Copy
Praxise uudiskiri 5/2020

NAISED POLIITIKAS LÕPUKONVERENTS

18. novembril toimub "Naised poliitikas" lõpukonverents. Ootame sellest veebi teel osa võtma kõiki poliitikuid, meediaesindajaid, ülikoolide ja vabakonna esindajaid ja teisi teemast huvitunuid!

Praeguseks on kinnitanud oma osalemise nii Ühendkunigriigi parlamendisaadik ja endine näitljejanna Tracy Brabin kui ka Soome feministliku partei juht Katju Aro. Esinejad räägivad oma väljakutsetest ja kogemusest naisena poliitmaailmas.

Konverentsi lõpetab paneeldiskussioon, mis keskendub sellele, kuidas meedia suhestub võimupositsioonil naistega.

Registreerimisinfo ning rohkem teavet sündmusest on Praxise kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

Konverentsi “Naised poliitikas: osalemisest tähendusliku esindatuseni” paneeldiskussioon.
Foto: Annika Haas

KULTUURIPOLIITIKA EDUKUSE HINDAMISE PROJEKT

2014. aastal Riigikogus vastu võetud Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 lähtuvad Eesti Vabariigi põhiseaduslikust eesmärgist tagada rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade ning on alusteks otsuste tegemisel kultuurivaldkonnas aastani 2020.

Koostamisel oleva uue aruande (Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030) väljatöötamiseks on oluline hinnata kehtiva dokumendi toimimist. Seni otsuste tegemise aluseks olnud põhialuste edukuse hindamine pakub seeläbi sisendit mõjusate sekkumiste kujundamiseks uuel perioodil.

Kultuuriministeeriumi tellitud ning Praxise analüütikute läbiviidava lõpphindamise eesmärk on selgitada välja, kui edukas on olnud 2014. aastal vastu võetud aruande kultuuripoliitika aastatel 2014 – 2020. Selleks hinnataks, kuivõrd saavutati dokumendis toodud eesmärgid, nii tervikuna kui ka selle tegevusvaldkondades

Lõpphindamise tulemusena:
  • selgub kultuuripoliitika elluviimise edukus aastatel 2014–2020;
  • pakutakse suunised perioodiks 2021–2030, et tuvastada, millistele väljakutsetele Eesti kultuuripoliitika peab tulevikus vastama koos võimalike jätkusuutlike lahendustega.
Loe rohkem SIIT.

NEWTON V

Eelmisel nädalal lõppes aasta väldanud Newton V programmi Praxise ja TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi korraldatud osa.

Newton programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel. Praegune programm on juba viies. Aitäh Riigikantseleile ning programmi rahastanud Euroopa Sotsiaalfondile!

Osaleja tagasiside:

„Newton V programm oli minu jaoks hindamatu kogemus. Palju põnevaid teemasid läbi eluliste näidete ning suurte kogemustega esinejate. Võrratu korraldustiim ja imelised programmikaaslased aitasid kõiki teemasid veel sisukamaks ja põnevamaks muuta. Palju uusi toredaid kontakte kogu eluks.“
 
Rõõm oli osa saada potentsiaalsete tippjuhtide arenguteekonnast! Tutvu Newtoni programmiga lähemalt SIIN.

ETTEVÕTETE KOOLITUSSTRATEEGIATE UURING

Kes on peamisteks täiskasvanute koolitajateks?

Õige vastus: ettevõtted.

OECD andmetel pakub igal aastal oma töötajatele koolitust ca 75% üle 10 töötajaga ettevõtetest ning töötajate koolitamisse suunatakse ca kümnendik ettevõtete investeeringutest. Samas on küllalt vähe teada sellest, millised täpsemalt on ettevõtete koolituspraktikad, mis on peamised takistused ja raskused töötajate koolitamisel ning millist tuge ettevõtted selles vajavad.

Suurema selguse saamiseks viib OECD viies Euroopa riigis (Austrias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Eestis) läbi uuringut ettevõtete koolituspoliitikate ja -vajaduste kohta – keda ja kuidas koolitatakse ning mis kasu see ettevõttele annab. Praxis aitab OECD-l korraldada andmekogumist Eestis.

Oktoobris-novembris viivad Praxise analüütikud läbi intervjuud 20 suuremas ettevõttes, kaasates nii juhte, personalispetsialiste kui töötajaid, et saada teada, kuidas toimub töötajate koolitamine Eesti ettevõtetes. Kui teie ettevõtte saab kutse uuringus osalemiseks, siis võtke see julgelt vastu. OECD töötab välja soovitused, kuidas toetada ettevõtteid oma töötajate koolitamisel ning uuringus osalemisega saate anda oma panuse sellesse, et ettevõtete töötajate seisukohad koolitamise kohta poliitikakujundajatele kuuldavaks teha.
 
OECD avalikustab uuringu aruande „Enterprise Training Strategies to Manage Skill Needs“  2021. aasta keskel.

EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOONI HUVIKAITSE

Praxis aitab Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) võimestada läbi huvikaitsekoolituste ja -plaani loomise seminaride. 

VATEK on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamisel aastatel 2020 -2021. Mõttekoda Praxis toetab VATEK-it selle ülesande täitmisel kahel moel: osaledes ekspertrühma töös ning pakkudes VATEK-i liikmetele tuge mõjusa valdkondliku huvikaitse läbiviimiseks ja vaimse tervise poliitika strateegiliste eesmärkide arendamiseks. Selleks viime me ellu huvikaitsekoolitused ja seminarid huvikaitseplaani loomiseks.

OTSIME BÜROOJUHT-SEKRETÄRI

Otsime Praxisesse elurõõmsat ja hea organiseerimisvõimega inimest, kes oskab samaväärselt dokumenditööle ja assisteerimisele märgata ja hoolitseda ka kontori ja inimeste eest.

Ametikoha eesmärk on tagada mõttekoja Praxis infovahetuse, dokumendihalduse, kontoritöö ning töötajate üldise juriidilise teenindamise sujuv toimimine.

Rohkem informatsiooni SIIT.

Te saite selle uudiskirja, kuna olete mõttekoja Praxis uudiskirja tellijate hulgas.

Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Meie missioon on aidata kaasa Eestit edasi viivate muutuste sünnile.
 
Praxise tegevust saab toetada: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (Swedbank EE942200221014881942). Praxis on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.
 
Tartu mnt 50, 10115 Tallinn    |    praxis@praxis.ee    |    tel 640 8000    |    www.praxis.ee
 
 
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Poliitikauuringute Keskus Praxis · Tornimäe 5, III korrus · Tallinn 10145 · Estonia