Copy
 Nieuwsbrief september 2013

Nieuwsbrief Topsector T&U

 

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
2e Ronde MIT zeer kort open
Op 4 september is de tweede ronde openstelling MIT voor T&U in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling met 2 miljoen EUR is specifiek voor het innovatieve MKB bedoeld in het kader van het Topsectorenbeleid.
Deze tweede ronde heeft twee uitdagingen:
- korte openstelling:
  25-9 t/m 3-10 2013;
- instrument kennisvoucher is toegevoegd.

Meer informatie: www.topsectortu.nl
Topsector T&U heeft haar update uitvoeringsagenda 2014-2015 klaar
De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan Uitvoeringsagenda 2012-2016. Bedrijfsleven, kennisinstellingen & onderwijs hebben zich samen met de overheid ingezet om de ambitieuze aanpak binnen de gouden driehoek mogelijk te maken zodat deze topsector tot de wereldtop blijft behoren. Daarbij is ingezet op vier innovatiethema’s geënt op de internationaal maatschappelijke uitdagingen. Deze inhoudelijke lijnen blijken nog actueler de komende jaren, evenals de inzet op de Internationale strategie en de Human Capital Agenda (HCA).
De kansen en vooruitzichten voor het groene domein binnen de Nederlandse economie zijn goed. Het gedachtegoed van het Topsectorenbeleid (backing the winners) geeft mogelijkheden om de kansen die al in het vizier zijn te kunnen waarmaken.
Topsector T&U heeft van meet af aan het topsectorenbeleid integraal ingericht: Kennis & Innovatie, Internationaal en HCA vormen de drie pijlers. De vier innovatiethema’s zijn: ‘Meer met minder’, ‘Voedselveiligheid en –zekerheid’, ‘Gezondheid en welbevinden’ en ‘Samenwerkende waardeketen’. De “Uitvoeringsagenda 2012-2016” vormt de nog steeds actuele agenda van de topsector T&U. 
Financieele Dagblad 25 sep 2013: Special Kennis & Innovatie
In het Financieele Dagblad van 25 september wordt een special Kennis & Innovatie opgenomen met daarin een interview met 3 ondernemers en Loek Hermans onder de titel “De tuinbouwketen in Nederland is onze internationale levensader”.
Nationaal Voedingsdebat: 1 november 2013
Praten over gezond eten en gezond zijn mag niet langer vrijblijvend zijn. Nederland heeft toereikende mogelijkheden en middelen om iedereen daadwerkelijk gezonder te laten eten en daarmee gezonder te laten leven.  Dat stelt de Initiatiefgroep Nationaal Voedingsdebat (INVD). Op 1 november organiseert zij in Westland onder de titel Nationaal Voedingsdebat een evenement waarin gezond eten en gezond leven centraal staan.
Meer informatie: Initiatiefgroep Nationaal Voedingsdebat T: 010-8433695 
Seed2feed
Rabobank Westland organiseerde op 25 en 26 april 2013 de internationale voedselconferentie Seed 2 Feed. Beleidsmakers uit Nederland en Afrika, kennisinstellingen en bedrijven deelden er hun kennis, technologieën en ideeën. Tijdens de conferentie kwam naar voren dat er in Afrika volop kansen liggen voor de Nederlandse tuinbouw. Onze tuinbouw keten is ’s werelds efficiëntste voedselindustrie. Met onze kennis van gewasverbetering, zaadveredeling, moderne ICT-toepassingen en duurzame teelt kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. Daarbij staat samenwerking tussen publieke en private partijen in de tuinbouw en de kennissector centraal. De aanwezigen deelden tijdens de conferentie niet alleen ideeën, maar zetten ook meteen concrete stappen. Zo vormde Rabo Development & Foundation een consortium met Wageningen University & Research, Alliance for a Green Revolution in Africa AGRA en Greenport Holland. Doel van dit consortium is de waardeketen van teelt tot consumptie van groente in Afrika te professionaliseren met behulp van het Nederlands bedrijfsleven. Meer informatie over de voortgang in deze link naar de factsheet seed2feed.
Gratis cursus 'Slimmer ondernemen in 1 minuut'
Hoe krijg ik klanten via Facebook of Twitter? Hoe verbeter ik mijn website? Hoe maak ik mijn administratie efficiënt? Wil jij ook meer weten over onderwerpen die jou winst opleveren ? Schrijf je dan nu in voor de gratis cursus www.slimmerondernemenin1minuut.nl. Nadat je je hebt ingeschreven ontvang je 18 keer een aflevering die laat zien hoe een ondernemer zoals jij slim profiteert van internet en computers. Onderaan elke aflevering staan links naar de beste bronnen op het internet zodat je de opgedane kennis direct kan toepasssen. Je kiest zelf op welke dag/tijdstip je de afleveringen wilt ontvangen. Ruim 6800 ondernemers schreven zich al in en beoordeelden de cursus als zeer nuttig en praktisch. Nieuwsgierig ? Ga dan naar www.slimmerondernemenin1minuut.nl om een voorbeeldaflevering te zien en je in te schrijven. 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl