Copy
 Nieuwsbrief 29 augustus 2016

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Projecten TKI T&U op website
De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt cofinanciering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Op www.TopsectorTU.nl vindt u per innovatieprogramma een overzicht van de TKI-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die met financiële steun van de Topsector T&U worden uitgevoerd. De komende periode worden ook alle MIT-projecten nog toegevoegd.
Call for proposals over circulaire economie per 1 september open 
Voor onder andere de topsectoren T&U en Agri&Food gaat per 1 september de call for proposals voor het NWO programma 'Gesloten kringlopen – transitie naar een circulaire economie' open. Het onderzoek in dit programma moet bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit biedt vanuit het perspectief van de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit de mogelijkheid om de huidige systemen om te vormen naar klimaat-robuuste en hoogproductieve systemen.

Deadline voor indiening: 7 februari 2017, 14.00 uur. Lees hier meer.
Extra tender Seed Capital regeling op gebied van Agri-Horti-Food-Tech
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) komt in 2016 met een extra tender van de Seed Capital regeling voor investeringsfondsen die zich richten op technostarters in Agri-Horti-Food-Tech. Het budget van deze tender bedraagt 6 miljoen euro. Investeringsfondsen kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 september tot en met 15 oktober 2016. Lees hier meer.
Speciaal T&U programma tijdens economische missie Australië en Nieuw-Zeeland
Tijdens de economische missie naar Australië en Nieuw Zeeland, van 31 oktober t/m 9 november 2016, is er een apart programma voor bedrijven uit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Er is veel tijd ingeruimd voor bedrijfsbezoeken, matchmaking en informatie-uitwisseling over de economische kansen voor de T&U-sector in Australië en Nieuw-Zeeland.  Het programma is samen met ondernemers, Holland Horti International (HHI) en de overheid tot stand gekomen. In Australië staan Adelaide, Melbourne en Sidney op het programma. In Nieuw-Zeeland: Auckland en Christchurch.

Kijk hier voor meer informatie en opgave. Deadline inschrijving 8 september!

Neem voor meer informatie over het horticulture-programma contact op met Saskia Goetgeluk
Australië en Nieuw-Zeeland zijn belangrijke handelspartners voor Nederland. Nederland is één van de grootste investeerders in zowel Australië als Nieuw-Zeeland. Uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, droogte, watertekorten, overstromingen en vergrijzing leiden tot een behoefte aan meer duurzame, verdere ontwikkeling van de beide landen en hun economieën.
Koninklijk paar
Tijdens de economische missie is ook een staatsbezoek naar beide landen gepland. Een aantal programmaonderdelen van de missie valt samen met het staatsbezoek van het koningspaar. De missie wordt begeleid door minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking) in Australië en door minister Kamp (Economische Zaken) in Nieuw-Zeeland (7-9 november).
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl