Copy
 Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector T&U volop in uitvoering
De Call voor onderzoek van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 2015 is succesvol! Omdat er dit jaar meer geld beschikbaar was wegens vrijval uit lopende programma’s, konden van de 76 positief beoordeelde voorstellen er 57 worden gehonoreerd. Deze projecten zijn samen goed voor € 8 miljoen. Lees hier meer over de Call.
Pilot Integraal programmeren
De Topsector T&U is een ‘pilot’ gestart om 1) een meer evenwichtige inzet te krijgen in de onderzoeksportfolio’s en 2) om de regeldruk voor ondernemers te verlagen door een vereenvoudiging van de uitvoeringsregeling. De overall conclusie uit de pilot is dat Integraal programmeren effect heeft, maar dat één jaar te kort is om de door T&U gewenste omslag volledig te realiseren. Lees hier meer over de pilot.
Analyse McKinsey toont toenemende internationale concurrentie in glasgroentesector
Onderzoeksbureau McKinsey heeft de opdracht vanuit de glastuinbouw om de groenteafzet onder de loep te nemen. Doel was te komen tot een gezamenlijk beeld van de huidige financieel-economische positie van de sector om vandaar uit verder te werken aan oplossingen. McKinsey presenteerde afgelopen week haar analyse aan telers en telersverenigingen. Uit de analyse blijkt dat de glasgroentesector alleen met gezamenlijke inzet op meerdere fronten de toenemende internationale concurrentie het hoofd kan bieden. Verder moet de sector haar cultuur veranderen om daadwerkelijk te kunnen samenwerken. Dit geldt voor de hele sector; niet alleen voor de ondernemers in zwaar weer. Lees hier het volledige persbericht  
Workshop financieringsinstrumentarium
Op donderdag 15 januari van 10.00-12.00 uur organiseert de Topsector T&U een workshop over de financierings-instrumentarium handel en investeringsbevordering opkomende markten en ontwikkelingslanden. Deze workshop is bedoeld door mkb-bedrijven die willen investeren in 66 opkomende markten of ontwikkelingslanden, maar moeite hebben om hun financiering bij de bank rond te krijgen. Lees hier meer over het programma en aanmelden.
World Expo Milaan 2015
Van 1 mei tot en met 31 oktober 2015 is de World Expo in Milaan met als thema “Share Grow Live”. Deze Expo wordt eens in de vijf jaar georganiseerd en trekt meer dan 20 miljoen bezoekers. De organisatie van de World Expo is nu in gesprek met regio’s, bedrijven en kennisinstellingen om te inventariseren en aan te geven op welke manier zij tijdens de World Expo Milaan willen participeren. Dit kan via een tentoonstelling, een productpresentatie, een B2B programma incl. workshops, enz. Heeft u interesse, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Antje Melissen (zakelijk directeur).
Bezoek de handelsbeurs BIOFACH 2015 met speciale 2-daagse reis 
BIOFACH is de wereldvakbeurs voor biologische levensmiddelen die jaarlijks in Nürnberg plaatsvindt. Van 11 t/m 14 februari 2015 heeft de BIOFACH een speciaal tintje: Nederland is partnerland van deze editie. Onder andere staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) is op deze beurs aanwezig. U kunt deze vakbeurs ook bezoeken met een volledig verzorde 2-daagse vliegreis, georganiseerd door TradeFairs.nl i.s.m. Beech Business Promotion B.V. en het ministerie van Economische Zaken. Naast een bezoek aan de beurs, kunt u Duitse zakenpartners ontmoeten tijdens een matchmaking en deelnemen aan het congres ‘Holland Organic 2030’. Ook de Topsector T&U zal aanwezig zijn op de Biofach. Meer informatie bij Rubert Konijn.  
Innovatie- en subsidienieuws vanuit de Topsector T&U
De Topsector T&U heeft alle relevante informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning van kennis- en innovatieprojecten via internationale, nationale en regionale subsidie programma’s gebundeld in een nieuwsbrief. Lees hier de nieuwsbrief van december 2014 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl