Copy
Novinky z Nitrianskej komunitnej nadácie
View this email in your browser

Vážení priatelia,
s nami máte jedinečnú možnosÅ¥ investovaÅ¥ do miesta, kde žijete. 
Venujte nám vaÅ¡e 2%. ÄŽakujeme.

Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je motivovaÅ¥ ľudí k dobrovoľníctvu a k filantropii. 2% nám v tom významne pomáhajú. Vďaka nim môžeme poskytovaÅ¥
granty na financovanie vaÅ¡ich skvelých nápadov. 
Formuláre a informácie pre poukázanie 2% nájdete tu:

Údaje pre fyzické a právnické osoby:
IÄŒO prijímateľa: 378 692 81 
Právnu formu : nadácia 
Obchodné meno: Nitrianska komunitná nadácia 
Ulica: Farská 
Číslo: 5 
PSÄŒ: 949 01 
Obec: Nitra

Vďaka 2% už 296 aktivít

V období 2004 - 2013 sme vďaka 2% podporili 296 projektov za viac ako 337 000 €.

Moje 2% pomáhajú deÅ¥om

Marta Bradáčová venuje svoje 2% na podporu viac ako 100 detí zo Å¡peciálnej Å¡koly Mudroňovej
Tento email ste obdržali, ak ste sa stali našim partnerom, boli ste oslovení alebo ste získali grant.
Ďakujeme vám za doterajšiu spoluprácu, tešíme sa, že vás môžeme informovať o našich aktivitách.

Ak si neželáte dostávaÅ¥ pravidelné informácie o nadácii, tu sa môžete odhlásiÅ¥ z databázy
Tu si môžete aktualizovaÅ¥ svoje údaje v naÅ¡ej databáze - AktualizovaÅ¥ moje údaje.

Copyright © *|2014|* *|Nitrianska komunitná nadácia|*