Copy
Nieuwsbrief IVN Zwolle en omstreken     08/2016

Oerschool

De Oerschool start op 1 oktober a.s.
Wil je in de natuur creatieve dingen doen? De Oerschool is voor jongeren van 12 t/m 15 jaar. We beleven de Oertijd met een vleugje NU, ontdekken, leren en plezier hebben. We maken vuur, koken met wilde planten, bewerken wol, leer, hout, bot en klei, oefenen jachttechnieken, bouwen een hut, en nog veel meer… Je kiest zelf en leert je eigen spullen maken.
Vanaf 1 oktober, iedere maand van 10.00 tot 13.00 uur. 
Kosten voor 9 bijeenkomsten € 50,--
Wijkboerderderij De Klooienberg, Zwolle
Voor informatie en/of aanmelding lees verder... 

Van het bestuur

Vacatures

  • Voor de opvolger van Manon Nijhuis hebben we via een oproep bij Zwolle-Doet drie reacties ontvangen, de nieuwe websitebeheerder is Wim Knol. Welkom Wim, we wensen je succes.
  • Groendoeners heeft een nieuwe coördinator: Thomas Hiscock.
  • Onlangs is afscheid genomen van Wietske van Santen, coördinator Groen voor ouderen. Een opvolger heeft zich nog niet aangemeld. Voel je je geroepen, meld je dan bij het secretariaat. 

Huisvesting

In 2017 beëindigt het gebruik van de locatie bij het Doepark Nooterhof met het Natuurplatform Zwolle waarin alle groenverenigingen bij aangesloten zijn. Er wordt actief gezocht naar huisvesting. Suggesties voor vervangende huisvesting zijn welkom bij het secretariaat.
 

Bereik

Onderzoek bereik IVN Zwolle. Gerda Boonstra (secretariaat) heeft het bereik van de afdeling Zwolle in kaart gebracht. De afdeling Zwolle heeft in 2015 1441 kinderen bereikt d.m.v. scharrelkidsactiviteiten en veldlessen; 1569 volwassenen deden mee aan een cursus en/of een excursie.


Subsidie 'natuur en samenleving'

De provincie Overijssel heeft een subsidie van € 400.000,- beschikbaar gesteld voor ‘natuur en samenleving’. Aanvragen kunnen van 1 september tot 15 oktober worden ingediend. Op basis van vooraf bekende criteria worden deze beoordeeld. De thema’s zijn: ‘Kinderen en natuur’, ‘Groen in de stad’,  ‘Zorg en groen’  en  ‘Werken in het groen’. Het gaat om ‘vernieuwende projecten’ die de betekenis van natuur en landschap voor de mensen in Overijssel vergroten. Te denken aan bijvoorbeeld kuierrroutes en ommetjes –projecten die mogelijk uitgebreid of verdiept kunnen worden. Verder is er mogelijk ook een link te leggen met het thema ‘sociale kwaliteit’.
Op 23 augustus 2016 is een informatiebijeenkomst vanaf 14 uur, die vooral voor dorpen, die al een ideetje hebben, nuttig kan zijn. We willen dit graag onder de aandacht brengen van onze leden.  

 

Contributie

De meeste leden (85%) hebben de contributie betaald, een herinneringsmail is in juli gestuurd aan diegenen die dit nog niet hebben gedaan. Mocht je nog niet betaald hebben doe het dan zo snel mogelijk.

SESAM academie

Het bestuur heeft met adviseurs van de SESAM academie een aantal nieuwe initiatieven uitgedacht. Reeds actieve vrijwilligers worden hiervoor niet gevraagd. We willen graag een nieuwe doelgroep bereiken en zijn op zoek naar nieuwe (jonge) vrijwilligers.
De volgende te ontwikkelen activiteiten zijn:

  • Wijkaanpak (klimaatadaptatie in de stad / City Deal), met aandacht voor  de gevolgen van ‘klimaatverandering’. O.a. actie Steenbreek, verderop in de nieuwsbrief. Harry Wendt is bereid gevonden om zich in te zetten voor dit project. 
  • Waar komt mijn voedsel vandaan? We zijn op zoek naar vrijwilligers die hier ‘brood’ in zien voor het project bij de basisscholen.
  • Uitbreiding aanbod Veldlessen bij Vechterweerd, deze zijn een groot succes.  Met nieuwe vrijwilligers kunnen we het aanbod vergroten zodat de jeugd van de basisschool de natuur in gaat. Begeleiding van de nieuwe vrijwilligers wordt door IVN verzorgd.
  • Uitbreiden Wandel / Fiets app, De app is ontwikkeld met cursisten van de afgelopen Natuurgidsen Cursus.

Heb je interesse of vragen over deze nieuw op te zetten activiteiten en/of het uitbreiden van de app, meld je bij het secretariaat.

IVN Landelijk

IVN heeft op 15 juli een nieuwe website gelanceerd. De afdelingen krijgen tot het voorjaar 2017 de tijd om de nieuwe website in te richten.
 

IVN Jaarverslag 2015

Het IVN is in 2015 weer gegroeid. Het aantal leden en donateurs groeide naar 29.903. Duizenden vrijwilligers organiseerden weer talloze excursies, lezingen, wandelingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen en cursussen. Dat maakt IVN de grootste aanbieder van natuurcursussen in Nederland. Lees meer ...
 

Nacht van de vleermuis

Vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus
Het evenement wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door meerdere natuurorganisaties o.a. IVN en KNNV. Voor activiteiten lees meer ...

 

Operatie Steenbreek

Zaterdag 17 september
In Haarlem wordt een inspiratiedag gehouden met het motto "Tegel eruit, plant erin".
Zwolle wordt vertegenwoordigd door Hans de Jong en Harry Wendt. Lees meer ...

Water Doe-dag

Vrijdag 23 september
Waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen en Natuur en Milieu Overijssel organiseren de Water Doe-dag voor watergidsen (vrijwilligers). Deze dag is speciaal bedoeld voor watergidsen en staat in het teken van leren en inspireren over water en educatie. Er zijn diverse workshops en vertellen deskundigen verhalen over actuele onderwerpen zoals de klimaat actieve samenleving en waterveiligheid. Deze dag zijn we te gast bij waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. Je wordt uitgenodigd. Aanmelden kan via Lees meer ...

We zien je graag op een van onze activiteiten en wensen je een mooie nazomer.


 


 


 

Excursieagenda

Zondag 4 september
Insecten zoeken rond Zalné

14.00 uur
Selhorstpad, voorbij Heinoseweg 5
Gidsen: Gerrit de Jonge, Alfred v.d. Burgh
 
Zaterdag 17 september
Het achterland van Isala

Fietsexcursie 20 km
14.00-17.00 uur
Hoofdingang Isalakliniek
Gidsen: Lodewijk Jan Coté, Inge de Groot, Heike Tack
 
Zondag 18 september
Snoepen uit de natuur

14.00 uur
De Horte, Parkeerplaats, Poppenallee 39
Dalfsen
Gidsen: Marjan Reus, Gerda Boonstra
 
Zondag 2 oktober
Op avontuur voor de zintuigen voor volwassenen

14.00 uur
Westerveldse bos, Kolksteeg
Gidsen: Lisette Schelhaas, Annelies Feenstra, Marijke Horninge
 
Zondag 9 oktober
De wonderlijke paddenstoelenwereld

14.00 uur
Parkeerplaats RK kerk Vilsteren
Gidsen: Rutger Bremen, Inge de Groot, Annelies Feenstra
 
Zondag 16 oktober
Van poppen naar vlinders

14.00 uur
De Horte, Parkeerplaats, Poppenallee 39
Dalfsen
Gidsen: Erik de Kruif, Inge de Groot, Walter van Beek, Gerda Boonstra
 
Zondag 16 oktober
Speuren naar paddenstoelen

14.00 uur
Landgoed IJsselvliedt, IJsselvliedtlaan 1,
Wezep
Gidsen: Sandra Narain, Heike Tack, Margreet Dekker, Annelies Feenstra
 
De bovenstaande excursies duren circa 2 uur. Aanmelden is niet nodig. De excursies zijn gratis. Een gift wordt op prijs gesteld.

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur
Nacht van de Nacht

IVN doet mee met activiteiten voor kinderen.
Doepark Nooterhof

Zaterdag 24 september
Groendoeners in de herfst

14.00 – 16.00 uur
Doepark Nooterhof
Voor kinderen van 8-12 jaar,
deelname € 2
Graag vooraf opgeven:
groendoeners@ivnzwolle.nl

Zaterdag 25 september
Avontuur in de natuur

14.00- 16.00 uur
Doepark Nooterhof
Klimmen en klauteren, spannende beesten ontmoeten en vieze handen maken. Gezinsexcursie voor kinderen van 4 t/m 8 jaar,
deelname € 2

Activiteiten KNNV

Zaterdag 20 augustus
Excursie Vogelwerkgroep Oranje en Fochterloerveen
08:00 tot 16:00
Vertrek Carpool bij Rijswaterstaat
Gidsen: Erwin de Visser, Cor Kauw
Lees meer ...

Zaterdag 10 september 
(Hele dag),
Excursie Lieveheersbeestjes zoeken

Vooraf uitgebreide instructie in het veld.
Excursieleider: Vincent Kalkman (Naturalis)
Waar: Gelderland, informatie volgt op de KNNV site
Lees meer ...
 

Woensdag 6 september
Lezing Natuurbescherming op Bonaire
: hoe anders dan hier!
19.30 uur 
zaal Zonnebloem, de Ateliers, Goertjesweg, Zwolle
Herman Sieben, directeur STINPA Bonaire
Lees verder ...

Nazomerfeest Doepark Nooterhof

Zondag 18 september
13.00-17.00 uur
De Milieuraad Zwolle organiseert het feest isamen met Landstede en IVN Zwolle en een groot aantal andere groene partners.
Er is van alles te doen, van een spannende muzikale familievoorstelling en tal van leuke en gezellige groene doe-activiteiten voor jong en oud bij een groot aantal kramen. Doe bijvoorbeeld mee aan een leuke, leerzame speurtocht! Lees meer ...
Copyright © 2016 IVN Zwolle en omstreken
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid, donateur, vrijwilliger bent van IVN Zwolle e.o. of omdat je daar een cursus hebt gevolgd.

Voor tips, vragen of ideeën, mail: ivn@ivnzwolle.nl
Aanleveren van kopij voor deze nieuwsbrief kan via secretaris@ivnzwolle.nl

IVN Zwolle hanteert een Protocol Voorkomen van Ongewenst Gedrag.