Copy
Nieuwsbrief De Grote Transitie

Landelijk onderzoek nieuwe modellen voor de circulaire economie

Op 6 oktober lanceerde Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, een nationaal onderzoek naar de circulaire economie. Dat is hard nodig: de circulaire economie geniet volop belangstelling, maar het toepassen in organisaties komt nog nauwelijks van de grond. 

“Als het bedrijfsleven de circulaire kar moet gaan trekken, dan zijn er nieuwe business- en verdienmodellen nodig. En die ontbreken grotendeels,” aldus Jan Jonker. Sterker nog, onze gebruikelijke concepten en aannames moeten op de schop. “In vrijwel elke raming over de economische en arbeidsmarkt consequenties van de circulaire economie wordt gesproken over groei,” zeggen Jonker en zijn collega Niels Faber in een gastcolumn.

Vul de nationale enquête in!

Jonker en Faber roepen u op om mee te denken zodat we onze nieuwe modellen niet meer hoeven te baseren op het huidige lineaire economisch begrippenapparaat.

“Het is hard nodig dat hieraan gemeenschappelijk gewerkt wordt om de circulaire economie tot een bruikbaar concept te ontwikkelen. Het laatste wat we denken is dat we dit alleen kunnen. Graag zien we daarom uw kritiek, aanvullingen en verbeteringen tegemoet om het concept van de circulaire economie verder uit te bouwen.”

▶  Doe mee aan het Landelijk Onderzoek Business Modellen Circulaire Economie

Wat is de sleutel tot een circulaire, regionale economie? 

Onze huidige economie is gebaseerd op consumentisme en kunstmatige schaarste. De circulaire economie sluit kringlopen, maar wordt ze ook echt duurzaam?

Om te voorkomen dat we oude fouten herhalen, pleit De Grote Transitie-ambassadeur Michel Bauwens in een nieuw filmpje voor de ‘open source circulaire economie’. Bauwens schetst een toekomst van open systemen, gebaseerd op vrije bijdragen. Iedereen behoort, zo denkt Bauwens, het gelijke recht te hebben om mee te doen aan de opbouw van het gemeengoed. Nu zit menig individu vast in oude, systemische patronen. 

Wil je bijdragen aan een schone economie? Nu moet je ‘toestemming vragen’: mag ik bij u komen werken, mag ik uw product kopen. Ook de nieuwe bedrijven zoals Facebook, Uber en AirBnB dragen bij aan dit gesloten model. Sterker nog: waar het oude systeem nog waarde verschafte in de vorm van loonarbeid, blijven onze bijdragen in deze nieuwe economie onbetaald. Dat is, gezien de mogelijkheden van de IT, de wereld op zijn kop.

Bauwens legt in dit filmpje uit hoe burgers via transitieplatformen en met ‘civiel ondernemerschap’ kunnen bouwen aan de circulaire, regionale economie. Hij sluit af met een sterke oproep aan jongeren: werk vanuit je passie, en help mee aan de transitie die nodig is voor het overleven van onze planeet.

▶  Bekijk het interview met Michel Bauwens

De Grote Transitie De Grote Transitie bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door fundamenteel in te grijpen in economische structuren scheppen we kansen voor verandering. Voor behoud van de natuur en een goed leven voor huidige én toekomstige generaties. De Grote Transitie is een initiatief van Platform Duurzame en Solidaire Economie.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Our New Economy · Postbus 3142 · Tilburg, 5003 DC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp