KMCSSZ Hírlevél,  LXV. évfolyam,      vol.65 .no.3       2013. 3.szám
View this email in your browser
Programjaink
 
 • Szeptember 1. 58.Cserkésznap, OH
 • Szeptember 13. Beiratkozás, Kanada
 • Szeptember 7. Apák napi ebéd, Ausztrália
 • Szeptember 7. Tengerparti évnyitó, CA
 • Szeptember 7-8. VezetÅ‘i hétvége és gyűlés, Kanada
 • Szeptember 7- 8. VezetÅ‘i hétvége, CA
 • Szeptember 13-15. Őszi tábor, Kanada
 • Szeptember 15. Cserkész Évnyitó, CA
 • Szeptember 21. SzülÅ‘i értekezlet, Kanada
 • Szeptember 21-23. RegÅ‘stábor, Ausztrália
 • Szeptember 22. KCS családi kirándulás, Ausztrália
 • Szeptember 27-29. Központi RegÅ‘stábor, Fillmore NY
 • Szeptember 27-29. Őszi kistábor, Kanada
 • Szeptember 27-29 Akadályverseny, Ausztria
 • Október 4-6. MCSSZFórum gyűlés, Erdély
 • Október 12. KCS kirándulás, Ottawa - Kanada
 • Október 12. KCS kirándulás, Toronto - Kanada
 • Október 26-27. KCS tanyázás, Ausztrália
 • November 1-3. Tisztikonferencia, Buffalo NY
 • November 1-3. Körzeti vezetÅ‘i konferencia, Ausztria
 • November 2. IntézÅ‘ Bizottság gyűlése, Buffalo NY
 • November 16. RegÅ‘s csoport 40.évfordulójának gálaműsora, Cleveland OH
 • November 16. Cserkészbál, Argentína
 • November 16-17. Csapatparancsnoki konferencia, Németország
 • November 27-December 1. Kenutúra, CA

       
            Jó munkát!

 
Akadályverseny a Sík Sándor Cserkészparkban
Az USA-ban és Kanadában élÅ‘ cserkészeink nagy próbatétele az évi akadályverseny. Ez ad alkalmat az Å‘rsnek és a cserkésznek, hogy megmutassa az év folyamán elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteit. Az akadályverseny feladatait egy adott történelmi keretben építjük fel, ezáltal a cserkész egyben átéli a magyar vagy cserkész történelemnek egyik szakaszát. Ez alkalommal Hunyadi János kérte az Å‘rsök segítségét az új király megválasztásánál.    *|Tovább a cikkhez|*
A hamiltoni cserkészbál
A Fenntartó Testület által immár 45.alkalommal megrendezett cserkészbálnak idén is nagy sikere volt. Az est fénypontja szokás szerint a tánccsoportok fellépése volt, amit  rengeteg sürgés-forgás, lázas készülÅ‘dés elÅ‘zött meg úgy a próbatermekben, mint a konyhában egyaránt, hisz a finom vacsora, igényes díszítés és kiváló zene mind-mind alkotóelemei egy fergeteges bálnak. *|Tovább a cikkhez|*
New York környékbeli cserkészek atlétikai versenye
"Ha valamit 5, 10, 20, vagy 30 éve végzel sikeresen, jó és rossz idÅ‘ben, akkor érzed, hogy érdemes dolgozni érte. Fischer Viktor 60 éve irányítja a verseny szervezését és lebonyolítását töretlen lelkesedéssel. Ez a hit, erÅ‘, lelkesedés az, ami mindannyiunkra hat és példát mutat."    *|Tovább a cikkhez|*
Cserkészbál Sydney-ben
Május 25-én, szombat este 6 óra tájban egyre több autó érkezett a Délvidéki Magyar Szövetség klubjának parkolójába. A csinosan felöltözött vendégek hamarosan összegyűltek a nagyterembe, majd a cserkészek által jól ismert síp hangjával Hevesi Nagy Péter csapatparancsnok hívta össze a résztvevÅ‘ket a hivatalos megnyitóra: kezdetét vehette az idei Cserkészbál.  *|Tovább a cikkhez|*
Piknikkel zárta az évet az ottawai cserkészcsapat
Az idei cserkészpiknik különleges meglepetéssel szolgált a gyerekeknek, ugyanis mindenki egy napra „szuperhÅ‘ssé” válhatott, mivel a cserkészeknél alkalmazott „keretmese” szerint MacskanÅ‘ és Vihar, a két szuperhÅ‘snÅ‘ várta a gyerekeket, hogy a nap végére belÅ‘lük is emberfeletti lényeket faragjanak. A próbatételekkel megtűzdelt napot a cserkészfogadalom megújítása, letétele zárta, melynek során 3 cserkésszel gyarapodott az ottawai csapat.   *|Tovább a cikkhez|*
A São Pauló-iak átkeltek a Vereckei-hágón
A 13.Szondi György cserkészcsapat 4 napos táboron vett részt Juquitibában. A kalandoknak és a foglalkozásoknak  a magyar tulajdonban lévÅ‘ Sítio Pinus nevű gyönyörű hely adott otthont. A keretet a Honfoglalás szolgáltatta: a kis- és nagycserkészek saját szemükkel látták megelevenedni a vérszerzÅ‘dést, Emese álmát és a Csodaszarvast. 
*|Tovább a cikkhez|*

Mierlo-i cserkésztábor
A hollandiai magyar cserkészek immár ötödik alkalommal tartották nyári táborukat a Mierlo-i cserkésztanyán. A kétnapos tábor házigazdája az Attila cserkészcsapat volt, hozzájuk csatlakozott a brüsszeli Báthory István és a kölni Petróczy Kata csapat is.  *|Tovább a cikkhez|*
Cserkésztábor a kanadai Balatonnál
Calgary városának 73. számú Patrona Hungariae és 74. számú Kapisztrán Szent János cserkészcsapatai a kanadai nyár egyik legforróbb napján lelkesen engedelmeskedtek a cserkészindulóban szereplÅ‘ felszólításnak:„Szabadba fiúk! A nap arca nevet, Ott pezsdül a friss, tüzes élet.” Az év koronájának számító nagytábor megtartásától semmi nem tántoríthatta el a két csapatot. Az öt napos program alatt a kicsik és a nagyok a temérdek móka és kacagás mellett, új ismeretekkel is gazdagodtak.  
*|Tovább a cikkhez|*
Vérszerződés Pennsylvániában
A clevelandi 14. számú Görgey Arthur Cserkészcsapat nagy nyári nomád táborát a pennsylvaniai Somerset közelében tartotta júniusban, az iskolaév végeztével. 35 fiú és felnÅ‘tt vezetÅ‘ indult az erdÅ‘be, hogy felépítse saját tábori lakhelyét és átélje a honfoglaló magyarok kalandjait Etelközben a tábor keretmeséjeként. *|Tovább a cikkhez|*
Svájci körzeti cserkésztábor Spiezben
Spiez Bern kantonban, a hatalmas hegyek ölében elterülÅ‘ Thuner See partján fekszik. Minden adott, ami egy jó táborhoz kell: víz, ha már van egy saját, kézzel készített gyönyörű kenu, vadregényes kirándulóhelyek a közelben, erdÅ‘ a számháborúhoz, mezÅ‘ az össznépi programokhoz és sátorozáshoz. Ilyen klassz táborhelyre érkezett a berni, genfi és zürichi cserkészcsapat összesen mintegy ötven taggal. *|Tovább a cikkhez|*
Lehel vezés és Bethlen Gábor cserkésztáborban
Május 29. és június 2. között a frankfurti 84. számú Lehel Vezér cserkészcsapat tartott tábort Taunussteinban. Ugyanebben az idÅ‘pontban a mainzi 88. számú Bethlen Gábor cserkészcsapat is táborozott, a Bad Kreuznach melletti erdÅ‘ben.  *|Tovább a cikkhez|*
Erdélyi keresztszülőséget vállaltak ausztrál magyar cserkészek
ElÅ‘ször a világon és a magyar nemzetközösségben cserkészfiatalok vállaltak „keresztszülÅ‘séget". Csaba testvérnek lettek a keresztszülei a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül. Ez a példaértékű kezdeményezés nem csak Csaba testvér gyermekeinek a megsegítésére szolgál! A külföldi magyar fiataloknak egy óriási, talán a legnagyszerűbb, a jövÅ‘ számára a legeredményesebb Magyarságmegtartó Mozgalma bontakozhat ki. Mert a "keresztszülÅ‘ség" nem kötelezÅ‘, de a megkívánt formája az, hogy rendszeres levelezéssel tartsák a kapcsolatot a "keresztgyerekekkel". *|Tovább a cikkhez|*

Segíts Te is a Sík Sándor Cserkészparknak!

Másfél év alatt több
mint $60,000 adomány érkezett a Sík Sándor Cserkészpark fejlesztésére és felújítására. Központi cserkészparkunk 2014-ben ünnepeli megalakításának 50. évfordulóját. A minden évben megtartott rendszeres programok jól kihasználják mindazt, amit kedves parkunk ajánl. A közeljövÅ‘re nézve növekvÅ‘ programjaink és létszámaink jobban megerÅ‘ltetik a park infrastruktúráját és úgyszintén a kasszánkat. Ennek érdekében  nagyszabású pénzgyűjtÅ‘ akciót szerveztünk a park 50.aranyévfordulója alkalmából . A jelszavunk szellemében "Építsünk egy jobb táborhelyet, hogy különb vezetÅ‘ket nevelhessünk a jövÅ‘nek!", gondolj arra, mennyi örömet fogsz hozni, amennyiben segítségeddel hozzájárulsz a park szebbé- és jobbátételéhez. 

Adományodat küldheted csekkben a Hungarian Scout Fund névre kiállítva, a P.O. Box 35612, Canton, Ohio 44735 címre 2014 végéig. Jegyezd fel a csekken, hogy adományodat a Sík Sándor Cserkészpark részére szánod! Adományodat küldheted biztonságosan hitelkártyáddal is az adomány oldalon a cserkészpark honlapján: www.sscspark.com. A honlapon a PayPal-on keresztül is átutalhatod adományodat egyenest a bankszámládról.
Reméljük, te is velünk tartasz és adományoddal támogatod a parkunkat!

Jó munkát!
Horváth Mihály cscst.
Sík Sándor Cserkészpark
50.Évforduló 1964-2014
Pénzgyűjtő Akció Igazgató

Copyright © *|2013|* *|KMCSSZ|*, Minden jog fenntartva.

Elérhetőségünk:
kmcssz@aol.com

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

http://kmcssz.org/