Copy
- Teken de petitie voor vernieuwing van het economie-onderwijs
- De maatschappelijke kosten en baten van windmolens
- E-book ‘Ivania Brooks Torres 1973-2006′

PETITIE
Crisis? Roofbouw? Rendementsdenken? 


Vernieuw het economie-onderwijs
 

Waarom zagen de knappe koppen van de wereld de wereldwijde financiële crisis van 2008 niet aankomen? Keken ze misschien massaal de verkeerde kant op? Heeft deze blindheid misschien iets te maken met de zeer eenzijdige wijze waarop in de Westerse wereld economen aan universiteiten worden opgeleid?

De zogeheten neoklassieke theorie domineert al bijna drie decennia de economische wetenschap. Intussen staat de wereld voor een gigantische uitdaging. We worden niet alleen geconfronteerd met een financiële crisis, maar ook met een energie- en klimaatcrisis. 

Het een heeft met het ander te maken. Door het verouderde economisch denken zijn we in deze crises beland. Daarom moet er een revolutie komen op de economische faculteiten van de universiteiten over de hele wereld. 

In diverse landen zijn studenten en wetenschappers reeds in actie gekomen, maar in Nederland blijft het tot nu toe nog erg stil. Daarom roept onze Goudzwaardschool samen met zestien hoogleraren economie en een groeiend aantal particuliere ondertekenaars op tot vernieuwing van het economie-onderwijs. Doe mee, teken ook!

Lees meer op RethinkingEconomics.nl

 

De maatschappelijke kosten en baten van windmolens

In oktober 2014 ontstond er nogal wat commotie rondom het rapport 'MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone'. De 'maatschappelijke kosten' van het aanleggen van windmolenparken werd beraamd op een slordige vijf miljard euro. Koren op de molen van de klimaatsceptici van de VVD en andere tegenstanders van schone energie - maar anderen hadden juist stevige kritiek op het onderzoekswerk dat achter de MKBA zit. 

Bram Meulenbeld schreef in samenwerking met Lou Keune en Gerrit Stegehuis een uitgebreide review van de studie. Naast concrete missers in de studie te benoemen, constateert Meulenbeld dat de opzet van dit type MKBA voorbij gaat aan talrijke mens- en natuurwaarden, waardoor bepaalde geldwaarden veel te sterk tot uitdrukking komen. 

Er is dus niet alleen veel af te dingen op de conclusies van de MKBA-studie, maar ook op het economisch instrumentarium dat zulk soort rapporten en conclusies oplevert, waarin een onnodig negatieve kijk op de transitie tot een duurzamere energievoorziening ontstaat. 

Lees er meer over in de review van Meulenbeld, Keune en Stegehuis
 

E-book ‘Ivania Brooks Torres 1973-2006′

Het neoliberalisme mag dan wel een abstract en lastig vast te pinnen begrip zijn, de uitwerking ervan is concreet en tastbaar. Economisering, speculatie en bezuinigingsdrift kunnen immense gevolgen hebben voor individuele mensenlevens.

Zoals voor Ivania Brooks Torres (1973-2006), een Nicaraguaanse moeder die door armoede in de prostitutie geraakte en aftakelde. Nicaragua is een van de vele landen waar de wereldwijde economische terugval van de jaren negentig van de vorige eeuw zich in vele vormen manifesteerde. Die teloorgang was ook zichtbaar in de grootschalige armoede in de krottenwijken van Managua. De sociaaleconomische context waarbinnen gezinnen als dat van Ivania moeten proberen te overleven was en is zeer ongunstig. Er waren en zijn nauwelijks mogelijkheden om je bestaanszekerheid te garanderen. 

Lou Keune beschrijft het leven van Ivania en maakt zo de pijnlijke gevolgen van het neoliberalisme zichtbaar. Download en lees nu het e-book over Ivania Torres op de website van Platform DSE.
Nieuwe Drachme als uitweg voor de Griekse crisis?

Roepen dat Griekenland uit de Euro moet is roekeloos, schrijven platformleden Martijn Jeroen van der Linden en John Huige op duurzaamnieuws.nl. Het is niet solidair met de Grieken en voor de positie van de EU zou het rampzalig zijn. Een Nieuwe Drachme, die een leven leidt naast de Euro, zou een uitweg kunnen bieden.

Lees het artikel op duurzaamnieuws.nl

Videoverslag De Grote Transitie Utrecht

Op 19 november jl. vond in het Provinciehuis Utrecht het symposium De Grote Transitie plaats. De hoofdvraag: op wat voor economische middelen kan een regionale economie worden bereikt in de regio Utrecht? Welke ruimte hebben lokale initiatieven nodig om echt te kunnen groeien en bloeien?

Hier vindt u een beknopt verslag en een aantal filmpjes van het symposium, waaronder de keynote speech van Klaas van Egmond.

Via de website van het symposium kunt u ook in contact komen met de organisatie, mocht u belangstelling hebben om mee te doen in de follow-up van het symposium.


De Grote Transitie heeft uw steun nodig

Sinds 2006 zet Platform DSE zich in voor de transitie naar een duurzame en solidaire economie. Met de vernieuwde campagne ‘De Grote Transitie’ wil Platform DSE nu wijdverbreide aandacht voor de dieperliggende oorzaken creëren en bundelt 10 voorstellen die in samenhang een duurzame en solidaire economie opleveren. 

Het succes van de campagne hangt af van de steun en middelen die de komende twee jaar tot onze beschikking staan. Heeft u interesse om te helpen de campagne te realiseren? Op aanvraag sturen wij u graag preview-materiaal van de campagne met meer info over het traject.

U kunt de campagne ook direct steunen door middel van een schenking aan Platform DSE.
Copyright © 2015 Stichting Our New Economy, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp