Copy
Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsectoren lanceren magazine
Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Nederland leveren mooie innovaties op.

De topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem lanceren het digitaal magazine 'Innovaties met maatschappelijke impact' met hierin een aantal mooie innovatieve voorbeelden van topsectorprojecten met een maatschappelijke impact. Bekijk het magazine.
Platform voor duurzame stages 
Werkt uw bedrijf aan de Sustainable Development Goals en bent u op zoek naar jong talent? Plaats dan nu een (gratis) stagevacature bij SDGs On Stage, hét platform voor stages met impact. Dit platform is een initiatief van verschillende Nederlandse hogescholen en het platform Change Inc. Lees meer

Heeft u een duurzame stagevacature in de aanbieding, maar krijgt u er weinig reacties op? Kijk hier voor handige tips!
Start 2e ronde Nationaal Groeifonds 
Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor projecten gericht op economische groeit. Het gaat om investeringen op het gebied van kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

De 1e ronde is inmiddels achter de rug, waarin geld gereserveerd is voor investeringen op het gebied van digitalisering van het onderwijs, versterking van de infrastructuur (spoor, energie, water), toepassing van groene waterstof en kunstmatige intelligentie en het versterken van de Nederlandse quantumsector. Nu is het tijd voor een nieuwe ronde. In deze 2e ronde kunnen alleen ministeries formele voorstellen ontwikkelen en indienen.
Dit gebeurt uiteraard in overleg met organisaties, bedrijven en overheden. Iedereen in Nederland krijgt nu al de mogelijkheid om 'groeiplannen' te delen met de Rijksoverheid. Hebt u ideeën of werkt u aan plannen? En draagt dit idee of plan bij aan economische groei en welvaart in Nederland op langere termijn? Dien ze dan tussen 1 mei – 31 mei in bij het loket ‘Groeiplan voor NL’.
Serie webinars over co-creatie 
Topsector T&U, Dutch Greenhouse Delta, World Horti Center, RVO, AVAG en GreenTech organiseren een reeks webinars die laten zien hoe co-creatie gerealiseerd kan worden voor een toekomstbestendige food & flower sector.  

Het 1e webinar vond plaats op dinsdag 18 mei. De volgende twee webinars staan gepland op dinsdag 15 juni en dinsdag 13 juli. Meer informatie en aanmelden
Forum over kwekersrechten 
Op 20 en 21 mei organiseert de National Seed Inspection and Certification Service in Mexico een evenement over kwekersrechten. Dit is de instantie van het Mexicaanse Ministerie van Landbouw dat over de inspectie en certificering van zaden en plantenvariëteiten gaat. Stakeholders en ketenpartners gaan met elkaar en de deelnemers in gesprek over de (internationale) kwekersrechten.

Vanuit Nederland levert Judith de Roos, jurist bij brancheorganisatie Plantum, een bijdrage over de internationale veredeling. Dit evenement is interessant voor Nederlandse bedrijven in de veredeling, vermeerdering en productie van zaden en jonge planten. Aanmelden
Er wordt tijdens het gehele evenement gezorgd voor een simultane vertaling naar het Engels. 
Online marketing voor zakendoen in China
Op donderdag 3 juni organiseren World Horti Center en NLinBusiness een evenement over de snelle ontwikkelingen van digitalisering en e-commerce en het belang van een online aanwezigheid in China.

Doet u zaken in China en bent u benieuwd wat de meest effectieve manier is om met uw doelgroep in contact te komen of blijven? Of bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing of e-commerce? Dan kunt u zich hier aanmelden! Locatie: hybride - 15.00 - 17.15 uur.


Via Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om innovatie in de sector te stimuleren. Om dit (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk, organiseert Topsector T&U het programma IMPACT2025 met (virtuele) netwerk- en startup bijeenkomsten.
21 juni IMPACT MeetUp ‘H2; (water)stof tot nadenken
Op maandag 21 juni organiseert Topsector T&U de IMPACT2025 MeetUp ‘H2; (water)stof tot nadenken’: wat is impact van waterstof op de toekomst van de tuinbouwsector?

De keynote is van Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Aansluitend is er een pitch van een aantal initiatieven met waterstof in de tuinbouw. De middag wordt afgesloten met een debat onder leiding van Nico van Ruiten van Greenport West-Holland. Locatie: hybride - 14.00-17.00 uur. Lees meer
EUCARPIA general congres 2021 
EUCARPIA, de European Association for Plant Breeding, is een wetenschappelijke vereniging met als doel het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van plantenveredeling.
Er zijn ruim 1.000 leden over de hele wereld actief in de diverse disciplines van de op wetenschap gebaseerde plantenveredeling, waaronder moleculaire genetica, praktische plantenveredeling, variëteitstesten en zaadhandel. 
Als gevolg van de coronacrisis is het algemene congres van EUCARPIA in 2020 niet doorgegaan. Het volgende algemene congres vindt nu online plaats op 23, 24, 25 en 26 augustus 2021. Tijdens dit congres zijn er keynote lezingen, mondelinge presentaties, poster displays etc. rondom verschillende thema’s. Meer informatie en aanmelden
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl