Copy
Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

29 januari: Innovation MeetUp HortiRisk
Het coronavirus heeft laten zien dat we in een onzekere wereld leven. Dit geldt zeker ook voor de tuinbouw, waar je als ondernemer te maken kunt krijgen met grenzen die dichtgaan of quarantaine-organismen die opduiken. Hoe kun je als ondernemer in zo'n onzekere wereld toch je doelen realiseren? Hoe blijf je kansen zien en benutten? 

Deze vragen staan centraal tijdens de MeetUp HortiRisk: succesvol ondernemen in een onzekere wereld op vrijdag 29 januari. Tuinbouwondernemers Wim Peters, René Hendriks en Paul van Schie delen hun ervaringen met ondernemen in onzekere tijden. De keynote is van Martin van Staveren. Locatie: online - 13.30-16.30 uur. Aanmelden.
De MeetUp HortiRisk vindt plaats in het kader van het programma IMPACT2025 van Topsector T&U. Met dit programma wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.
Webinar over Brexit
De Brexit-deal brengt een hoop veranderingen met zich mee. Maar wat betekent deze deal voor de land- en tuinbouw in Nederland?

Het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Douane Nederland een webinar georganiseerd over de invloed van Brexit op de tuinbouw, agrofoodsector en visserij.

Hillefien Strijland (Brexit-coördinator LNV), Peter Verbaas (Brexit-coördinator NVWA) en Roel van ’t Veld (Brexit-adviseur Douane) gaven antwoord op vragen als: wat verandert er bij de export van Nederlandse bloemen naar het VK? Welke certificaten zijn er nodig zijn voor de import en export van producten uit de agrofoodsector. Gemist? Bekijk ‘m hier terug. 
Meerwaarde van groen! 
De Groene Stad heeft een gratis poster ontwikkeld waarin de meerwaarde van groen in en om gebouwen is geïllustreerd. De poster is een samenvatting van de talrijke onderzoeksresultaten die de factsheets van De Groene Stad bevatten. Deze poster maakt de informatie uit de factsheets voor een brede doelgroep toegankelijk en inzichtelijk. 

De poster is digitaal beschikbaar. Liever een gedrukt exemplaar? Stuur een e-mail met uw adres, gewenst aantal en maat (A1 of A2) naar info@degroenestad.nl. 
Het initiatief De Groene Stad heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid van de steden en het benadrukken van de belangrijke rol die ‘groen’ daarbij kan spelen. Topsector T&U is een van de partners. 
Start werkgroepen Learning Communities 
Wilt u betrokken zijn bij het ontwikkelen en delen van kennis over Learning Communities? Meldt u zich dan nu aan voor de werkgroepen die binnenkort starten: Kennisbasis en Instrumenten. 

Het doel van het Netwerk Learning Communities is het bevorderen van kennisontwikkeling en -toepassing over samenwerkingsverbanden van leren, werken en innoveren. Daarmee kunnen prioriteiten uit de agenda's van de Topsectoren en onderzoeksagenda’s op elkaar worden afgestemd. Dit netwerk is een initiatief van de Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA. Meer informatie en aanmelden
Platform voor duurzame stages
Werkt uw bedrijf aan de Sustainable Development Goals? En bent u op zoek naar jong talent?

SDGs On Stage is een gratis platform voor stages met impact, opgezet door Nederlandse hogescholen en Change Inc. Bedrijven kunnen hier gratis stages plaatsen waarin studenten bijdragen aan de SDGs. U bereikt jonge talenten in heel Nederland, met een frisse blik en een duurzame mindset. 

Studenten zijn nu op zoek naar stages die starten in september. Heeft u een mooie stageplek? Plaats deze op www.sdgsonstage.nl. Meer informatie? Neem dan contact op met Emma Rotman.
Start onderzoeksprojecten over circulaire land- en tuinbouwsystemen
Op vrijdag 11 december was de kick-off van het NWO-onderzoeksprogramma Groen III, een onderzoeksprogramma dat kennis wil leveren die bijdraagt aan de transitie naar circulaire landbouwsystemen. 

Drie consortia gaan onderzoek doen naar de productie van gezond en veilig voedsel zonder uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. Dit vraagt om een systeembenadering van het gehele landbouwsysteem. Daarom zijn ook bedrijven, overheden en de Topsectoren T&U en Agri & Food bij dit onderzoeksprogramma betrokken.
Meer informatie over de consortia
Vouchers Boerderij van de Toekomst
Sinds 4 januari 2021 is subsidie beschikbaar voor ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw.

De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van vouchers met een subsidiepercentage tot 100% en maximaal € 75.000. Deze vouchers kunnen ingezet worden bij de ‘Boerderij van de Toekomst’ om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning. 

Er zijn haalbaarheids-, R&D en pilotvouchers beschikbaar. Lees meer.
Gezocht: botanische personality
Branchevereniging Plantum is op zoek naar een botanische personality.
  • Weet u (bijna) alles over bloemen, planten en zaden?
  • Bent u tussen de 25-55 jaar,?
  • Hebt u biologie, plantenwetenschappen of een vergelijkbare studie gedaan?
  • Vindt u het leuk om uw kennis te delen in de media?
Geeft u zich dan nu op!
Robotisering, data en services
Rotisering biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen, waarbij data en services de grootste componenten van de groei voor hun rekening zullen nemen.n Dat zei keynote speaker Jan de Ruyter, sector banker’ bij ABN AMRO, tijdens het event Future Trends & Innovations, the next step in Horticulture Technology. 

Hij prikkelde de ruim 200 toehoorders met de stelling dat een verdrievoudiging van de markt voor agrarische robots in 10 jaar mogelijk is. Gemist? Bekijk het hier terug.
15-17 april: HortiflorExpo IPM in Shanghai
Bent u actief in de tuinbouwsector en wilt u zaken doen in China? Kom dan naar de HortiflorExpo IPM in Shanghai van 15-17 april 2021. Dit is een van de grootste tuinbouwbeurzen in China.

Om de Nederlandse expertise te promoten en hun aanwezigheid in China te versterken, organiseert het consulaat-generaal in Shanghai samen met de Nederlandse ambassade in Beijing een Nederlands paviljoen, een seminar en een netwerkreceptie. Interesse? Lees meer.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl