Copy
- Vrijdag 5 juni: Lancering 'De Grote Transitie'
- Publicatie ebook 'Ons Geld'
- Drieluik over solidaire vergroening belastingstelsel

Campagne ‘De Grote Transitie’
Lancering vrijdag 5 juni, Het Huis Utrecht
 

De nieuwe campagne van Platform DSE, De Grote Transitie, bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. 

Vrijdag 5 juni (Wereld Milieudag!) vanaf 16.00 lanceren wij De Grote Transitie samen met o.a. Jan Terlouw en Bas Eickhout. Bestel uw kaartje (€5,-) op tijd!We worden geconfronteerd met aanhoudende financiële crises, een fors klimaatprobleem, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een steeds schevere verdeling van inkomen, vermogen en welzijn. Doordat aan dieperliggende oorzaken en hun onderlinge verwevenheid te weinig aandacht wordt besteed, verdiepen deze crises zich alleen maar verder. Dat kan en moet anders!

Op 5 juni lanceren we De Grote Transitie samen met Jan Terlouw (voormalig minister van economische zaken en vicepremier), Bas Eickhout (Europarlementariër voor GroenLinks en nr. 1 van de Duurzame 100), Irene van Staveren (hoogleraar economie, Erasmus Universiteit Rotterdam) en George van Houts (acteur bij ‘De Verleiders’ met het recente stuk ‘Door de bank genomen’).

Lees verder en reserveer >>
 

Solidaire vergroening van het belastingstelsel

Het huidige economische systeem leidt tot een steeds groter wordende sociale, financiële en ecologische schuldenlast. De overheid kan dat inperken door middel van de belastingen die zij heft. Bijvoorbeeld door ‘fiscale vergroening’, een relatieve verschuiving van belastingdruk van arbeid naar het grondstofverbruik en de vervuiling die optreedt bij productie en consumptie.

In deel I van onze serie braken wij een lans voor het idee van een belasting op ‘onttrokken waarde’ – in plaats van op belasting op toegevoegde waarde (btw). Dat deden wij aan de hand van het recente rapport van Ex’Tax, ‘New Era, New Plan’. Daarbij constateerden wij dat die studie er niet in is geslaagd om een overtuigende vergroening te ontwerpen. In de opzet van Ex’Tax is ‘vergroening’ niet (goed) gedefinieerd waardoor de voorstellen slechts geselecteerd zijn op haalbaarheid, niet op milieuvoordeel.

Maar ook aan de andere kant van de vergelijking (arbeid ontlasten) hebben de auteurs de definities niet op orde. Regelmatig worden consument en burger door elkaar gehaald. Dat kan leiden tot negatieve gevolgen voor de koopkracht van minima. Fiscale vergroening dient rekening te houden met de verdeling van de lusten en de lasten van een dergelijke belastinghervorming. Kortom, hoe verkrijg je een solidaire vergroening van het belastingstelsel? >>

Nieuwe publicatie:
Ebook 'Ons Geld'

Stichting Ons Geld en Platform DSE hebben mede in het kader van het Burgerinitiatief Ons Geld een ebook uitgebracht: Ons Geld: Naar Een Nieuw Geldsysteem

Het ebook, geschreven door Platformlid Frans Doorman, is gericht op een breed publiek en analyseert de problemen gekoppeld aan het huidige systeem. Het stelt dat de baten van geldcreatie, die nu voor private banken zijn, ten goede moeten komen aan de gehele samenleving.

Dat kan door private banken het recht op geldcreatie te ontnemen en het daar te leggen waar het hoort: bij een onafhankelijke publieke instantie. Dat dient een vierde macht binnen de overheid te zijn. Naast de Rechterlijke, Wetgevende en Uitvoerende macht wordt dat dan de Geldscheppende macht.
Lees verder >>

Copyright © 2015 Stichting Our New Economy, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp