Copy
Lees deze mail in je browser (ook handig voor doorsturen of social media)

De Grote Transitie in de steigers

In 2018 willen we de teksten van het manifest De Grote Transitie herzien. Dat is hard nodig, want sommige teksten beginnen te verouderen en daarnaast zijn er ook veel nieuwe ontwikkelingen in Nederland en internationaal. Als je om je heen kijkt zie je dat veel mensen al bezig zijn; met Transitie, Kanteling, Donut-, Nieuwe- of Betekeniseconomie. etc.. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die onze 10 punten van De Grote Transitie weer verder helpen. Na de zomer gaan we je hier zeker meer over vertellen!

Alternative Finance Festival

15 & 16 september 2018

Blokkeer zaterdag 15 en zondag 16 september 2018 in je agenda! Want dan staat heel Nederland in het teken van de Alternative Finance. We hebben een Save-the-Date die je ook rond kunt sturen in je eigen netwerk. Je kunt via die pagina ook een reminder aanvragen om op de hoogte te blijven.
 

Wat gebeurt er op 15 september?

We moedigen de vele verschillende lokale initiatieven die bezig zijn met het ontwikkelen van alternatieven aan om op 15 september iets te organiseren. Inmiddels staan er al 7 op de kaart en weten we al van nog een aantal initiatieven dat ze ook al bijna zo ver zijn. Bovendien zijn we van de verschillende initiatieven verhalen aan het verzamelen om iedereen te inspireren. Bijvoorbeeld van Niels, die in Groningen aan de slag is met de ontwikkeling van de Groninger Gulden. Of het verhaal van Marc over zoveel mogelijk geldloos leven. En het verhaal van Conny over Talent in Actie; een lokale munt om vrijwilligers te vergoeden.
 

Je kunt ook meedoen!

Meedoen kan: zet jouw initiatief op de kaart! En het mag natuurlijk heel groot zijn, zoals het Alternative Finance Festival event Donut D-Day in Amsterdam. Maar ook kleine lezingen, (boek-) presentaties en workshops zijn een waardevolle aanvulling voor het landelijke festival. Zo laten we met veel pijlen op de kaart zien dat er al van alles gebeurt in Nederland.
 

Wat gebeurt er op 16 september?

Met een aantal organisaties gaan we op zondag 16 september een gezamenlijk dagprogramma organiseren. Rondom een paar thema's, gerelateerd aan het financiële systeem.

De dag en sessies zullen verzorgd worden door Our New Economy, Ons Geld, United Economy, SOMO, Transnational Institute, Sustainable Finance Lab, Milieudefensie en Tax Justice.

Inspiratoren Nieuwe Economie

Inmiddels heeft Our New Economy al drie keer de workshop "Inspirator Nieuwe Economie" verzorgd. Zo'n kleine 30 deelnemers hebben in een afwisselende dag samen geluisterd, gesproken en geoefend met onderwerpen van de Nieuwe Economie. Een aantal van hen is inmiddels bezig met het organiseren van lokale workshops, of zelfs een landelijk initiatief gebaseerd op de Economy of the Common Good. We organiseren nog tweemaal de workshop in de tweede helft van 2018. Aanmelden kan hier.

Ook willen we de workshop aanbieden aan bedrijven en organisaties. Het kan zijn dat er in jouw gemeentelijke organisatie behoefte is aan een workshop of wellicht voor jullie ondernemersvereniging? Maar ook voor commerciële bedrijven is het interessant om na te gaan wat bijvoorbeeld een Donut Economie voor de organisatie kan betekenen. Via hetzelfde aanmeldingsformulier kun je aangeven als je hier interesse in hebt.
 
 

Artikelen op de website

De afgelopen periode hebben we de volgende artikelen op de site van De Grote Transitie gepubliceerd:
 

Verdwenen insecten, pesticiden en noodzaak ecologisch herstel

Door Elze van Hamelen
‘Aantal insecten in Duitsland dramatisch afgenomen’ kopte de NRC op 18 oktober. De krant meldde een gemiddelde afname van insectenpopulaties van 76 tot maar liefst 82 procent[1]. Het is zeer waarschijnlijk dat neonicotinoïden, ofwel systemische pesticiden, deze sterfte veroorzaken. Toch zijn veel van deze stoffen vrij verkrijgbaar op de markt. Hoe kan dat? Wat is de impact op onze ecosystemen? En: in hoeverre is er hoop op herstel? Lees verder.
 

Monitor Brede Welvaart

door Gerrit Stegehuis
In mei publiceerde het CBS voor het eerst de Monitor Brede Welvaart (MBW), waarin met indicatoren wordt beschreven wat de kwaliteit van leven in Nederland is (‘hier en nu’), of die niet ten koste gaat van toekomstige generaties (‘later’), en of die ook niet ten koste gaat van mensen in andere landen, met name ontwikkelingslanden (‘elders’). Aan de monitor hebben wij een uitgebreid commentaar gewijd, waarin naast opmerkingen over de indicatoren onze belangrijkste zorg was dat er geen verbinding was tussen de monitor en het te voeren beleid. De monitor heeft pas écht zin als de regering op grond van de resultaten plannen maakt om die resultaten verder te verbeteren. Het regeringsbeleid is er dan op uit om een goed leven mogelijk te maken voor mensen nu en later, en niet om het Bruto Binnenlands Product (BBP) te laten stijgen, ongeacht de kosten die dat met zich meebrengt. Lees verder.
 

Economie en geweld

Door Greetje Witte-Rang en Mark Akkerman
Economie en geweld hebben veel met elkaar te maken: de manier waarop het economisch leven is ingericht kan tot geweld leiden en geweld (de voorbereiding en de effecten ervan) heeft vergaande gevolgen voor het economisch leven. Het Platform DSE publiceerde daarover, in samenwerking met vredesorganisaties o.a. de brochure Vredeseconomie en de preventie van geweld uit 2012. Inmiddels is het hoog tijd voor een update. Deze publicatie is mede geschreven uit bevreemding over het gegeven dat er zo weinig verzet bestaat tegen de verhoging van de defensie-uitgaven in Nederland (zie Defensienota 2018) en de ronduit gebrekkige onderbouwing daarvan en besluit daarom met een kritische beschouwing daarover. De paper kun je downloaden, of de samenvatting lezen. Lees verder.
 

Agenda
7 juli - Congres Geld Zat
24-31 aug - Code Rood actiekamp Groningen
15 & 16 sept. - Alternative Finance Festival
22 sept. - Klimaat Festival

(Heb je input voor de agenda? Mail ons)

 
Copyright © 2018 Stichting Our New Economy, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp