Copy
Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Jaap Bond over wereldwijde trends in de glastuinbouw
Het areaal bedekte voedingstuinbouw wereldwijd groeit snel. Het Nederlandse tuinbouwcomplex speelt bij de groei van de sector een grote rol.

Jaap Bond, boegbeeld van Topsector T&U: "Wij zijn in staat om een flinke bijdrage te leveren aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. En niet alleen via de introductie van high tech technologie. De uitdaging is om aan te sluiten bij de ontwikkelingen ter plekke.Lees meer.
Het interview met Jaap Bond is onderdeel van een nieuwe Agrospecial  van de landbouwraden met als thema 'Bedekte voedingstuinbouw wereldwijd: op duurzame wijze werken aan voedselzekerheid'. In deze special vertellen de Nederlandse landbouwraden in Europa over de situatie van de bedekte teelten in hun land en welke kansen er voor Nederland zijn.
29 januari: Innovation MeetUp HortiRisk
Het coronavirus heeft laten zien dat we in een onzekere wereld leven. Dit geldt zeker ook voor de tuinbouw, waar je als ondernemer te maken kunt krijgen met grenzen die dichtgaan of quarantaine-organismen die opduiken. Hoe kun je als ondernemer in zo'n onzekere wereld toch je doelen realiseren? Hoe blijf je kansen zien en benutten? 

Deze vragen staan centraal tijdens de MeetUp HortiRisk: succesvol ondernemen in een onzekere wereld op vrijdag 29 januari 2021 van 13:30-16:30 uur. De keynote is van Martin van Staveren, expert op het gebied van risicomanagement en ondernemerschap. Aanmelden.
De MeetUp HortiRisk vindt plaats in het kader het programma IMPACT2025 van Topsector T&U. Met dit programma wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.
Scenario’s voor de tuinbouwondernemer
Iedere tuinbouwondernemer kan vanaf nu aan de slag met een speciaal voor de sector ontwikkelde scenario-analyse. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers schreven vier extreme, en toch plausibele, toekomsten voor het tuinbouwcluster. Deze scenario’s kunnen ondernemers helpen bij het maken van strategische keuzes.

De website www.tuinbouwscenarios.nl is ontwikkeld op initiatief van de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw in samenwerking met ACCEZ.
België wint Green Cities Award
De Belgische stad Beringen is de winnaar van de European Green Cities Award. De oude mijnstad is de afgelopen jaren getransformeerd tot een groen juweel. Een mooi voorbeeld van wat groen in een stad aan meerwaarde kan opleveren. België won nipt van de Nederlandse inzending: Nijverdal. Lees meer.

De Award is een initiatief van het Europese promotieprogramma Groene Steden voor een Duurzaam Europa. De Nederlandse uitvoering is in handen van De Groene Stad.
Digitalisering en nieuwe verdienmodellen
Digitalisering is een belangrijk thema voor de tuinbouw. Daarom zijn technische toeleveranciers en onderzoeksinstellingen afgelopen zomer met elkaar in gesprek gegaan over de digitaliseringsagenda van de tuinbouw: wat zijn de gevolgen en kansen? In oktober vond er een tweede bijeenkomst plaats, waarbij de focus lag op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen door de keten heen.

Begin 2021 staat de volgende bijeenkomst gepland. Wilt u hierbij zijn? Stuur dan een mail naar Peter van der Sar
Start van Netwerk Learning Communities
Het Netwerk Learning Communities is officieel gestart! Het doel van dit netwerk is het bevorderen van kennisontwikkeling en -toepassing over samenwerkingsverbanden van leren, werken en innoveren. Daarmee kunnen prioriteiten uit de agenda's van de Topsectoren en onderzoeksagenda’s op elkaar worden afgestemd.
Dit netwerk is een initiatief van de Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA. Lees meer.
Save the date: Groenpact Manifestatie op 4 maart 2021
Op donderdagmiddag 4 maart 2021 vindt de tweejaarlijkse manifestatie van Groenpact plaats met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Via Groenpact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken.

Een van de onderdelen is het uitreiken van de Impactprijs 2020. De genomineerden zijn inmiddels bekend. Noteer de datum vast in uw agenda, meer informatie volgt.
Reis om de wereld!
Vijftien consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben het afgelopen jaar via Seed Money Projecten (SMP) onderzocht hoe ze met een interessante businesscase kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een land- of tuinbouwsysteem buiten Europa. Op 10 december zijn de resultaten - virtueel - gepresenteerd. 

Ondanks de Covid-19-beperkingen, zijn er mooie onderzoeken gedaan in Zuid- en Oost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika: van het bouwen van tuinbouwkassen op maat in Nepal, het opzetten van een exportketen voor vers fruit tussen Mexico en Nederland tot aan het ontwikkelen van een meteorologische dienst in Afrika, toegespitst op de agrarische sector. Lees meer.
 
Missies Frankrijk & Japan over digitalisering en robotisering
Begin 2021 staan er twee virtuele missies gepland, waarin digitalisering en robotisering in de land- en tuinbouw centraal staan. Dit zijn belangrijke thema’s die de komende jaren steeds meer mogelijkheden bieden om optimaal en duurzaam te produceren.

Tijdens de beide missies krijgen de deelnemers meer inzicht in de markt ter plekke en is er voldoende ruimte om - virtueel - nieuwe contacten op te doen, zowel commercieel als technologisch.
Van 25-27 januari is er een AI-missie met Frankrijk, die in het teken staat van autonome kassen en phenotyping, data delen en agrofood robotics. Meer informatie.

Van 3-5 februari vindt er een Smart Industry, Smart Services, Smart Agriculture missie plaats met Japan. Binnen het onderdeel Smart Agriculture is er een specifieke sessie gericht op digitalisering en robotisering in de kas. Meer informatie. 
Virtuele handelsmissie naar India over voedselverliezen
In India gaat er veel voedsel verloren. Dit komt onder andere door te weinig opslag-, verwerkings- en verpakkingsfaciliteiten. Maar ook een inefficiënte ketenorganisatie en te weinig kennis spelen hierin een rol. Bent u actief op het gebied van water, energie of voedsel en wilt u zakendoen in India? Neem dan van 8 tot en met 12 februari deel aan deze virtuele handelsmissie met op de agenda: de aanpak van het voedselverlies, korte ketens en ‘last mile’ delivery.

Meedoen aan de individuele matchmaking? Meldt u zich dan uiterlijk maandag 11 januari aan. Lees meer.
Het team van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wenst u een mooi kerst toe en een goed en gezond 2021!

Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl