Copy
 Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Update Innovatiecontract
U bent, zonder dat u er dagelijks mee bezig zult zijn, een van de deelnemers in de Topsector T&U: als ondernemer, wetenschapper of vanuit de overheid.

Op 5 oktober hebben alle negen topsectoren het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract 2016 - 2017 ondertekend. In dit contract bekrachtigen bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennispartijen en overheden hun inzet op de belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren. Voor de Topsector T&U wordt een gezamenlijk (publiek-privaat) bedrag van gemiddeld 57 miljoen euro per jaar ingezet: de helft publiek en de helft privaat.

Bekijk hier de kernpunten uit het Kennis- en Innovatiecontract van T&U. Lees hier het volledige persbericht.
Koepel PPS’en
Binnen de Topsector T&U zijn er talloze publiek-private samenwerkingen voor innovatie. Waar de innovatie zeer intensief of veelomvattend is, zijn deze gebundeld in 14 koepel-PPS’en, zoals Glastuinbouw Waterproof, Tuinbouw Logistiek, Consument & Gezondheid, Voedselveiligheid, Energie & CO2 etc.

Check www.topsectorTU.nl voor alle 14 koepel PPS’en en de bijbehorende projecten. 
Hotspots
Internationale bedrijven, organisaties en overheden zijn regelmatig op zoek naar innovatieve Nederlandse bedrijven uit de sector T&U, voor samenwerkings-verbanden, internationale handel, bedrijfsbezoeken etc. Vanuit de Topsector T&U is er daarom een lijst opgesteld met Hotspots, die bestaat uit vooruitstrevende bedrijven uit de sector T&U. De lijst is ook in het Engels beschikbaar, zodat internationale relaties zelf contact kunnen opnemen met deze bedrijven.

Wilt u als bedrijf ook opgenomen worden op deze lijst, stuur dan een mail naar info@TopsectorTU.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Bekijk hier de lijst met Hotspots.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl