Copy
Nieuwsbrief De Grote Transitie

26 februari: Tweeluik ‘De circulaire economie’

Is het mogelijk om een duurzame economie te creëren in een systeem dat gericht is op economische groei? En welke waarden willen we sterker tot uitdrukking brengen in onze toekomstige samenleving? In drie workshops en drie lezingen staat op vrijdag 26 februari de zoektocht naar een regionale en circulaire economie centraal. In samenwerking met Pakhuis de Zwijger.

▶  Meer informatie en aanmelden

's Middags vindt een programma met diepgaande workshops plaats. Onze ambassadeur Michel Bauwens verkent de politieke economie van de peer to peer society, met horizontale netwerken waarin coöperatieve productie de norm is. Circle Economy bekijkt de rol van geld in de circulaire economie. Welke innovaties, zoals de blockchain of regionaal geld, kunnen de circulaire economie dichterbij brengen? En het Rijksduurzaamheidsnetwerk behandelt de verschillende stadia van de transitie naar een circulaire economie en vraagt zich af welke waarden een rol spelen binnen en buiten de overheid.

Met onder anderen:

In het avondprogramma gaan we, aan de hand van drie lezingen, voorbij de economische structuren die we kennen en benaderen de circulaire economie als opgave om onderlinge relaties in de maatschappij fundamenteel te herzien. De missie is niets anders dan een inherent duurzame en sociale economie. Uiteindelijk proberen we een brug te slaan tussen het economische en filosofische denken over dit complexe onderwerp en de dagelijkse praktijk, waarin de circulaire economie wellicht te snel concreet is geworden.

Vrijdag 26 februari, Pakhuis de Zwijger (Piet Heijnkade 179, Amsterdam). 14.30-21.30 uur.

▶  Meer informatie en aanmelden

 

Welvaart beter meten!

Begin oktober werd de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip geïnstalleerd. Die commissie gaat uitzoeken of we onze welvaart nog wel goed meten. De Grote Transitie is blij dat nu ook de Tweede Kamer zich deze vraag stelt. Platform DSE heeft advies en documentatie ingestuurd. Ook onze ambassadeur Jan Terlouw is duidelijk over het Bruto Binnenlans Product: gauw vervangen!

▶  Bekijk het filmpje met Jan Terlouw

Steun De Grote Transitie

De Grote Transitie is afhankelijk van uw steun. Stichting Duurzame en Solidaire Economie, de rechtspersoon achter De Grote Transitie, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw gift is aftrekbaar. Als u ons een warm hart toedraagt en meerdere jaren achter elkaar wilt schenken, kunt u kiezen voor een vastgelegde periodieke schenking voor 5 jaar. De periodieke schenking levert ons financiële zekerheid voor 5 jaar, en u veel belastingvoordeel. Bovendien hoeft een periodieke schenking niet meer notarieel worden vastgelegd. Uw bedrag wordt dus volledig ingezet t.b.v. een duurzame en solidaire economie.

▶  Vind uit hoe u kunt bijdragen

De Grote Transitie
De Grote Transitie bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door fundamenteel in te grijpen in economische structuren scheppen we kansen voor verandering. Voor behoud van de natuur en een goed leven voor huidige én toekomstige generaties. De Grote Transitie is een initiatief van Platform Duurzame en Solidaire Economie.