Copy
Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tuinbouw, agri & food en water
De Topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem werken samen aan een programma om de tuinbouw onder glas, in de volle grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken én de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten.

Het programma speelt in op de grote uitdagingen zoals:
  • nulemissies gewasbeschermingsmiddelen;
  • schaarste van nutriënten (fosfaat);
  • microbiële kwaliteit en ontsmetting van giet- en proceswater;
  • ontzouting en behandeling van goed uitgangswater;
  • toenemende verzilting.
Meer weten? Neem contact op met innovatiemakelaar Jan Broos.
COVID-19 vaccinatie voor internationale medewerkers
Internationale medewerkers die vier weken of langer in Nederland werken, kunnen net als hun Nederlandse collega’s een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen ervoor kiezen om zich te laten vaccineren. Daarom vraagt de overheid om hulp van ondernemers bij het informeren van hun internationale medewerkers.
Er zijn drie routes uitgestippeld:
  • Route 1: internationale medewerkers ingeschreven in Basis Registratie Personen (BRP).
  • Route 2: internationale medewerkers ingeschreven in Registratie Niet-ingezetenen (RNI) met e-mailadres.
  • Route 3: internationale medewerkers ingeschreven in Registratie Niet-ingezetenen (RNI) zonder e-mailadres.

    Omdat een groot deel van de internationale medewerkers niet via de BRP persoonlijk bereikt kan worden en/of onvoldoende Nederlands spreekt, spelen werkgevers een belangrijke rol bij het geven van voorlichting. Lees meer
Take a Seed
In aanloop naar de ‘Fascination of Plants Day’ op 18 mei heeft brancheorganisatie Plantum een drie meter hoge groene zetel op het Plein in Den Haag neergezet, bezaaid en beplant met bloemen, planten, groente en fruit.
Iedereen mocht even plaatsnemen op deze bijzondere stoel, waaronder demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Benieuwd wie er nog meer op de groene stoel heeft gezeten? Bekijk het hier


Via Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om innovatie in de sector te stimuleren. Om dit (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk, organiseert Topsector T&U het programma IMPACT2025 met (virtuele) netwerk- en startup bijeenkomsten.
21 juni: MeetUp Water(stof) tot nadenken
Op maandag 21 juni organiseert Topsector T&U de IMPACT2025 MeetUp Water(stof) tot nadenken: wat is impact van waterstof op de toekomst van de tuinbouwsector?
De keynote is van Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Aansluitend is er een pitch van een aantal initiatieven met waterstof in de tuinbouw. De middag wordt afgesloten met een debat onder leiding van Nico van Ruiten van Greenport West-Holland. Locatie: hybride - 14.00-17.00 uur. Lees meer
2 juli: MeetUp Rethinking Horticulture
De Nederlandse tuinbouw is wereldberoemd vanwege het hoge niveau waarop geopereerd wordt. In de kassen wordt datagestuurd geteeld en zijn kwaliteit en hygiëne gegarandeerd. De schakels in de keten werken efficiënt samen en er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Kan het nog beter? Ja, het kan nóg beter! 
Daarom organiseert Topsector T&U op vrijdag 2 juli een workshop Design Thinking, waarbij de behoefte van de gebruiker centraal staat bij het zoeken naar een oplossing. Interesse? Lees meer
Save the date: 28 oktober -> MeetUp over IMPACT van onderzoek
Op donderdag 28 oktober staat er een MeetUp op het programma over de IMPACT van onderzoek en de rol van wetenschap en bedrijfsleven in het vervolg daarvan. Hoe kunnen we samen de impact van onderzoek meten en versterken?
De keynote is Professor David Sweeney, Executive Chair of Research England. Hij gaat in op zijn methode om impact van onderzoek aan te tonen en onderdeel uit te laten maken in de afweging om onderzoek al dan niet publiek te financieren. Noteer de datum vast in uw agenda, meer informatie volgt!
Robotics & AI for data-driven horticulture and agriculture
Op dinsdag 22 juni organiseert Oost NL het webinar ‘Robotics & AI for data-driven horticulture and agriculture’. Dit evenement biedt deelnemers de mogelijkheid om online slimme agribedrijven te bezoeken en geeft een goed overzicht van in Nederland ontwikkelde agritech-innovaties.
Oost NL organiseert dit webinar samen met de Nederlandse ambassade in Japan, RVO, Wageningen University & Research, Foodvalley NL en FME. Locatie: online - 8.30-10.30 uur. Lees meer
8 juli: HeroFestival Seeding the Future 
Op donderdag 8 juli 2021 vindt de 4e editie van het HeroFestival plaats, met als thema 'Seeding the Future'. Maak als student of starter kennis met deze unieke sector vol duurzame innovaties en ontdek hoe je met jouw talent het verschil kan maken op een internationaal speelveld rondom de thema's gezondheid en geluk.

Ervaar de kansen door de 'ogen' van gepassioneerde ondernemers en young professionals uit de hele food & flower keten. Locatie: hybride - 13.30-20.30 uur. Lees meer
15 juni: webinar over co-creatie 
Topsector T&U, Dutch Greenhouse Delta, World Horti Center, RVO, AVAG en GreenTech organiseren een reeks webinars onder de noemer ‘A one stop solution to feed the world’, die laten zien hoe co-creatie gerealiseerd kan worden voor een toekomstbestendige food & flower sector.  

Op dinsdag 15 juni vindt het 2e webinar plaats waarin het draait om de ontwikkelingen in de wereldwijde food- en sierteelt markt en de specifieke uitdagingen op de Noord-Amerikaanse markt. Locatie: online - 16.30-17.45 uur. Aanmelden kan hier tot de start van het webinar.
Op dinsdag 13 juli staat het laatste webinar op het programma, waarin de Golfregio en water centraal staan. Locatie: online – 14.00-15.15 uur. Inschrijven. Het 1e webinar vond plaats op dinsdag 18 mei. Gemist? Bekijk ‘m hier
Inschrijving open European Green Cities Award
Welk Europees project maakt het beste gebruik van de toegevoegde waarde van groen in de openbare ruimte? De inschrijving voor de European Green Cities Award is weer open!Nederlandse projecten - van groene schoolpleinen en bedrijventerreinen tot aan ziekenhuizen en woonwijken - kunnen tot 15 juli ingezonden worden via info@degroenestad.nl
Dutch Food Week 2021
Van 9 t/m 16 oktober is de 7e editie van Dutch Food Week. Tijdens deze week bruist het in Nederland van evenementen rondom voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie.
Samen met boeren en tuinders, (lokale) overheden, inspirerende foodondernemers en het groen onderwijs zet Dutch Food Week gezond eten, duurzaamheid in de keten en goed leven in de spotlights. 
Jaap Bond, boegbeeld van Topsector T&U, is sinds kort bestuurslid van Dutch Food Week. Lees meer
YEP Programmes zoekt young experts!
Topsector T&U ontgint samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen het tuinbouwpotentieel voor het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland. Zij doet dit onder andere samen met het YEP programma, dat training en financiering biedt om jonge professionals in ontwikkelingslanden en opkomende markten op te leiden. 

Er is weer een reeks nieuwe YEP posities beschikbaar voor Nederlandse young professionals. Wil jij een kickstart van je internationale carrière? Lees meer
NL paviljoen op nieuwe agritech beurs FPC Future
Het Fresh Produce Consortium, de sectororganisatie voor de Britse groenten & fruit- en bloemensector, organiseert op donderdag 4 november 2021 de 1e editie van FPC Future, een agritech-beurs en conferentie voor groente, fruit en sierteelt.
Het landbouwteam van de Nederlandse Ambassade in Londen zet op deze beurs een Nederlands paviljoen neer om innovatieve Nederlandse agritech-bedrijven in de spotlight te zetten.
Dit is een mooie kans voor Nederlandse bedrijven om hun innovaties te introduceren op de Britse markt, waar een enorme drive is om productiever te worden op duurzame leest. Er liggen grote kansen op het gebied van onder andere robotica, vertical farming en datatechnologie. Er zijn nog plekken beschikbaar op het paviljoen. Interesse? Neem dan contact op met de ambassade in Londen via lon-lnv@minbuza.nl
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl