatie worden overgenomen door www.duurzaamnieuws.nl, de veel gelezen e-mailkrant voor een duurzame samenleving. We gaan hier mee door.

Het Platform zal dus zijn rol blijven spelen om een duurzame en solidaire economie dichterbij te krijgen. Wanneer jullie denken dat het Platform DSE ergens aandacht aan moet geven meldt het ons, wanneer je denkt dat het Platform iets kan doen: een inleiding houden voor de groep waar je actief in bent of een cursus organiseren lokaal, of een advies over een vraagstuk geven, laat het ons ook weten. Wij hopen op jullie blijvende steun daarbij! Wanneer je die steun ook wilt tonen met een geldelijke bijdrage dan zijn we daar blij mee. We zijn een vrijwilligersorganisatie, maar m.n. het organiseren van publieksbijeenkomsten en expertmeetings kost steeds weer geld. U kunt uw bijdrage aan het platform DSE overmaken
naar de rekening van Our New Economy NL40 TRIO 0338 7268 10, onder vermelding van "Platform DSE". Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hartelijke groet, 

De coördinatiegroep van het Platform DSE
John Huige
Jan Juffermans
Gerrit Stegehuis
 

▶  Kijk op de website van ONE!

De Grote Transitie
De Grote Transitie bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door fundamenteel in te grijpen in economische structuren scheppen we kansen voor verandering. Voor behoud van de natuur en een goed leven voor huidige én toekomstige generaties. De Grote Transitie is een initiatief van Platform Duurzame en Solidaire Economie.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Our New Economy · Postbus 3142 · Tilburg, 5003 DC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp