Copy
Bekijk deze mail in de browser

RE:NL festival op 18 mei


Op zaterdag 18 mei organiseert Rethinking Economics NL haar jaarlijkse festival. Dit keer in Amsterdam. Deze actieve studenten willen hiermee weer de economische realiteit in de spotlights zetten. En dat doen ze in een dag vol workshops, presentaties en debat. Een dag die goed weergeeft welke diversiteit en pluriformiteit in het economieonderwijs nodig is. De dag is toegankelijk voor studenten (gratis) en ook voor niet-studenten.

Er is een indrukwekkende lijst van sprekers over een grote variëteit aan onderwerpen: alternatieven om fossiele brandstof in de grond te houden in Ecuador, uitleg over de Tibetaanse handeslroutes en ook Our New Economy is aanwezig met onderwerpen op gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.

Combineer dat met interactieve workshops, een markt, een speeddate met leden van het Platform DSE, screenings van documentaires en een kunsttentoonstelling en je begrijpt; dit wordt een interessant festival.

Na het formele gedeelte kun je nog blijven hangen en genieten van good food and great company.  Hou er rekening mee dat een groot deel van het programma Engelstalig is.


Aanmelden kan hier:
Voor studenten
Voor niet studenten

Vergeet het Basisinkomen! Dit voorstel is veel eerlijker.

We spreken Rebecca Belochi, een jonge Franse onderzoekster uit Parijs die sinds een paar maanden bij Our New Economy onderzoek doet naar een veelbelovend alternatief voor het basisinkomen: het participatie-inkomen. Kan dit plan de weerstand wegnemen die wordt opgeroepen door het basisinkomen? 

Wat is het participatie-inkomen? Is dat net zoiets als het basisinkomen?

De basis is hetzelfde, namelijk dat mensen een basaal inkomen van de staat krijgen waar ze redelijk van kunnen leven. Maar de gedachte erachter is anders: bij het basisinkomen gaat het primair om persoonlijke vrijheid. Er is geen garantie dat mensen ook een bijdrage leveren aan de samenleving. Veel mensen zijn daar niet zo bang voor, maar bij veel anderen schuurt dat idee enorm. “Ik werk hard, en anderen krijgen het gratis?” Academici noemen dit het Malibu surfer probleem. Oftewel: wat als iemand met zijn uitkering naar een leuke plek verhuist en daar op kosten van de samenleving alleen maar eindeloos gaat chillen? Het participatie-inkomen is daar een oplossing voor: je krijgt het alleen als je ook iets nuttigs doet voor anderen of voor de bredere samenleving.

Lees het hele interview en als je dat wil, kun je Rebecca helpen met het onderzoek.

Eerste Utrechts Degrowth Symposium

De degrowth-beweging is in veel Europese landen is al actief en streeft naar een samenleving waarin iedereen een goed leven kan leiden binnen de grenzen die de Aarde ons stelt. De nieuwe Nederlandse tak van de beweging presenteert zich met een gratis toegankelijk, Engelstalig symposium op vrijdagmiddag 28 juni in Utrecht.

Vragen die centraal staan, zijn: Wat is degrowth, en wat betekent het in praktijk? Met o.a. Barbara Muraca, Nina Treu en Kris de Decker.

Voor programma en registratie zie https://www.uu.nl/degrowth
 

WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd advies uit te brengen over het vraagstuk van onze grote mondiale voetafdruk en de ernstige sociale en ecologische gevolgen daarvan. Volgens het Platform is dat in feite een kwestie van mensenrechten, nu en later. De WRR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen. Hun eerste reactie kwam vorige week binnen. Lees verder.

De Grote Transitie bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door fundamenteel in te grijpen in economische structuren scheppen we kansen voor verandering. Voor behoud van de natuur en een goed leven voor huidige én toekomstige generaties. De Grote Transitie is een initiatief van Our New Economy.
Copyright © 2019 Stichting Our New Economy, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp