Copy
Nieuwsbrief Stichting Het Gespuis

19 okt.: Discussieavond over een duurzaam en solidair belastingstelsel

Arbeid wordt te hoog belast, consumptie en grondstoffen te laag. Het is duidelijk waar we met het belastingstelsel heen moeten, maar politiek ligt het stil. Maandagavond 19 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur, gaan we erover in gesprek met ten minste de volgende deskundigen:

▶  Doet u ook mee? Koop hier uw toegangsbewijs!

Klaas van Egmond (Sociaal-Economische Raad, Sustainable Finance Lab) maakt u wegwijs in de noodzaak tot een duurzaam economisch systeem en geeft zijn visie op de vergroening van het belastingstelsel. Van Egmond is zich als hoogleraar geowetenschappen is gaan toeleggen op economische vraagstukken en schuwt daarbij geen enkel politiek of economisch dogma.

Carla Dik-Faber, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, neemt met ons door hoe de recente voorstellen voor een belastingherziening zijn gestrand. Die uitstel is overigens niet heel erg; ook volgens Dik-Faber mag er véél meer groene en sociale ambitie in de belastingverschuiving.

Giuseppe van der Helm is directeur bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) én voorzitter van Tax Justice Nederland. Daarvoor werkte Giuseppe bij DSM, Sigma Coatings en Valvoline Europe. Ook Giuseppe geeft zijn visie op de vergroening van het belastingstelsel.

Van Paul Metz, lid van Platform DSE, hoort u over de fundamentele richtingen: heffingen over de waarde van land en bodemschatten, met vervolgens de eerlijke verdeling van de vruchten van de Aarde (het Earth Dividend).

Met een voorwoord van Frans van der Steen (Platform DSE). Het eerste uur worden inleidingen gehouden. Er is daarna ruime tijd voor discussie met de zaal.

Maandagavond 19 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur, Instituto Cervantes (Domplein 3, Utrecht)

▶  Vergeet niet te registreren, koop hier uw toegangsbewijs!

De Grote Transitie en The Great Transition elders

De campagne ‘De Grote Transitie’, die door het Platform DSE is gestart, staat niet op zichzelf. Het is een internationale beweging, die steeds vaker de term ‘The Great Transition’ gebruikt.

Het is een beweging die heel breed is en over vele thema’s gaat, zoals energie, voeding, bouwen, de grondstoffen en handel in het algemeen. Gezien die thema’s gaat het dus in feite over economie, over ons gezamenlijke huishouden, lokaal, nationaal en mondiaal. Binnen de transitiebeweging is het gevoel gegroeid dat we alleen op de diverse thema’s meer duurzaamheid kunnen bereiken als vooral ook de huidige neoliberale economie flink van koers verandert. Daarom is de aandacht voor een duurzame en solidaire economie de laatste jaren fors toegenomen.

▶  Lees verder op degrotetransitie.nl

Platform DSE
Platform Duurzame en Solidaire Economie zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving. Platform DSE maakt deel uit van de mondiale beweging voor ‘The Great Transition’.