Copy
Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Online MeetUp HortiRisk over ondernemen in onzekere wereld
Wie onderneemt, neemt risico’s. Gelukkig zijn de risico’s goed te managen. De kunst is ze in kaart te brengen en duidelijk te krijgen wat je er zelf aan kan doen. Klinkt eenvoudig, en dat is het ook volgens expert Martin van Staveren.

Tijdens de Online MeetUp HortiRisk, die door Topsector T&U en met steun van sponsor Interpolis was georganiseerd op vrijdag 29 januari, praatte hij de deelnemers bij over succesvol ondernemen in een onzekere wereld. Wim Peters (Wim Peters Kwekerijen), René Hendriks (Opti-flor) en Paul van Schie (o.a. Tomselect) deelden hun eigen ervaringen. Gemist? Bekijk het webinar en de presentaties hier terug. 
De MeetUp HortiRisk vond plaats in het kader van het programma IMPACT2025 van Topsector T&U. Met dit programma wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om (bestaand) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.
4 maart: Groenpact Manifestatie ‘Jongeren aan zet’
Op donderdag 4 maart verzorgt Groenpact een bijzondere live uitzending, van 14.15-15.15 uur Onder leiding van Twan Huys gaan studenten en jonge ondernemers in gesprek met demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal in de Europese Commissie), Jaap Bond (boegbeeld Topsector T&U) en met elkaar.

Hoe kijken jongeren aan tegen de grote uitdagingen rond klimaat, duurzaamheid, voedsel en biodiversiteit? Hoe zien zij hun toekomst? Meer informatie en aanmelden
4 maart: Groenpact Manifestatie ‘Jongeren aan zet’
De Fruit Tech Campus en Topsector T&U gaan samenwerken! De campus gaat (inter)nationale startups en innovatieve bedrijven in de Nederlandse fruitketen ondersteunen. De jonge bedrijven worden gekoppeld aan Techlabs (Orchard of the Future) in de te bouwen Innovation Hub in Geldermalsen. De kennis van de startups wordt gekoppeld aan het mkb in fruit, technologie en data. Meer weten? Stuur een e-mail naar office@fruittechcampus.nl of kijk op www.fruittechcampus.nl

De samenwerking vindt plaats in het kader van de uitreiking van de Fruit Tech Campus Startup/Innovatie Award. Lees meer
Mondiaal centrum voor voedselinnovatie komt naar Nederland
Nederland gaat het centrum vormen voor wereldwijde voedselinnovatie met het Global Coordinating Secretariat (GCS) in Wageningen. Dat maakte premier Rutte bekend tijdens een digitale bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF). De standplaats wordt Wageningen. 

Het Global Coordinating Secretariat maakt onderdeel uit van het voedselsysteem initiatief van het WEF om innovaties en nieuwe technologieën in de voedselketen aan te jagen die bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid. Lees meer
Projectportfolio Landbouw, Water, Voedsel tegen het licht
In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies.

De topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem hebben in 2019 voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel samen een kennis- en innovatieagenda opgesteld, waarin de kennis- en innovatiedoelstellingen staan waar nieuwe projecten een antwoord op moeten geven.

Deze doelen worden nu aangescherpt: er wordt gekeken welke kennis- en innovatie-opgaven nog niet in projecten belegd zijn. Uit deze analyse volgen lacunes en prioriteiten voor onder andere de volgende oproep voor PPS-projecten. Lees meer
Start van 12 nieuwe Kennis op Maat-projecten
De derde oproep in 2020 voor Kennis op Maat-voorstellen heeft geleid tot een positief advies voor 12 nieuwe projecten. Met de projecten uit deze oproep investeren de Topsectoren T&U en Agri & Food in de vertaling van bestaande kennis naar handelingsperspectief voor mkb-ers. Lees meer
Doe mee aan Intrapreneurship of Future Leadership Programma @HortiHeroes
HortiHeroes start in april met twee programma's op het gebied van intrapreneurship en leadership. Het HortiHeroes Intrapreneurship is voor young professionals die met elkaar gaan werken aan skills, tools en mindset om hun bedrijf in één jaar tijd 10 stappen verder te helpen.

Het Future Leadership-programma is voor jong toptalent met ambitie, maximaal 2 jaar werkervaring, een frisse geest en leiderschapspotentieel! 

Meer weten of meedoen?
24 februari: Symposium ‘Artificial intelligence in plant science and breeding’ & matchmaking 
Plant-RX, Plantum en Topsector T&U organiseren op woensdag 24 februari een online symposium over kunstmatige intelligentie in plantenwetenschap en veredeling. Deelnemers worden bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen, valkuilen, beperkingen en kansen. Locatie: online – 13.00-15.30 uur. Aanmelden


Aansluitend op het symposium is er een matchmaking bijeenkomst voor het Plant-RX-initiatief, voor onderzoekers en bedrijven die willen deelnemen aan het Plant-RX consortium. 
Plant-RX is een initiatief om een 10-jarig nationaal onderzoeksprogramma op Plant Resilience te realiseren. De universiteiten van Wageningen, Amsterdam en Utrecht willen samen met de veredelingssector een consortium opzetten met als doel: investeren in het vernieuwen/versnellen van wetenschappelijk onderzoek naar de veerkracht van planten om daarmee op efficiënte wijze toekomstbestendige gewassen te ontwikkelen. Locatie: online – 15.30-17.00 uur. Aanmelden
NWO-oproep missiegedreven innovatiesystemen
NWO maakt binnen het Kennis- en Innovatie Convenant 2020-2023 budget beschikbaar voor onderzoek naar missiegedreven innovatiesystemen. De centrale vraag voor deze oproep is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd.

Consortia van kennisinstellingen, private en publieke partners kunnen voorstellen indienen met een omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 4.000.000. Lees meer
Op dinsdag 16 maart organiseert NWO van 13.30 tot 16.30 uur een online matchmaking bijeenkomst voor deze call. Aanmelden.
Kick-off van Horizon 2021
Houdt uw bedrijf zich op internationaal niveau bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kan het Horizon Europe programma uw bedrijf (financiële) ondersteuning bieden. Dit programma van de Europese Commissie heeft twee doelen:
  • innovatie stimuleren, waardoor het concurrentievermogen van het mkb in Europa wordt vergroot;
  • het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken in Europa.
Meer weten? Doe dan mee aan de kick-off op 4 maart of één van de online evenementen van RVO op 16, 18, 23, 25 of 30 maart 2021. Lees meer
 
Openstelling MIT 2021
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf provincies zijn van plan om ook in 2021 de MIT-regeling weer open te stellen voor ondernemers.

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf 20 april weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid innovatie bij het mkb stimuleren: van markt en ketens tot aan technologische innovaties. 
Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van de regeling, zodat deze in lijn wordt gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Dit zijn - onder voorbehoud - de perioden van openstelling:
  • haalbaarheid en vouchers van dinsdag 20 april t/m donderdag 9 september 2021;
  • regeling R&D samenwerking (Tender) van dinsdag 1 juni t/m donderdag 9 september 2021.
Meer informatie volgt!
Meedoen aan Life 2021?
Life is een jaarlijks NWO-congres dat de levenswetenschappen in Nederland in de volle breedte en op alle schaalniveaus bestrijkt. Van femtometer tot kilometer, van cel tot planeet. Life staat voor kwalitatief hoogwaardige wetenschap, inspiratie, discussie, exploratie, verbinding, netwerkvorming en kennisbenutting. 

Een interessant programma - ook voor de tuinbouw - met lezingen, de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een internationaal netwerk.
De online editie van Life2021 vindt plaats van 26 t/m 28 mei. Onderzoekers die tijdens dit congres een lezing of posterpresentatie willen geven over de voortgang van hun onderzoek kunnen zich nu aanmelden. Lees meer
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl