Copy
Nieuwsbrief Stichting Het Gespuis

Klaas van Egmond pleit tegen de complexiteit

Hoe vergroen je een belastingstelsel? Het Kabinet-Rutte weet zich in elk geval geen raad, bleek de laatste weken. Het bewijst het onvermogen van de zittende politiek om zich een paar stappen vooruit te denken. 
Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde en SER-lid, weet zich daarentegen als geen ander te verplaatsen in de mogelijkheden van een nieuwe economie. Van Egmond hield op onze uitnodiging op 19 oktober een lezing in Utrecht over de vergroening van het belastingstelsel. Hij constateert dat de afgelopen decennia alleen het laaghangende fruit is geplukt en daarom niet is aangestuurd op de waarden die we belangrijk vinden.

Volgens Van Egmond maakt een koolstoftax de grootste kans op succes of afzienbare termijn. Het beprijzen van CO2-uitstoot treft een groot en belangrijk deel van de industriële milieuschade en de wetenschap is compleet. Het draagvlak is ook groot: veel overheden, bedrijven en natuurlijk burgers steunen de koolstoftax. En het beschermt ons tegen nodeloze complexiteit. Volgens Van Egmond zijn veel regelingen en systemen zo complex geworden dat we de controle zijn kwijtgeraakt en van de ene dwaling in de ander geraken. Koolstof is helder, elke molecuul CO2 heeft hetzelfde effect en dient gelijk behandeld en 'beboet' te worden.

Na Van Egmonds voordracht gingen Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Giuseppe van der Helm (Tax Justice/VBDO), Niels van der Stappen (Duurzaamheidsoverleg politieke partijen, DoPP) en Paul Metz (Platform DSE) met elkaar en met de zaal in discussie over de beste mix van belastingen. Een koolstofbelasting alleen brengt ons nog niet naar een duurzame economie, dus wordt ook gedacht aan het belasten van grondstoffenverbruik en andere vormen van 'onttrokken waarde'. DoPP en Platform DSE beraden zich nog over hoe zij de geleerde lessen aan de politiek kunnen aandragen.

▶  Bekijk het filmpje met Klaas van Egmond terug

Jan Terlouw: BBP is een slechte indicator

We hebben nieuwe indicatoren nodig om ons welzijn te kunnen meten, daar is Jan Terlouw duidelijk over. Hij is ook uitermate kritisch over het eenzijdig najagen van financieel-economische groei. En het Bruto Binnenlands Product vindt hij ronduit een slechte indicator.

Als ambassadeur voor dit onderdeel van De Grote Transitie neemt hij geen blad voor de mond in een nieuw filmpje. Zijn uitspraken zijn uiterst actueel omdat de Tweede Kamer pas de Commissie ‘Breed Welvaartsbegrip’ heeft ingesteld om te bekijken of er nieuwe indicatoren nodig zijn.

▶  Bekijk het filmpje met Jan Terlouw

Igor Kluin over de rol van geld en geldschepping

In dit filmpje legt Igor Kluin kort en bondig uit ‘hoe geld wordt gemaakt door private banken’ en wat de problemen van het huidige geldsysteem zijn. Kluin roept iedereen op zich te verdiepen in deze materie: ‘het gaat erom dat je actief wordt en niet passief toekijkt hoe het gaat’.

▶  Bekijk het filmpje met Igor Kluin

Platform DSE
Platform Duurzame en Solidaire Economie zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving. Platform DSE maakt deel uit van de mondiale beweging voor ‘The Great Transition’.