Copy
Ja, ik help mee de transitie naar een duurzame en solidaire economie te versnellen.
 
Steun Platform Duurzame en Solidaire Economie
 
Sinds 2006 zet PDSE zich in voor de Grote Transitie naar een duurzame en solidaire economie. Die transitie is hard nodig: dagelijks kunt u lezen over klimaatverandering, de toenemende ongelijkheid binnen landen en wereldwijd, en de financiële crisis die maar door blijft duren. We kunnen ons niet meer ‘uit de crisis groeien’. We moeten naar een economie die niet afhankelijk is van groei, maar die een goed bestaan garandeert voor iedereen en die de grenzen van de Aarde respecteert. In het Plan voor een duurzame en solidaire economie (2011) is met concrete voorstellen beschreven hoe zo’n andere economie eruit ziet. Komend jaar steekt PDSE deze voorstellen in een nieuw jasje: het 10-puntenplan De Grote Transitie.

Met uw steun kunnen wij de Grote Transitie in Nederland versnellen. Doe nu mee!


De Grote Transitie:
10 actiepunten voor een nieuwe economie

 
De tien punten omvatten o.a. een oproep tot beperking van grote inkomens- en vermogensverschillen, belasting op financiële transacties, investeringen in een regionale en circulaire economie, de verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op schaarse grondstoffen en milieuvervuilende emissies, herverdeling van werk en het terugbrengen van geldcreatie onder politiek bestuur. De tien punten vormen de basis voor artikelen, discussieavonden, en politieke lobby. We willen de tien punten breed uitdragen en behalve de politiek ook het grote publiek bereiken door de inzet van sociale media, promotiefilmpjes en een interactieve website speciaal over de Grote Transitie. (Op 19 november jl. vond reeds een geslaagd symposium in Utrecht plaats.)
 
De Goudzwaardschool: het begint bij onderwijs
 
PDSE zal in 2015 ook handen en voeten geven aan de ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’, afgelopen jaar opgericht. Onderwijs, op elk niveau, speelt ook een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Met het oog op deze duurzame toekomst zet de Goudzwaard School zich het komend jaar in voor duurzaam en sociaal economieonderwijs van basisschool tot universiteit. Ze deelt haar kennis op het gebied van een duurzame en solidaire economie, organiseert expertmeetings, helpt studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen, verzorgt docententrainingen en ontwikkelt educatief materiaal.
 
Steun Platform DSE
 
Met uw steun kunnen wij meer Nederlanders bij de Grote Transitie betrekken, bijdragen aan de educatie van de jeugd en onze invloed op de politiek vergroten. Uw gift komt geheel ten goede aan een duurzame en solidaire economie, en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op onze website hebben wij alle mogelijkheden nog eens voor U op een rij gezet.
 
Wilt u ideeën aandragen, reageren op onze plannen, of betrokken zijn bij de uitvoering ervan, aarzel dan niet met ons contact op te nemen!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het Platform DSE,
 
Socrates Schouten, parttime coördinator PDSE
 
Esther Somers, voorzitter Stichting Duurzame en Solidaire Economie
 
De leden van Platform DSE wensen u prettige feestdagen en een mooi en duurzaam 2015!
Copyright © 2014 Stichting Our New Economy, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp