Copy
 Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Openstelling Call 2015 voor Fundamenteel & Industrieel onderzoek en valorisatie via Experimentele ontwikkeling in Topsector T&U
Topsector T&U roept het bedrijfsleven, regionale overheden en andere partners, om samen met erkende onderzoeksorganisaties te komen met nieuwe PPS-voorstellen.  In de call voor 2015 worden expliciet voorstellen gevraagd die inspelen op witte vlekken in de huidige Kennis & Innovatie portfolio van projecten en die een verbreding realiseren richting Fundamenteel onderzoek, Industrieel onderzoek en/of valorisatie via Experimentele ontwikkeling. Op deze wijze wil Topsector T&U een meer integrale programmering realiseren. Er is in totaal 17 mln. € beschikbaar. Bekijk hier de volledige call 2015. 
Innovatie- en subsidienieuws vanuit de Topsector T&U
De Topsector T&U heeft alle relevante informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning van kennis- en innovatieprojecten via internationale, nationale en regionale subsidie programma’s gebundeld in een nieuwsbrief. Lees hier de nieuwsbrief van april 2014. 
MKB-pilotthema HCA-T&U voor ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt
In opdracht van de Topsector T&U (HCA) is een MKB-pilotthema HCA-T&U voor ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt gestart, gericht op onderzoek voor het ondersteunen van ondernemersvragen. Het gaat om zogenaamde ‘seedmoneyprojecten’, kleinschalig onderzoek bedoeld om een kennisvraag van een ondernemer/bedrijf verder te helpen, om van ‘pril idee’ tot een potentiële eerste business-concept te komen. Er is in totaal € 60.000 beschikbaar. Lees hier meer over de MKB-pilot. 
NWO-call Maatschappelijk verantwoord innoveren
Bedrijven onderkennen het maatschappelijk potentieel van innovaties steeds meer. Voor een succesvolle implementatie is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Daarom werken de topsectoren Tuinbouw&Uitgangsmaterialen, Water en Agri&Food samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI). Doel is om geïnteresseerde onderzoekers en private partijen te helpen bij het vinden van (potentiële) consortiumpartners. Consortia van onderzoekers en bedrijven kunnen tot uiterlijk 15 mei a.s. een vooraanmelding indienen voor de NWO-call Maatschappelijk verantwoord innoveren.

Nog op zoek naar een partner? Sluit u dan nu aan bij de LinkedIn-groep MVImatch. Per deelnemende topsector is te zien wat de deelnemers te bieden hebben en/of waarnaar zij op zoek zijn.  Kijk hier voor meer informatie over MVI.
Greenport Conferentie 'Nieuwe realiteit, nieuwe kansen' op 19 juni
Op donderdag 19 juni vindt vanaf 15 uur de Greenport Conferentie van Greenport Holland plaats op het terrein bij Flora Holland te Naaldwijk. Het thema is 'Nieuwe realiteit, nieuwe kansen'. De gemeente Westland is gastheer. Zij starten die dag de viering van hun 10-jarig jubileum. Eén van de gastsprekers is ondernemer Daan Roosegaarde. Reserveer datum en tijdstip vast in uw agenda. Meer informatie over aanmelden en programma volgt via www.greenportholland.com.
Netwerkdag TKI Uitgangsmaterialen, 12 mei 2014
De TKI Uitgangsmaterialen verenigt de belangrijkste spelers in de veredelingssector om door integrale gezamenlijke programmering van onderzoek de gedane investeringen tot maximaal rendement te brengen. Ondanks het feit dat TKI-U nog maar net van start is gegaan, beslaat de projectenportfolio nu al meer dan 35 projecten met een totale omvang van ruim 20 miljoen Euro. Op 12 mei wordt ’s-middags een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar de TKI-U zich presenteert aan onderzoekers van bedrijven, universiteiten en hogescholen, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Inschrijven kan hier
AgriFoodTop op 4 juni
Topsector Agri & Food organiseert op 4 juni voor de tweede keer de AgriFoodTop, het netwerkevenement voor alle ondernemers uit de agri- en foodsector. Dit jaar staat het thema ‘Hogere toegevoegde waarde. Waar vind je het?’ centraal. Veel ondernemers streven naar het creëren van een hogere toegevoegde waarde, maar waar vind je het? In de ontwikkeling van nieuwe producten en processen? Door over de grens te gaan? Door nieuwe markten aan te boren? Tijdens het evenement delen vooraanstaande sprekers zoals  staatssecretaris Sharon Dijksma en boegbeeld Aalt Dijkhuizen hun visie op het thema. Bekijk hier het volledige programma. 
Voucherprogramma voor MKB-ondernemers
De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben Stichting DLO, onderdeel van Wageningen UR, gevraagd een voucherprogramma voor MKB-ondernemers op te zetten. Via dit programma  wordt capaciteit beschikbaar gesteld om kleine kennisvragen te beantwoorden en de overdracht van kennis te vergemakkelijken. Vanaf dinsdag 6 mei is DLO-capaciteit beschikbaar waarmee ongeveer 80 vouchers kunnen worden uitgereikt. Geïnteresseerde MKB-ondernemers kunnen hiervoor terecht bij de  MKB-loketten van de topsectoren. Kijk hier voor meer informatie.
HortiViN spreekt  met Vietnamese partners
 In april heeft een kleine delegatie vanuit HortiViN een bezoek gebracht aan Vietnam. Aanleiding was het afstemmen van het  partnership-voorstel met de Vietnamese partners. Binnenkort zal het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling met een voorstel komen voor de invulling van HortiViN vanuit Vietnamese kant. Daarnaast is er uiteraard gekeken naar de mogelijkheden voor Nederland in de totale Vietnamese keten. Grootste winst in de Vietnamese sector is te halen met een verbetering van de supply chain. Lees hier de andere conclusies over de Vietnamese markt. 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl