Copy
Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Aan het woord: Jaap Bond, voorzitter van Topsector T&U

In de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw is hard gewerkt aan de regeling voor het noodfonds en ik ben verheugd dat deze regeling sinds 8 mei j.l. open is voor bedrijven uit de sierteelt en bepaalde delen van de voedingstuinbouw. Ik hoop dat zoveel mogelijk bedrijven die in de problemen zitten, hiervan gebruik kunnen maken.

Naast mijn inzet voor het crisisoverleg, gaat het topsectorwerk ook gewoon door. Bijna maandelijks voeren we overleg in de board van de topsector en monitoren de uitvoering van het missiegedreven innovatiebeleid. Zoals eerder gemeld is er dit jaar i.v.m. de Coronacrisis meer tijd voor het indienen van de PPS innovatieprojecten. De regeling is nog tot 31 mei a.s. open en ik moedig bedrijven aan om daar waar dat financieel mogelijk is - samen met kennisinstellingen - te investeren in lange termijnontwikkeling.

Verder hebben we als board besloten om het voorstel 'FoodSwitch', het plan van een groot aantal kennisinstellingen en bedrijven in de land- en tuinbouw, te steunen als inzet voor het nieuwe Groeifonds van het kabinet. De bedoeling is dat hiermee de ontwikkeling en het verdienvermogen van duurzame technologische innovaties versterkt wordt, waaronder bij het mkb. Anders dan de naam doet vermoeden, liggen hier ook kansen voor de Nederlandse sierteelt. Het kabinet zal nog een besluit gaan nemen over de ingediende voorstellen.

Tenslotte, probeer ik zoveel mogelijk contact te houden met bedrijven en regio’s. Op 18 mei mocht ik een presentatie houden over het topsectorbeleid voor een groep van bedrijven in Seed Valley. Wat mij opviel, is dat ondanks de Coronacrisis de sfeer positief was en er veel belangstelling is om vanuit dit cluster deel te nemen aan het topsectorbeleid en gezamenlijk de tuinbouw nog sterker te maken. Tijdens deze bijeenkomst heb ik ook het nieuwe filmpje van de topsector laten zien. Een mooi visitekaartje van deze sector. Wilt u 'm ook zien? Het staat op www.TopsectorTU.nl. Deel het filmpje en de trailer vooral in uw netwerk!

Jaap Bond
voorzitter Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Vraag nu extra steunmaatregel aan!
Brussel heeft op 8 mei groen licht gegeven voor de extra steunmaatregel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? Heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen?
Vraag dan nu een tegemoetkoming aan via de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Digitaal aanvragen kan van 7 mei t/m 4 juni 2020 via Direct regelen op mijn.rvo.nl. Inloggen met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
Webinars over extra steunmaatregel
Op 8 en14 mei organiseerde Glastuinbouw Nederland samen met Royal FloraHolland en Rabobank / KAVB twee webinars over procedure rondom de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.


Gemist? Bekijk hier de webinars en de presentaties terug. 
Informatie over gewasbeschermingsmiddelen is te versplinterd
Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en onvolledig.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Wageningen University & Research (U&R) en in samenwerking met Fresh Upstream, de organisatie die streeft naar een uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. Lees meer.
27 mei: webinar over 'Food Security and Valuing Water'
Wageningen U&R organiseert op 27 mei een webinar over 'Food Security and Valuing Water' over het onderzoek van de universiteit naar voedselsystemen in delta's en steden. 

Maak kennis met het onderzoek, ontdek welke inzichten het heeft opgeleverd en denk mee over de toekomst.  

Er komen concrete voorbeelden voorbij, zoals de Mekong- en Ganges-bekkens en de steden Kampala, Nairobi en Dhaka.  
Meer informatie en aanmelden. 
Dit onderzoek is onderdeel van het Voedselzekerheid en Waarderingsprogramma van Wageningen U&R, gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Hoe ziet de toekomst van ons voedsel eruit?
In mei en juni organiseert het World Horti Center samen met NethWork een webinarreeks waarin visionairs van binnen en buiten de sector hun ideeën delen over de toekomst van gezonde voeding. Op 6 mei was de aftrap met architect Rem Koolhaas. Hij ging in op de relatie tussen stad, platteland en voedselproductie en de rol voor de tuinbouw daarin. Bekijk het webinar online terug!

Men is op duurzaamheid, energie en productie goed bezig en er is veel commitment bij de bedrijven. De sector moet echter intensiever op zoek naar verbinding met de samenleving om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken’.
Op woensdag 20 mei is het woord aan Meiny Prins, CEO van Priva. Zij is de drijvende kracht achter Sustainable Urban Delta, een initiatief dat de reeds bestaande oplossingen die beschikbaar zijn om megasteden leefbaar te maken, wil benadrukken. Aanmelden.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl