Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Praxise akadeemia    

Praxis kutsub koolitusele "Kuidas tellida uuringuid, millest on kasu aastateks". Targad otsused võrsuvad heast uurimistööst, uuringute tellimine nõuab tarka tegutsemist. Koolitus aitab tõsta tellitavate uuringute ja analüüside kvaliteeti ning suurendada kasu poliitikakujundamises. Koolitusele ootame inimesi, kes vastutavad oma organisatsioonis uuringute, analüüside ja hindamiste korraldamise ja tellimise eest. Koolitus toimub 6. ja 13. detsembril Tartus. Registreerimine on avatud.
 

Pikaajaline hooldus    

Valmis analüüs pikaajalise hoolduse ümberkorraldamisest. Hooldusteenuste asutustest väljaviimine on suundumus, kus hooldust vajavad inimesed saavad elada võimalikult kaua oma kodus või kogukondlikes hoolekandeasutustes. Teenuste pakkumine koduses keskkonnas parandadab elukvaliteeti. Teisalt toob see kaasa suured muutused sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis, millega peavad kohanema nii hooldusteenuste pakkujad ja vajajad kui ka nende lähedased. Loe analüüsist lähemalt.
 

Lapsed ja noored       

Praxis hakkab Justiitsministeeriumi tellimusel analüüsima käitumisprobleemidega lastele ja noortele suunatud teenuseid Eestis. Tõsiste käitumisraskustega lapsed ja noored vajavad mitmekülgset tuge haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja korrakaitsesüsteemilt. Uuring annab ülevaate käitumisprobleemidega laste ja noorte sihtrühmast ning sellest, kuidas neile suunatud teenuseid parimal viisil korraldada. Uuring valmib 2018. aasta veebruaris,
 

Eurofound                 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute, teadmiste ja nõuannetega. Eurofoundi fookuses on töösuhted ja töötingimused, sh kollektiivsed ja individuaalsed töösuhted, võrdsed võimalused tööturul, töökorraldus, töötervishoid, oskused ja elukestev õpe. Praxis on olnud Eurofoundi Eesti korrespondent aastast 2006 ning hea meel on teatada, et koostöö jätkub ka aastatel 2018-2021. Meie tehtud töödega saab tutvuda siin.
 

Soovitame lugeda

Tarmo Jüristo: väärtuste tegelik tuum
Kas poliitikaga tohib eksperimenteerida?
 Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Kolmandas kvartalis andis reformiradar valitsuse tööle lausa kaks hinnet - "nelja" haldusterritoriaalse reformi lõpuleviimise eest ja "ühe" riigiaparaadi reformimise eest. Loe hindamisest lähemalt.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!


 

Tulekul

Praxis aitab mõtestada rändeprobleeme. Eesti Teadusagentuur kiitis heaks uuringukava, mis analüüsib tööturust ja rändest tulenevaid võimalusi ja väljakutseid haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis. Uurimisprojekti juhib Tartu Ülikool. Lisaks Praxisele on konsortsiumi kaasatud Tallinna Ülikool, Rakendusuuringute Keskus CENTAR ning Positium LBS.

Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000