Copy
Nezobrazuje sa Vám obsah správne?
Pozrite si newsletter on-line.
Nitrianska komunitná nadácia                           Newsletter 2 / 2016 - jún
Nitrianska komunitná nadácia prostredníctvom grantových programov podporila už viac ako 1 000 projektov. Naším snom je... Aby ľudia ľuďom pomáhali. Výzva na predkladanie projektov v rámci tohto grantového programu bude zverejnená 1.7.2016 na webe nadácie. 
Počas jarných mesiacov sme v nadácii...
...spustili on-line hlasovanie o tom, ktorý projekt získa podporu až 25 000 €.
V grantovom programe Tu sme doma, ktorý realizujeme v Hurbanove s podporou firmy Heineken, sa spustilo hlasovanie. Aj vy máte možnosť vybrať si z 3 projektov a rozhodnúť o tom, ktorý z nich bude zrealizovaný. Hlasovať môžete do konca júna tu
...vyhlásili nový grantový program pre základné školy.
Strecha pre Váš nápad je grantový program zameraný na podporu aktivít na zákadných Å¡kolách v Nitrianskom kraji. Partnerom programu je spoločnosÅ¥ Bramac - streÅ¡né systémy. Výberová komisia sa rozhodla podporiÅ¥ 7 projektov sumou celkom 6 915, 60 €. Viac o podporených projektoch nájdete tu + fotogaléria
...navštevovali podporené projekty a stretávali sa s ich realizátormi. ...a tiež Zojkin byt, Fatango, Ihrisko za odpady či permaCOOLtúra. Viac informácií o podporených projektoch nájdete na našom webe
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
  • grantové výzvy v programoch Aby ľudia ľuďoom pomáhali a Klub darcov 
  • slávnostné aj rodinné podujatia
  • vzdelávací program o financiách, manažmente ľudských zdrojov a propagácie v neziskovom sektore
Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5, 949 01
www.nkn.sk
Copyright © 2015 Nitrianska komunitná nadácia. All rights reserved.
Tento email Vám bol zaslaný na základe oslovenia na spoluprácu alebo predchádzajúcej spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou. V prípade, že tento e-mail nebol určený Vám alebo si neprajete zasielanie e-mailov, prosím, odhláste sa.
Odhlásenie    Aktualizujte svoje údaje