Copy

Geachte heer / mevrouw,

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft sinds 2013 voor meer dan 150 miljoen euro aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek gefinancierd. In die periode bent ook u als projectleider betrokken geweest bij één of meerdere onderzoeksprojecten. 

Dit jaar maken wij de balans op: wat hebben de gedane investeringen in onderzoek opgeleverd? Hierbij kijken wij onder andere naar de gevolgen van het onderzoek voor het tuinbouw-bedrijfsleven en voor het behalen van belangrijke maatschappelijke doelen.

Dit doen wij enerzijds om aan de samenleving te laten zien waarom investeringen in publiek-privaat tuinbouwonderzoek belangrijk zijn. Anderzijds willen wij als TKI-bureau zelf ook meer zicht krijgen op de impact van het onderzoek en hoe deze impact wellicht nog verder vergroot kan worden.  

Om de impact van het onderzoek te kunnen meten hebben wij allereerst gekeken naar informatie die beschikbaar is over de ca.150 projecten die al afgerond zijn of al minimaal 2 jaar lopen. Over veel van deze projecten is bij ons informatie beschikbaar in de vorm van eindrapportages en jaarrapportages. Echter voor een deel van de projecten geldt dat de rapportages onvolledig zijn of soms geheel ontbreken. Voor andere projecten geldt dat de eindrapportages inmiddels gedateerd zijn en er in de tussentijd nieuwe belangwekkende resultaten te melden zijn, die we nu niet in beeld hebben. 

Dit geldt ook voor één of meer projecten waarvan u projectleider bent of bent geweest. Daarom wil ik u vragen om de bij ons bekende gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen. U krijgt hiervoor binnenkort een mail van Marthe Meulenbroek (marthe.meulenbroek@wur.nl). Die mail zal een link bevatten naar een online database en - indien van toepassing - een overzicht van de bij ons bekende gegevens.

Ik wil u vriendelijk vragen om volop medewerking te verlenen aan deze impactmeting. De uitkomsten ervan kunnen namelijk van groot belang zijn, ook voor de beschikbaarheid van toekomstige financiering van onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Michiel Roelse
Operationeel directeur TKI TU

U ontvangt deze mail omdat u projectleider betrokken bent geweest bij één of meerdere onderzoeksprojecten die zijn gefinancieerd vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen · Bezuidenhoutseweg 12, · Den Haag, Zh 2594 AV · Netherlands