Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Akadeemilised töötajad                  

Mida hindab ülikooli õppejõud oma töös kõige enam? Mis tekitab doktorantidele ja nooremteaduritele tööpingeid? Miks teevad ülikoolis ühiskondliku suunaga asutusevälist koostööd eeskätt naised? Kuidas võiks akadeemia end rohkem ühiskonnaga siduda? Praxis koostöös Tartu Ülikooliga sai valmis uuringu „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“, mis annab ülevaate akadeemilise töötaja eluolust ning sellega seotud kõrghariduspoliitika sihtidest. 
 

Rändetaustaga õpilased                

Kuidas toetada rändetaustaga või vähemusrahvusest õpilaste keele-, kirja- ja matemaatikaoskust? On teada, et emakeele kasutamine õppetöös aitab teadmisi omandada ja tulemusi parandada. Samuti suurendab see laste enesekindlust ja emotsionaalset heaolu. Just seetõttu oleme rahvusvahelise AVIOR haridusprojekti raames valmis saanud hulga mitmekeelseid õppematerjale 4-8-aastastele lastele, sh on nüüd ilmunud eesti-vene kakskeelsed õppematerjalid. Õppematerjalide ja projekti tulemustega saab tutvuda siin.  
 

Põlevkivitööstus ja keskkond        

Põlevkivitööstuse kokku tõmbamisega kaasneb positiivse keskkonnamõju kõrval terve rida sotsiaalmajanduslikke probleeme. Ida-Virumaal tooks põlevkivitööstuse ettevõtete tegevuse lõpetamine kaasa terava sotsiaalse probleemi ning töökohtade kadumise. Lisaks kaoks osa piirkonna kohaliku omavalitsuste üksuste tulubaasist, väheneks avalike teenuste pakkumine ja heaolu. Seetõttu on just selles piirkonnas vaja rakendada õiglase ülemineku meetmeid. Praxis alustas Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste analüüsi, mis kaardistab EL prioriteedid ja fondid seoses õiglase üleminekuga ning uurib, kuidas need ühtivad Eesti plaanidega õiglase ülemineku teostamiseks. Tulemustest saab lähemalt lugeda 2020. aastal.
Soovitame lugeda

Tarmo Jüristo: ehk me siiski ei ole minemas ähvardustega harjumise teed
Ebakindlus tuleviku suhtes ohustab Eesti akadeemilise personali järelkasvu
Uuring: iga teine teadlane ja õppejõud tunneb, et ühiskond ei väärtusta teda


 

Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!
 

Publikatsioonid

Praxise analüütiku Aleksandr Michelsoni kaasautorlusel ilmus teadusartikkel "Applying the concept of entrepreneurial ecosystems in Estonia".
Loe Aenguseire Keskuse aruannet "Vanemaealiste rahalise heaolu stsenaariumid Eestis kuni 2050", mille valmimisele aitas kaasa Praxise analüütik Magnus Piirits

 

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tartu mnt 50 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000